Järjestelmät

Asiakasviestinnän ja markkinoinnin automaation järjestelmien valinta lähtee liiketoimintanne tarpeista. Miten haluatte palvella asiakkaitanne viestinnällä ja minkä tyyppisiä vaatimuksia se asettaa järjestelmälle. Esimerkiksi, onko käytössänne omaa asiakasrekisteriä, mitä kanavia halutte viestinnässä ja kohtaamisissa käyttää ja kuinka räätälöityä viestintää halutte tehdä.

Vahvan kumppaniverkoston omaavana, mutta riippumattomana toimijana voimme auttaa valitsemaan juuri tarpeisiinne sopivan järjestelmän.

Jo kevyellä kartoituksella päästään liikkeelle. Asiakassuhdemarkkinoinnin, digitaalisen markkinoinnin ja teknologioiden osaajamme auttavat tekemään nopeita ratkaisuja juuri teidän lähtökohdistanne.

Ota yhteyttä: antti.kallio@dagmar.fi

Webanalytiikka

Toimiva web-analytiikka on välttämätön osa verkkopalvelun kehitystä. Oikein asennettu ja määritelty web-analytiikka antaa tärkeää tietoa sivustonne kävijöistä ja mittareita sivustonne kehitykseen sekä auttaa selvittämään ongelmakohtia.

Hoidamme web-analytiikan asennuksen, määrittelyn, validoinnin ja raportoinnin alusta loppuun.

Analyytikkomme, suunnittelijamme ja web-kehittäjämme rakentavat sivustollenne seurannan, josta saat liiketoiminnallenne hyödyllistä dataa selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Hallitsemme kaikki yleisimmät analytiikkaohjelmistot, ja teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Googlen kanssa.

Kaipaatko asiantuntijan apua web-analytiikkanne parantamisessa? Autamme mielellämme, ota yhteyttä ja pyydä tarjous täältä!

 

Mainonnanhallinta

Mainonnanhallintapalvelumme kattaa sekä teknisen suunnittelun ja toteutuksen että järjestelmien käytön digimainontaanne. Luomme toimivan ja tehokkaan kokonaisuuden, joka auttaa tekemään tuloksellista digimainontaa ja keräämään dataa mallinnuksia varten.

Mainonnanhallintajärjestelmä on digimainonnan tärkein yksittäinen järjestelmä. Sen kautta kannattaa ajaa kaikki verkkomainonta, kuten bannerit, videot, mobiliimainokset ja rich media -mainokset (DSP). Kun samaa järjestelmää käytetään kaikessa digimainonnassa, saatu data voidaan kerätä helposti yhteen paikkaan ja se on nopeasti hyödynnettävissä kokonaiskuvan luomiseen.

Käytämme pääsääntöisesti kahta eri mainonnanhallinnan järjestelmää, Googlen Doubleclickiä ja Adformia. Autamme valitsemaan tarpeisiinne parhaiten sopivan järjestelmän.

Ota yhteyttä: petri.vatanen@dagmar.fi

CRM

Nykyasiakkaiden arvon kasvattamisesta sekä asiakassuhteiden pidentämisestä on tullut yhä tärkeämpi keino varmistaa liiketoiminnan menestys. Asiakkaat niin B2B kuin B2C liiketoiminnioissa tulee tuntea yhä paremmin ja eri asiakassegmenteille on rakennettava hoitomalleja, jotta heille voidaan tarjota relevanttia viestintää siellä, missä heidät kohdataan. Tämä puolestaan ei onnistu ilman laadukasta dataa jota kerätään mm. asiakasrekistereihin tai CRM järjestelmiin. CRM järjestelmiin on mahdollista kerätä dataa digitaalisessa ympäristössä valtavia määriä, mutta kaikki data ei ole toiminnan ohjaamisen kannalta relevanttia. Autamme ymmärtämään mitä dataa järjestelmiin kannattaa kerätä, jotta esim. asiakkuuksien analysoinnista tulee helpompaa ja tuottavampaa.

Autamme niin asiakasdatan keräämisessä ja päivittämisessä, asiakasymmärryksen kasvattamisessa kuin asiakkuusstrategoiden, monikanavaisten hoitomallien sekä kanta-asiakaskonseptien rakentamisessa ja implementoinnissa. Samoin autamme oikeiden teknologisten ratkaisujen valinnassa, koskivatpa ne niin markkinoinnin automaatio tai CRM järjestelmiä.

Vahva ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä, liiketoiminnasta sekä tarvittavista teknologista takaavat sen, että voimme yhdessä rakentaa juuri teille ja asiakkaillenne sopivia ratkaisuja. Olipa kyse B2B myynnin ohjaaminen, asiakaskokemuksen parantaminen, myynnin ja lojaliteetin lisääminen tai asiakaspoistuman ehkäiseminen.

Ota yhteyttä: sami.aittovaara@dagmar.fi