21.05.2015

SATO siirtyi vauhdilla nykyaikaiseen digitaaliseen mainontaan

SATO uudisti markkinointiviestinnän mallinsa vuoden 2015 alusta – rakentaminen johdettiin vahvasti liiketoiminnan tavoitteista. Nyt tulosta parannetaan jatkuvan oppimisen kautta eli ymmärtämällä entistä syvemmin ja nopeammin mikä toimii, mikä ei, ja miksi. Mittarit, seuranta ja jatkuva optimointi ohjaavat kaikkea tekemistä. Rohkaisevia tuloksia on saatu jo heti ensimmäisellä kvartaalilla.
21.05.2015

Kasvuhakkerointi ilmentää nykyaikaista markkinointia

Growth hacking eli kasvuhakkerointi on noussut monien huulille startupien nousun kautta. Joidenkin mielestä kyseessä on vain sateenvarjotermin alle kasattuja markkinointikikkailuja, mutta omasta mielestäni termi viittaa suurempaan muutokseen. Kasvuhakkeroinnin ideana on rakentaa jatkuva, ketterä ja oppiva prosessi, jolla luodaan yritykselle tai tuotteelle kannattavaa kasvua.
21.05.2015

Analyysien ymmärrys käytännön toimenpiteiksi hoitomallien avulla

Neliosainen juttusarjamme datalähtöisesta asiakkuuksien hoitamisesta on nyt edennyt viimeiseen osaan. Asiakaskannan analysoinnista tehdyt päätelmät ja huomiot on voitava viedä strategiaan ja käytännön toimenpiteiksi. Yksi nopea ja konkreettinen tapa on suunnitella ja toteuttaa hoitomalleja.
15.05.2015

Data ja teknologiat päivittäisessä markkinoinnissa

Lähes jokaisella yrityksellä on tänä päivänä käytössään paljon asiakasdataa. Tutkimustietoa, ostokäyttäytymistietoa, asiakaskantaa ja asiakkuusmarkkinointia, verkkosivustoja ja mainonnan dataa. Ongelmaksi muodostuukin yleensä tiedon siiloutuminen. Tiedolla johdettu markkinointi kokoaa datan ja valjastaa sen palvelemaan asiakkaita, jotka odottavat nyt yhä henkilökohtaisempaa asiakaskokemusta kaikissa kanavissa.
07.05.2015

Ristiinmyynnin analyysi

Datalähtöistä asiakkuuksien hoitamista käsittelevässä juttusarjassamme olemme edenneet ristiinmyyntiin. Edellisissä jutuissa kerroimme, miten dataa voidaan hyödyntää asiakaskannan profiloinnissa sekä asiakaspoistuman analyysissä.