Markkinoinnin teknologiat

Markkinointi ja IT lähestyvät toisiaan kovaa vauhtia, ja markkinointiteknologioiden ja -työkalujen merkitys liiketoiminnan  menestykselle kasvaa. Parhaimmillaan teknologiat tehostavat markkinointia monella tasolla: asiakasymmärrykseen perustuva kohdennettu viestintä lisää asiakastyytyväisyyttä, markkinoinnin operatiivinen toiminta tehostuu ja integraatio yrityksen eri toimintojen välillä paranee.
 
Markkinoinnin teknologioihin keskittynyt tiimimme on tukenasi nykytilan auditoinnissa, uusien teknologioiden ja työkalujen validoinnissa, järkevän ja yhteensopivan markkinoinnin teknologia-arkkitehtuurin rakentamisessa sekä eri teknologioiden käytännön hyödyntämisessä. Tunnemme hyvin keskeiset markkinointiteknologiat ja pystymme linkittämään ne markkinoinnin käytännön tarpeisiin ja prosesseihin.