Dagmar Stories

Dagmar Stories on Dagmarin sisältöihin keskittynyt yksikkö. Autamme brändejä toimimaan tuloksellisina ja inspiroivina julkaisijoina vahvan asiakas- ja kanavaymmärryksen sekä tiedolla johtamisen voimalla.
 
Kehitämme ja suunnittelemme yritysten omien digitaalisten kanavien sekä sosiaalisen median sisältöjä, luomme kanavariippumattomia sisältöratkaisuja ja huolehdimme tuotannoista avaimet käteen -periaatteella. Työskentelymallimme on verkostomainen: inhouse-tiimimme koostuu kahdestakymmenestä sisältöjen ammattilaisesta, ja ketterän kumppaniverkostomme avulla toteutamme laadukkaat tuotannot kaikkiin sisältömarkkinoinnin tarpeisiin. 

 

 
Sisältöstrategia
Onko asiakas markkinointinne keskiössä? Kiinnostaako markkinoinnin muuttaminen palveluksi? Haluatko tuottaa asiakkaittenne arkeen lisäarvoa ja ratkaisuja, jotka ilmentävät tuotteidenne tai palvelunne ainutlaatuisuutta? Jos vastasit edes yhteen kysymykseen kyllä, on sisältömarkkinointi oiva työkalu sitouttaa asiakkaita brändiinne ja kertoa sen tarinaa. Me voimme auttaa sinua rakentamaan pitkän aikavälin tavoitteellisen, analyyttisen, kanavariippumattoman ja joustavan sisältömarkkinointistrategian, jonka avulla voit myös mitata niin sosiaalisen median kuin muunkin sisältömarkkinoinnin vaikutuksia markkinointikokonaisuuteen ja lopulta myyntiin. 
 
Tuomme asiakasymmärrystä sisältöjen suunnitteluun ainutlaatuisen työkalupakkimme avulla: yhdessä Dagmar Driven kanssa pureudumme vaikuttamiseen ja ostopolkuihin hyödyntämällä muun muassa kvanti- ja kvalitutkimusta, hakukäyttäytymisen analyysiä, sosiaalisen median seurantatyökaluja ja kuluttajia osallistavia menetelmiä. 
 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä ilari.viippola@dagmar.fi
Sosiaalisen median strategia
Sosiaalisen median yhteisöpalveluita ei enää voi ohittaa osana sisältömarkkinointia ja oman median sisällönsuunnittelua. Palveluita on monia, tavoitteet ja toimintatavat kussakin omanlaisiaan. Miten selvitä somessa nykypäivän tiukoilla budjeteilla ja rajatuilla resursseilla? Mitkä ovat oikeita ja tarpeellisia mittareita tekemiselle ja miten niitä mitataan? Kenellä on vastuu toiminnan johtamisesta ja kenellä julkaisemisesta? Mitkä ovat yrityksellenne olennaisia some-palveluita? Rakennamme ajassa olevan, suunnitelmallisen ja käytännönläheisen some-strategian tarpeisiisi räätälöitynä. 
 
Suunnittelumme kumpuaa vahvasta kanavaymmärryksestä sekä kohderyhmien toiminnan ja tarpeiden ymmärryksestä. Yhteisissä työpalavereissa rakennamme vuosikellot, teemoitetun sisältösuunnitelman sekä mallin johtaa some-tekemistänne useassa kanavassa samanaikaisesti ja tavoitteellisesti. 
 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä ilari.viippola@dagmar.fi
Konseptit ja luovat toteutukset
Suunnittelemme halutessasi myös luovan toteutuksen. Olipa tavoitteesi saada asiakkaat kuluttamaan aikaa brändinne parissa ja jakamaan sen ympärille rakennettuja sisältöjä tai ostamaan tuotteitanne tai palvelujanne. Luovat toteutukset mahdollistavat lisäarvon luomisen brändeille: nyt asiakkaat odottavat yllätyksellisyyttä, merkityksellisyyttä ja bränditekoja. 
 
Dagmar Storiesista saat saman katon alta innostavan tiimin markkinoinnin eri osa-alueiden ammattilaisia. Suunnittelemme ja rakennamme yhdessä monimedialliset markkinointiviestinnän konseptit integroitumaan saumattomasti muuhun markkinointiinne. Toteutamme sisältömarkkinoinnin kokonaisuudet monimediallisista toteutuksista tapahtumiin – esimerkiksi kampanjasivustot, kuva- ja videokonseptit sekä tuotannot, sisältöyhteistyöt, natiivimainonnan ideat, promootiotuotannot, visuaaliset uudistukset ja graafiset toteutukset.
 
Markkinoinnin murroksessa laadukkaan konseptoinnin ja tuloksellisen luovuuden merkitys korostuu. Tarjolla on nyt enemmän kuin koskaan uusia mahdollisuuksia löytää kilpailuetuja ja luoda asiakkaillenne huikeita asiakaskokemuksia, jotka parhaimmillaan käynnistävät pitkään kestävän asiakassuhteen – ja tuottavat liiketoiminnallenne haluttuja tuloksia.
 
