Markkinointiviestinnän tutkimukset

Markkinointiviestinnän tutkimuksissa keskitymme viestintänne terävöittämiseen ja onnistumisen mittaamiseen. Esimerkkeinä esi- ja jälkimittaukset (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen), brand tracking, sivustotutkimukset, mainonnan tehokkuuden analyysit ja mittaristot. Saat vertailukohteeksi noin 1 000 kampanjan tutkimustietopankkimme, johon esi- ja jälkimittaustenne tuloksia voidaan benchmarkata.
 
Markkinoinnin kehittämisen tutkimuksemme keskittyvät strategisempiin kysymyksiin: miten yrityksenne saadaan menestymään markkinoilla entistä paremmin. Löydät niistä lisää tietoa Liiketoiminnan kehittämisen alta.
 
Markkinoinnin kehittämisen tutkimuksissa painopiste on aina tarvittavissa liiketoimintapäätöksissä ja niiden euromääräisessä liiketoimintavaikutuksessa.
 
Ota yhteyttä: teemu.putto@dagmar.fi