Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla tavoitellaan lisää tehokkuutta ja osumatarkkuutta markkinoinnin jollekin osa-alueelle. Markkinointiteknologioiden avulla prosessiin tuodaan mukaan sellaista älyä ja/tai nopeutta, jota ei saada ihmisvoimin.
 
Markkinoinnin automaatiota voidaan lähestyä monesta näkökulmasta; tärkeintä on määritellä kehitystyölle road map, joka lähtee liikkeelle liiketoimintanne tavoitteista johdetuista ja asiakasymmärryksen kautta muodostetuista prioriteeteista.
 
Autamme markkinoinnin automaatioon liittyvien suunnitelmien tekemisessä sekä oikeiden teknologioiden valinnassa ja käyttöönotossa. Hoidamme halutessasi koko markkinoinnin automatisoidun prosessin aineistojen tuotannoista jatkuvaan optimointiin.
 
 
Verkkopalveluiden personointi
Verkkopalvelua voidaan personoida muokkaamalla palvelua käyttäjän tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Käyttäjälle tarjotaan juuri häntä kiinnostavia sisältöjä ja tuotteita. Onnistunut verkkopalvelun personointi näkyy suurempina konversioina, kasvaneena myyntitulona ja parempana asiakaspitona.
 
Verkkopalvelun personointiin on tarjolla monia eri työkaluja, joista kevyimmät voidaan asentaa sivustollenne yksinkertaisen scriptin avulla. Personoinnin onnistumisen tärkein kulmakivi onkin taustalla käytettävä asiakasnäkemys.
 
Saat personointiin selkeän prosessin: tunnistamme verkkopalvelunne segmentit monia eri tietolähteitä hyödyntäen (esim. cookie-data, kyselytutkimukset) ja rakennamme eri sisältöjen kohdentamissäännöt dataan pohjautuen. Tuotamme myös eri kävijöille tarkoitetut sisällöt ja vastaamme työkalun ylläpidosta.
 
Ota yhteyttä: antti.kallio@dagmar.fi
 
Verkkomainonnan automatisointi

Verkkomainontaa voidaan automatisoida erittäin paljon hyödyntämällä älykkäitä mainonnanhallinnan teknologioita. Mainonnanhallinnan avulla voidaan esimerkiksi ohjata mainontaa näkymään tietyille kohderyhmille perustuen erilaisiin triggereihin. Viestejä voidaan kohdentaa esimerkiksi niille, jotka jo ovat vierailleet verkkosivuillanne tai vaikkapa niille, jotka ovat jo nähneet mainontaanne ja reagoineet siihen.

Verkkomainonnan automaatio tehostaa prosessia erityisesti siinä vaiheessa, kun haluat tavoitella jatkuvalla mainonnalla useampia kohderyhmiä erilaisilla viestikärjillä, huomioiden esimerkiksi asiakkaiden ostoprosessin eri vaiheet.

Myös mainonnan viesti voidaan automaattisesti varioida räätälöitymään käyttäjää puhuttelevaksi: nais- ja mieskäyttäjiä voidaan lähestyä erilaisilla versioilla tai mainoksessa näkyvät juuri ne tuotteet, joita käyttäjä on selannut verkkokaupassanne.

Ota yhteyttä: petri.vatanen@dagmar.fi, antti.kallio@dagmar.fi                 

Asiakasviestinnän automatisointi

Asiakasviestintää automatisoimalla viestinnän tehoa voidaan lisätä merkittävästi. Vaikka suuri osa markkinointitoimenpiteistä tehdään edelleen kampanjaluonteisesti, yhä useampi markkinoija on siirtymässä jatkuvan viestinnän malliin. Jatkuvalla automatisoidulla viestinnällä parannetaan niin asiakaskokemusta kuin myyntiä ja asiakaspitoakin.

Yksi tärkeimmistä viestinnän tehoon vaikuttavista tekijöistä on ajoitus. Hyväkin viesti menee hukkaan, mikäli se tavoittaa väärään aikaan. Perustamalla viestinnän asiakkaan käyttäytymisestä saatavaan dataan mahdollisimman reaaliaikaisesti voidaan varmistaa, että viesti on relevantti asiakkaalle juuri nyt. Kun asiakasviestintä eri kanavissa triggeröidään, kohderyhmät pienenevät, mutta tehokkuus kasvaa.

Autamme rakentamaan prosessin asiakasviestinnän hallintaan, luomaan käytettävät hoitomallit sekä toimenpiteet, joilla tehostat asiakasviestintäänne.

Ota yhteyttä: sami.aittovaara@dagmar.fi