Ota yhteyttä, niin autamme sinua luomaan maailmanluokan asiakaskokemuksia: teija.jokinen@dagmar.fi
Community management
Tarjoamme sosiaalisen median suunnittelua ja ylläpitoa kohderyhmä- ja datalähtöisesti: suunnittelemme relevantin sisällön kuhunkin kanavaan, luomme brändeille someen sopivan äänen ja tyylin sekä oikealla tavalla reagoivan ylläpidon. Kokemuksen mukaan pääsemme parhaisiin tuloksiin, kun toteutamme some-kanaviin tavoitteellisen some-mainonnan ja community managementin (kanavan ylläpito) kokonaisuutena. Rikastutamme sisältöä ja kampanjointia luovilla konsepteilla sekä aktivoinneilla.
 
Suunnittelumme lähtökohtana on aina kohderyhmätuntemus sekä sisällön luovuus ja ajankohtaisuus. Panostamme visuaalisuuteen ja tarinankerrontaan, joka pohjautuu asiakastuntemukseen ja dataan. Valitsemme oikeat kanavat, luomme some-tavoitteet ja niihin mittarit sekä järjestämme seurannan ja raportoinnin sen mukaan. Teemme sosiaalisen median sisällöt, joilla satsaus omiin kanaviin palkitaan. Palvelutarjottimellamme on koko päivittyvä ja muuttuva some-tarjonta sekä kumppaneinamme ajassa elävät startupit, kuten Thinglink, Smarp ja TweetAtlas. Tunnemme hyvin myös tärkeimmät ylläpitotyökalut ja kuuntelupalvelut.
 
Tiimimme koostuu intohimoisista sosiaalisen median ammattilaisista: some-suunnittelijoista, sisällöntuottajista ja konseptisuunnittelijoista. Olemme some-kanavien asiantuntijoita sekä koulutettuja Facebook-, Instagram- ja YouTube-guruja. Dagmar on Facebookin ja Googlen tärkeä toimistokumppani Suomessa.
 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä teija.jokinen@dagmar.fi
Tuotannot

Upean kumppaniverkostomme avulla toteutamme laadukkaat tuotannot kaikkiin sisältömarkkinoinnin tarpeisiinne. Kumppaneinamme toimivat maan taitavimmat valokuvaajat, modernit videotuotantoyhtiöt, seuratuimmat bloggaajat ja tubettajat, ketterät bannervelhot ja monen alan freelancer-taiturit. Tuottajamme ovat kokeneita ammattilaisia, joiden käsien läpi kulkee vuosittain satoja eri toteutuksia kampanjasivuista dynaamisesti päivittyviin bannereihin ja videoproduktioista tapahtumiin.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä tuukka.muhonen@dagmar.fi

Sisältömarkkinoinnin koulutukset ja workshopit

Ammattitaitomme perustuu jatkuvaan osaamisen ylläpitoon alati muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Tunnemme syvällisesti somekanavat ja löydettävyyden, ahmimme uusia teknologioita ja tunnemme alan vakiintuneet teoriat. Jaamme tätä osaamista enemmän kuin mielellämme erilaisten koulutusten muodossa. Uskomme myös työpajamaiseen toimintatapaan: koulutetut fasilitaattorimme workshoppaavat kanssasi inspiroivalla tavalla pohjan sisältömarkkinoinnin linjauksille tai ideariihelle.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä teija.jokinen@dagmar.fi

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen

Sisältömarkkinoinnilla tulee olla tavoitteet ja sitä pitää mitata. Hallitsemme sosiaalisen median seurantatyökalut ja webanalytiikan, mutta haluamme ymmärtää polkua aina kivijalkaan asti. Sisältöjen myyntivaikutuksia voi myös mallintaa.
Lue lisää esimerkiksi täältä: Some Lähikaupan myynnin ajurina

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä satu.maki@dagmar.fi

Hakukoneoptimointi (SEO)
Haku on usein ensimmäinen askel, kun jostain asiasta halutaan tietoa. Haku onkin tärkeä osa sisältömarkkinointia sekä kanavana että datalähteenä. 
 
Hakukoneoptimoinnilla varmistamme sivuston löydettävyyden ostoprosessin eri vaiheissa tarjoamalla potentiaalisille asiakkaille relevanttia ja hyödyllistä sisältöä. Hakukoneoptimoinnin perusta onkin kohderyhmä- ja käyttäjäymmärryksessä. Vaikka optimoimme verkkosivustojen hakukonenäkyvyyttä, kehitämme sivustoja käyttäjille eli asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. 
 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä sami.aittovaara@dagmar.fi
Digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen
Digitaalisten palvelujen rooli on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Oma verkkopalvelu voi toimia esimerkiksi tiedon ja inspiraation lähteenä, kauppapaikkana tai asiakaspalvelukanavana.
 
Käynnistämme digipalvelujenne suunnittelun ja kehittämisen määrittelemällä yhdessä tavoitteet ja KPI-mittarit sekä roolittamalla koko digiekosysteeminne. Analysoimme lähtötilanteen käyttäen apuna sekä web-analytiikkaa että muita datalähteitä. Luomme palvelulle kävijäpersoonat pohjautuen tutkimusdataan, jota voidaan rikastaa verkkodatalla. Potentiaalista kertovat myös teema-analyysit, jotka toteutamme alkuanalyysien yhteydessä.
 
