Dagmar Drive

Dagmar Drive on asiakasyritysten kasvuun keskittynyt yksikkö. Annamme uutta vauhtia kasvuun analytiikan, markkinointiteknologian ja asiakasymmärryksen voimalla.
 
Dagmar Drive auttaa tunnistamaan piilevät kasvumahdollisuutenne ja jalostamaan niistä uutta liiketoimintaa. Yksikön ytimeen on koottu 20 asiantuntijaa, jotka kehittävät uusia tapoja yhdistää dataa, teknologiaa, analytiikkaa sekä kuluttaja- ja asiakasymmärrystä kasvun vauhdittamiseen.
 
Dagmar Driven syväosaamista ovat tiedolla johtamisen, asiakkuuksien kehittämisen ja markkinoinnin digitalisaation edistämisen ratkaisut. Asiantuntijamme rakentavat yhdessä kanssanne näkemystä ohjaavia työkaluja niin operatiiviseen kuin pidemmän aikavälin strategiseen työskentelyyn.
Dagmar Drive
  1. kehittää yritysten tiedolla johdettua toimintamallia saatavilla olevan datan ja optimaalisten teknologioiden avulla
  2. rakentaa yrityksille työkalut markkinoinnin tulokselliseen johtamiseen sekä 
  3. tarjoaa monipuolisen kumppaniverkoston kuluttaja/asiakasymmärryksen kasvattamiseen.
 
Palvelumme kattavat niin kotimaan kuin globaalit markkinat.
 

 

 

Data discovery

Tiedolla johtaminen vaatii taustalle relevanttia ja luotettavaa dataa. Sen kokoaminen yrityksestä vaatii hyvät prosessit datan keruulle, organisoinnille ja hallinnoinnille. Tehokas tiedon hyödyntämisen suunnitelma on mahdollista vasta sitten, kun taustat ovat kunnossa.

Miten tunnistetaan ja validoidaan relevantit tietolähteet? Yksi oiva tapa on tehdä se asiakaspolun kautta. Nykypäivänä jokaisesta asiakaskohtaamisesta jää jälki, oli kohtaamispiste sitten mainos, verkkosivusto, sähköposti, puhelu, tapaaminen, osto, palvelun käyttö tai vaikkapa irtisanoutuminen. Nämä kohtaamiset voivat olla hyvin erilaisia, osa anonyymeja, osa tunnistettuja, osa digitaalisia, osa analogisia, osa omissa kanavissa, osa muiden hallinnoimissa. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon sellaista tietoa, jota pystytään hyödyntämään liiketoiminnan suunnittelussa ja operoinnissa.

Kohtaamispisteiden kautta kertyvä data voi olla esimerkiksi CRM:n/kassajärjestelmän, mainonnanhallinnan tai verkkoseurannan dataa sekä palvelun/tuotteen käytöstä kertovaa sensoridataa. Tämän lisäksi voimme kerätä muuta ulkoista dataa, joka vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen; esimerkiksi säätila tai yleinen taloudellinen tilanne. Näiden lisäksi tarvitsemme usein myös tutkimustietoa, joka syventää ymmärrystämme, kun asiakkaasta kertyvä käyttäytymistieto ei kerro riittävästi. Tutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi eri asiakassegmenttien ostomotiiveja.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä sami.aittovaara@dagmar.fi

Integrated insight for business development

Data ilman analysointia on vain polttoainetta. Kun matemaattiseen ja tilastotieteelliseen kyvykkyyteen yhdistetään vahva liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen saamme datan avulla selkeän näkemyksen suunnasta, johon kannattaa edetä.

Synnytämme näkemyksen hyödyntämällä strategista tutkimusta ja ennustavaa analytiikkaa. Voimme keskittyä esimerkiksi nousevien trendien varhaiseen tunnistamiseen, kuluttajamotiivien syvälliseen ymmärtämiseen, parhaan liiketoimintapotentiaalin löytämiseen sekä asiakasdatan vahvaan hyödyntämiseen. Vaihtoehtoja riittää moniin erilaisiin tarpeisiin.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä mikko.koski@dagmar.fi, sakari.palmu@dagmar.fiteemu.putto@dagmar.fi

Actionable learnings

Tutkimuksesta tai datasta saatavat opit eivät auta, jos niitä ei pystytä linkittämään tehokkaasti operatiiviseen toimintaan. Panostamme siihen, että strategian vieminen käytännön tasolle on osa luonnollista toimintatapaamme. Selvitämme, mitä mittareita kannattaa seurata ja ammennamme mittaamisesta jatkuvasti uutta oppia, jonka pohjalta strategiaa voidaan viilata yhä tehokkaammaksi.

Työkalujamme ovat esimerkiksi erilaiset dashboard-ratkaisut sekä edelläkävijyys markkinoinnin teknologioiden ymmärtämisessä: osaamme hyödyntää viimeisimpiä teknologioita suunnitelmien toteutuksessa sekä seurata reaaliajassa kuljemmeko oikeaan suuntaan.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä sakari.palmu@dagmar.fi