Kehitämme, kannatamme, kunnioitamme

Kannamme taloudellista ja sosiaalista sekä ympäristö- ja kulttuurivastuuta.

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi tavoitellen kannattavaa kasvua. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Autamme kehitystyössä myös asiakkaitamme, kumppaneitamme ja monia oppilaitoksia järjestämällä koulutuksia ja valmennuksia, luentosarjoja ja tutustumisia.

Suurimpana toimijana Suomessa koemme vastuuta koko toimialastamme. Olemme aktiivisesti mukana eri järjestöissä ja foorumeilla ja kehitämme jatkuvasti koko alaa hyödyntäviä työkaluja. Jo yli 30 vuoden ajan olemme julkaisseet maksuttomia oppaita, lehtiä ja verkkojulkaisuja.

Uskomme kestävään kehitykseen. Olemme sitoutuneet mm. energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä jätelajitteluun.

Olemme toimineet alusta lähtien, vuonna 1998 avatun Nykytaiteen museo Kiasman yhteistyökumppanina. Tuemme vuosittain myös eri hyväntekeväisyysjärjestöjä lahjoitusvaroin.