Sakari Palmu

Sakari luotsaa Dagmarin Drive-yksikössä insight-pohjaisten datapalveluiden kehitystä ja auttaa asiakasymmärrykseen liittyvissä haasteissa. Häntä kiinnostaa erityisesti ihmisymmärryksen ja teknologian suhde päätöksenteossa. Juuri nyt mielessä on myös pyöräily ja kesän purjehdukset.

 

MRMW Europe -tapahtuman tämän vuoden annista nousi esiin neljä aluetta, joiden ympärille teemat pääosin linkittyivät: datalähteiden älykäs integraatio, teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen, uudet menetelmäinnovaatiot sekä kokonaisvaltaisen insight-arkkitehtuurin rakentaminen. Nämä kattavat vain osan siitä, mihin suuntiin kuluttajaymmärrys on viime vuosina matkannut, mutta kertovat jo hyvin, miten monella rintamalla kehitystä tapahtuu.

Oli jälleen ilo huomata, kuinka pitkällä olemme Dagmarissa tulevaisuuden eri mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Menetelmäpuolelle nousee toki aina uusia kiinnostavia innovaatioita, joista osaa tulemme jatkossa hyödyntämään. Niistä lisää myöhemmin.

Kaikki uusien menetelmien ja tietolähteiden data menee kuitenkin hukkaan, jos sitä ei osata hyödyntää kokonaisvaltaisesti.

Luo kokonaisvaltainen insight-strategia

Kuluttajaymmärryksen luonne on muuttumassa toiminnan tehokkuuden optimoinnista ja mittaamisesta koko yrityksen ”kasvun mahdollistavaksi koneeksi”, totesi PepsiCo:n maailmanlaajuisessa analytiikkatiimissä insight-kehityksen parissa työskentelevä Madhumita Chakrabortu. Hänen mukaansa muutos vaatii organisaatioilta paljon. Yhtenä olennaisena tekijänä on oikeiden kyvykkyyksien löytäminen: ison kuvan ymmärtävistä generalisteista eri alojen spesialisteihin.

Onneksi kaikkia osaajia ei tarvitse rekrytoida itse. Tämän päivän markkinoija rakentaa tuekseen hyvän kumppaniverkoston, jossa eri osaajien ammattitaito yhdistyy yhä paremman asiakaskokemuksen luomiseen.

Paras tulos saavutetaan, kun koko insight-strategia suunnitellaan yhdessä – tavoitteista ja tietolähteistä tiedon hyödyntämiseen. Tärkeintä on luoda kokonaiskuva ja erottaa olennainen: eri tietolähteiden täytyy puhua keskenään.

Rakenna yhdessä, vankalle perustalle

Datojen lisäksi myös yrityksen eri toiminnot, kuten markkinointi ja liiketoimintajohto, puhuvat yhä liian usein toistensa ohi. Tämä heikentää yrityksen toimintakykyä. Philips Beautyn globaalia Consumer & Market Intelligence -yksikköä vetävä Anna-sterre Mees korosti, että kaikella toiminnalla pitää olla yhteisesti jaettu, älykäs ja tutkittu perusta. Sen päälle luodaan mallit, joiden avulla kukin asiantuntija pystyy helposti löytämään tiedon ja oikeat ratkaisut kohtaamiinsa kysymyksiin. ”Älykkäänä selkärankana” kaikelle toimii esimerkiksi strateginen segmentointi, joka integroidaan kaikkiin yrityksen toimintoihin.

Kuluttajaymmärrys tuo parhaan hyödyn, kun sitä luodaan koko yrityksen tarpeista lähtien, lähestytään kokonaisvaltaisesti, ja mietitään alusta alkaen, miten se siirretään arjen teoiksi.

Kokeile ja haasta rohkeasti

MRMW-tapahtumassa visioitiin paljon myös tulevaa. Yhden kiinnostavimmista puheenvuoroista veti Ericsson ConsumerLabin Jasmeet Sethi, Global Consumer Insights -tiimin Senior Advisor. Sethi kehittää uusia tapoja saada kuluttajan ääntä yhä vahvemmin päätöksentekopöytään niin tuotekehityksessä, markkinoinnissa kuin myynnissä.

Sethi ennusti, että tekoäly tulee tekemään näytöt tarpeettomiksi. Pilkesilmäisesti hän totesi, että vuonna 2020 ihmiset puhuvat enemmän bottien kuin puolisoidensa kanssa. Tulevaisuuden mahdollisuuksia hän konkretisoi mm. kertomalla virtuaalimaailmassa toteutetusta kvalitatiivisesta tutkimuksesta.

Sethi kehotti nostamaan kuluttajien näkemykset aina rohkeasti päättäjien pöydille – vaikka ne olisivat täysin vastoin yrityksen strategiaa.

 

Haluatko tuoda lisää asiakasymmärrystä yrityksesi päätöksentekopöytiin? Ota yhteyttä: sakari.palmu@dagmar.fi