Asiakaskokemuksen keskiössä ovat oikeat sisällöt oikeille ihmisille – oikeissa kanavissa. Rakennamme ja kehitämme sisältöjä joko projekteina tai jatkuvana prosessina. Työkaluina toimivat muun muassa käytettävyystestit, konversio-optimointi, sivustokyselyt sekä personointi. Sisällöt rakennetaan aina tukemaan myös hakukonelöydettävyyttä.
 
Digitaalisen asiakaskokemuksen mittaamisen jatkokehitys varmistetaan toimivalla web-analytiikalla sekä mainonnanhallinnalla. Määrittelemme sopivat järjestelmät ja hoidamme asennukset sivustoille, jotta voit seurata tuloksia helposti esimerkiksi dashboardien avulla. Usein järjestelmämäärittelyt alkavat kauempaa, julkaisualustan määrittelyllä ja mahdollisella kilpailutuksella.

Lue lisää: Webanlytiikka

 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä  sami.aittovaara@dagmar.fi
Verkkopalveluiden suunnittelu
Uusia palveluja verkkoon suunniteltaessa tai vanhoja edelleen kehitettäessä pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikessa markkinoinnin tai liiketoiminnan suunnittelussa. Tavoitteen asetanta ja huolellinen analyysi asiakkaista ovat ensimmäisiä askeleita kohti tuloksekkaampaa verkkotekemistä.
 
Suuremmissa verkkopalvelutoteutuksissa autamme sinua strategiatyössä, hoidamme koordinoinnin ja kilpailutuksen, tuemme käyttöliittymän suunnittelussa ja kehittämisessä sekä oikean alustan ja teknisen kumppanin valinnassa.
 
Toteutamme myös kampanjasivunne, Facebook-applikaationne ja mobiilisivunne sekä responsiiviset verkkosivunne.
 
Kehittäjämme hallitsevat monipuolisesti web-ohjelmoinnin. Toteutamme html5-pohjaiset ratkaisut hyödyntäen uusimpia web-kehityksen työkaluja ja kirjastoja sekä responsiivista designia.
 
Tarvittaessa teemme toteutukset suoraan käyttämäänne alustaan tai julkaisujärjestelmään, jolloin lopputulos on helposti hallittavissa ja muokattavissa.
 
Verkkosivutoteutuksissamme hakukoneoptimointi, web-analytiikka ja käytettävyys ovat aina viimeisen päälle kohdallaan. Rakennamme sivut teknisesti ja visuaalisesti niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin asetettuja tavoitteita ja kohderyhmiä.
 
Olemme kumppanisi kaikenlaisissa verkkopalveluiden suunnitteluun liittyvissä tarpeissa avaimet käteen -periaatteella.
 
Kaipaatko asiantuntijan apua verkkopalvelunne kehittämisessä?
 
Käytettävyys ja konversio-optimointi
Liiketoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta keskeistä puolestaan on konversio sivuston läpi haluttuihin ”maaleihin”.
 
Verkkopalvelujen kehittämisen ja käytettävyyden asiantuntijamme selvittävät analytiikkaa ja muun muassa kuumakartta-työkaluja hyödyntäen, mitkä ovat sivustonne pahimmat pullonkaulat. A/B-testauksen avulla voimme optimoida sivustoanne ja maksimoida esimerkiksi verkkokaupan myynnin tai liidilomakkeen toimivuuden.
 
Tukenasi on paitsi verkkoliiketoiminnan osaajia, myös verkkokehityksen ammattilaisia. Käytämme testaukseen visual website optimizer -ohjelmistoa, joka mahdollistaa ketterän A/B-testauksen julkaisujärjestelmästä riippumatta.
 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä sami.aittovaara@dagmar.fi
Startup-yhteistyöt

Etsimme jatkuvasti asiakkaillemme parhaita liiketoimintaa vauhdittavia innovaatioita. Innovaatio voi olla tiettyyn toimialaan liittyvä tai yleisempi, esimerkiksi markkinointiin liittyvä uusi palvelu tai tuote. Tapaamme viikoittain useita kiinnostavia, uusia startup-yrityksiä. Lisäksi Dagmarilla on laajat verkostot yhteistyökumppaneita media-, markkinointi- ja teknologia-alan toimijoissa. Sekä Suomessa että globaalisti maailman suurimman mediatoimistoketju Starcom Mediavest Groupin kautta. Viime vuosina verkosto on entisestään kasvanut ja monipuolistunut juuri startup-yritysten muodossa. Asiakas säästää, kun sopivimpien kumppaneiden etsimisen ja vaihtoehtojen vertailun sijaan valinnan voi tehdä muutamasta jo hyväksi todetusta ehdokkaasta.

Lue lisää: http://www.dagmar.fi/uutiset/kiinnostaako-yhteistyo-startupien-kanssa-da...

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä satu.maki@dagmar.fi