Digitaalisuus liiketoiminnassa

 

Digitalisoituminen vaikuttaa meihin kaikkiin niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Tuotekehityksestä ostokäyttäytymiseen, mediakulutuksesta toimintamalleihin.
 
Autamme hahmottamaan, millaiset muutosvoimat vaikuttavat juuri teidän toimialallanne ja mitä toimenpiteitä menestyminen edellyttää nyt ja tulevaisuudessa. Mikä osa toimialanne ostoprosessista on siirtynyt tai siirtymässä digitaalisiin kanaviin, miten asiakkaanne käyttäytyvät siellä ja mitä he odottavat. Kaivamme oleellisen tiedon eri datalähteistä, niin asiakkaistanne kuin kilpailijoistanne.
 
Digitaalisuuden huomiointi edellyttää muutosta paitsi ulkoisessa markkinointiviestinnässä, myös esimerkiksi myynnissä, viestinnässä, asiakaspalvelussa, jakelutieratkaisuissa ja logistiikassa. Siksi haastamme sinut miettimään digitaalisuutta laajasti.
 
Kysymme oikeat kysymykset, inspiroimme innovoimaan, kaivamme faktoja päätösten tueksi ja autamme viemään digiprojektit loppuun asti. Tulevaisuuden skenaariotyöskentelystä aina konkreettisiksi toimenpidesuunnitelmiksi asti.
 
 
Digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen
Digitaalisten palvelujen rooli on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Oma verkkopalvelu voi toimia esimerkiksi tiedon ja inspiraation lähteenä, kauppapaikkana tai asiakaspalvelukanavana.
 
Käynnistämme digipalvelujenne suunnittelun ja kehittämisen määrittelemällä yhdessä tavoitteet ja KPI-mittarit sekä roolittamalla koko digiekosysteeminne. Analysoimme lähtötilanteen käyttäen apuna sekä web-analytiikkaa että muita datalähteitä. Luomme palvelulle kävijäpersoonat pohjautuen tutkimusdataan, jota voidaan rikastaa verkkodatalla. Potentiaalista kertovat myös teema-analyysit, jotka toteutamme alkuanalyysien yhteydessä.
 
Asiakaskokemuksen keskiössä ovat oikeat sisällöt oikeille ihmisille – oikeissa kanavissa. Rakennamme ja kehitämme sisältöjä joko projekteina tai jatkuvana prosessina. Työkaluina toimivat muun muassa käytettävyystestit, konversio-optimointi, sivustokyselyt sekä personointi. Sisällöt rakennetaan aina tukemaan myös hakukonelöydettävyyttä.
 
Digitaalisen asiakaskokemuksen mittaamisen jatkokehitys varmistetaan toimivalla web-analytiikalla sekä mainonnanhallinnalla. Määrittelemme sopivat järjestelmät ja hoidamme asennukset sivustoille, jotta voit seurata tuloksia helposti esimerkiksi dashboardien avulla. Usein järjestelmämäärittelyt alkavat kauempaa, julkaisualustan määrittelyllä ja mahdollisella kilpailutuksella.


Lue lisää: Webanlytiikka
 
 
Digitaalisten kanavien mittaaminen ja optimointi
Käynnistämme digitaalisten kanavienne mittaamisen määrittelemällä yhdessä tavoitteet ja KPI-mittarit sekä roolittamalla koko digiekosysteeminne. Mittaaminen vaatii aina keinot (datalähteet, prosessit), joilla saamme mitattua määritellyt KPI-mittarit.
 
Luomme näkemyksen lähtötasosta ja määrittelemme eri tason mittareille tavoitetasot, jotka toimivat ohjenuorana toimenpiteiden optimoinnille.
 
Saat tueksesi monipuolista osaamista digitaalisista datalähteistä, webanalytiikan ja mainonnanhallinnan datasta, mittaamisen ja optimoinnin prosessien määrittelystä ja tulosten visualisoinnista.
 
 
Sisältöjen kehittäminen
Sisältömarkkinoinnilla pyritään saamaan yhteys tarkasti määriteltyihin kohderyhmiin tuottamalla heille relevanttia ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä.
 
Sisältömarkkinointipalvelumme pohjaavat vankkaan asiakasymmärrykseen ja ovat ratkaisuina aina tavoitteellisia ja tuloshakuisia. Verkkosivuille toteuttavissa projekteissa panostamme myös hakukonenäkyvyyden kasvattamiseen.
 
Osaajillamme on monipuolista kokemusta sosiaalisen median sisältökonseptien
suunnittelusta ja toteuttamisesta, verkkosivujen sisältöstrategioiden suunnittelusta ja sisällöntuotannosta, videoproduktioiden konseptoinnista ja läpiviennistä sekä sisältöjen tuloksekkaasta jakelusuunnittelusta.
 
Monet asiakkaamme hyödyntävät myös community management ja photo management -palveluamme sosiaalisen median kanavissa (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Twitter). Samoin kuin sisältömarkkinointilähtöisiä yhteistyöprojekteja mediatalojen kanssa.
 
