Kirsi Laakso

Kipa on Dagmar Driven Insight-yksikön vetäjä, joka innostuu kuluttajaymmärryksen hyödyntämisestä johtamisen välineenä. Rakastaa ongelmia ja etenkin niiden ratkaisemista. Trendien seuraaminen ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa on lähellä sydäntä. Kuluttajan ja ihmisen äänitorvi.

 

Strateginen segmentointi on parhaimmillaan liiketoiminnan kehityksen ydintekijöitä. Dagmar Driven Customer Insight Director Kirsi Laakso kiteytti 10 ohjetta segmentoinnin jalkautukseen.

 

Strateginen segmentointi toimii parhaimmillaan kivijalkana läpi koko markkinoinnin prosessin, tuotekehityksestä asiakassuhteen hoitoon. Tavoitteena on saumaton asiakaskokemus; tuotetaan tuotteita, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita, jaellaan ne sopivissa kanavissa, kerrotaan niistä kiinnostavilla kulmilla silloin kun asiakas on vastaanottavaisimmillaan, palvellaan hänelle sopivimmalla tavalla oikeissa kanavissa – ja niin edelleen. Jotta voimme tuottaa asiakkaalle eheän asiakaskokemuksen, on meidän pystyttävä jalkauttamaan segmentointi tehokkaasti sekä omassa organisaatiossamme että kumppanien keskuudessa. Miten se tehdään?

Segmentoinnin jalkautuksen 10 käskyä

1.  Sitouta avainhenkilöt eri toiminnoista projektiin heti alussa.
-> Määrittele, miksi segmentointia tehdään ja miten sitä voidaan hyödyntää. Kerro, miten segmentointi tulee helpottamaan kaikkien työtä ja parantamaan toimenpiteiden tehokkuutta ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuutta.

2. Ota avainhenkilöt mukaan suunnitteluun.
– > Minimoi riski, että jokin toiminto yrityksessäsi ei koe tulleensa kuulluksi. Paras lopputulos ja sitoutuminen saadaan kaikkia avaintoimintoja etukäteen kuulemalla.

3. Huolehdi, että segmenttien nimet ovat kuvaavia ja istuvat oman organisaationne puhekieleen.

4. Herätä segmentit eloon.
-> Tuota materiaalia, joka on helposti sisäistettävissä. Huolehdi, että segmentoinnista on luotu kuvaukset eri tarpeisiin; syvälliset, nopeasti lukaistavat sekä eri toimintoihin keskittyvät. Tuota mahdollisuuksien mukaan myös elävää videokuvaa segmenteistä.

5.  Puhu segmenteistä niin paljon, että kyllästyt itse.
-> Vasta silloin muut ihmiset organisaatiossasi alkavat pikkuhiljaa sisäistää segmenttejä.

6.  Näytä toteen, että segmentointi toimii.
 -> Käytä toimenpiteiden suunnittelussa segmenttitietoa pohjana ja todista, että toimenpiteet tehostuvat.

7.  Johda ja raportoi liiketoiminnan ja toimenpiteiden tuloksia segmenttien kautta.

8.  Mittaa sitä mitä pyydät.
-> Huolehdi, että mittarien avulla voidaan tuottaa näkemystä segmenttien kehittymisestä strategiassa valittuun suuntaan. Vie segmentit osaksi asiakaskantaa, jos sellainen on käytössä.

9. Sitouta kumppanit ja vaadi segmentointia suunnittelun pohjaksi.

10. Vie segmentit operatiivisiksi.
->Tunnista mitä segmenttejä asiakaskannassasi on nyt ja keitä sinne halutaan lisää. Vie segmentit online-tekemisen yleisöiksi, näin voit kohdistaa viestisi suoraan segmenttien sydämiin.

 

Näillä opeilla et voi epäonnistua. Dagmar auttaa sinua käskyjen toteuttamisessa mielellään! Ota yhteyttä: Kirsi Laakso, Customer Insight Director, 050 346 3481, kirsi.laakso@dagmar.fi