Rekisteriseloste

Dagmar.fi kävijäseuranta
Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin "Google"). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. 
 
Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.
 
Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi Dagmar.fi sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa Dagmarin muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja varsinaiseen Dagmar.fi sivuston kävijöiden analysoimiseen. 
 
Ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Lähtökohtaisesti ase ei kuitenkaan tallenna esimerkiksi käyttäjien nimeä identifioivaa tietoa. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen Dagmar.fi sivustolla.
 
Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.
 
Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa Dagmar.fi sivuston lähdekoodista.
 
Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivultaGoogle Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Uutiskirjeen henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Dagmar Oy Ab
Lönnrotinkatu 25 A
00180 Helsinki
puh. +358 9 693 011

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Nina Almi
Lönnrotinkatu 25 A
00180 Helsinki
nina.almi@dagmar.fi
puh. +358405446633

3. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

4. Rekisterin nimi
Dagmar Oy:n markkinointirekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Tutkimustoiminta
  • Dagmar Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot
Sivustokäyttäytyminen

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Dagmar Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja Dagmarin uutiskirjeen tilaajajärjestelmästä sekä mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai työkaluista.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Dagmar Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.