Saat tueksesi sosiaalisen median ja sisällöntuotannon strategisen tason ammattilaisia, kokeneita suunnittelijoita ja tuottajia sekä yhteisöjen ylläpitoon erikoistuneita sisällöntuottajia ja graafikoita. Verkkopalvelujen kehitykseen fokusoituneet ammattilaiset (strategit, hakukonemainonnan ammattilaiset, web developerit) toimivat läheisessä yhteistyössä sisältömarkkinointitiimin kanssa.
 
 
Verkkopalveluiden suunnittelu
Uusia palveluja verkkoon suunniteltaessa tai vanhoja edelleen kehitettäessä pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikessa markkinoinnin tai liiketoiminnan suunnittelussa. Tavoitteen asetanta ja huolellinen analyysi asiakkaista ovat ensimmäisiä askeleita kohti tuloksekkaampaa verkkotekemistä.
 
Suuremmissa verkkosivutoteutuksissa autamme sinua strategiatyössä, hoidamme koordinoinnin ja kilpailutuksen, tuemme käyttöliittymän suunnittelussa ja kehittämisessä sekä oikean alustan ja teknisen kumppanin valinnassa.
 
Toteutamme myös kampanjasivunne, Facebook-applikaationne ja mobiilisivunne sekä muut pienimuotoiset verkkosivutoteutuksenne.
 
Kehittäjämme hallitsevat monipuolisesti web-ohjelmoinnin. Toteutamme html5-pohjaiset ratkaisut hyödyntäen uusimpia web-kehityksen työkaluja ja kirjastoja sekä responsiivista designia.
 
Tarvittaessa teemme toteutukset suoraan käyttämäänne alustaan tai julkaisujärjestelmään, jolloin lopputulos on helposti hallittavissa ja muokattavissa.
 
Verkkosivutoteutuksissamme hakukoneoptimointi, web-analytiikka ja käytettävyys ovat aina viimeisen päälle kohdallaan. Rakennamme sivut teknisesti ja visuaalisesti niin, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin asetettuja tavoitteita ja kohderyhmiä.
 
Olemme kumppanisi kaikenlaisissa verkkopalveluiden suunnitteluun liittyvissä tarpeissa avaimet käteen -periaatteella.
 
Kaipaatko asiantuntijan apua verkkopalvelunne kehittämisessä?
 
 
Käytettävyys ja konversio-optimointi
Asiakaskokemuksen muodostumisessa verkkopalvelujen käytettävyys on avainasemassa. Liiketoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta keskeistä puolestaan on konversio sivuston läpi haluttuihin ”maaleihin”.
 
Verkkopalvelujen kehittämisen ja käytettävyyden asiantuntijamme selvittävät analytiikkaa ja muun muassa kuumakartta-työkaluja hyödyntäen, mitkä ovat sivustonne pahimmat pullonkaulat. A/B-testauksen avulla voimme optimoida sivustoanne ja maksimoida esimerkiksi verkkokaupan myynnin tai liidilomakkeen toimivuuden.
 
Tukenasi on paitsi verkkoliiketoiminnan osaajia, myös verkkokehityksen ammattilaisia. Käytämme testaukseen visual website optimizer -ohjelmistoa, joka mahdollistaa ketterän A/B-testauksen julkaisujärjestelmästä riippumatta.
 
Ota yhteyttä: sami.aittovaara@dgmar.fi
Mobiilin hyödyntäminen
Mobiilinetin käyttö on kasvanut viime vuodet voimakkaasti ja kasvu jatkuu yhä. Digitaalisuudesta on tulossa mobiili vauhdilla, jota emme ole ennen kokeneet. Ciscon mukaan vauhti on noin 10 kertaa nopeampi kuin PC:n yleistyminen ja jopa kolme kertaa nopeampi kuin sosiaalisen median yleistyminen. Tämä käyttäytymisen muutos tulee ottaa huomioon myös suunniteltaessa markkinointianne ja asiakaskohtaamisianne kaikissa asiakkuuden vaiheissa.
 
Saat tueksesi niin asiakkuusmarkkinoinnin, mobiilin teknologioiden kuin mobiilimainonnan osaajia, jotka auttavat varmistamaan tehokkaan näkyvyyden ja ylivertaisen asiakaskokemuksen myös mobiilissa verkossa.
 
 
Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen
Autamme kehittämään verkkokaupan, joka toimii ja konvertoi. Käytettävyys- ja analytiikka-asiantuntijamme ovat apunasi niin verkkokaupan suunnittelussa, seurannassa kuin toteutuksessa.
 
Analytiikkadataa ja konversio-optimoinnin työkaluja hyödyntämällä selvitämme myös jo olemassa olevan verkkokaupan pullonkaulat ja ongelmakohdat, jotta bisnes saadaan rullaamaan esteettömästi.
 
 
 
Katso myös: