Anna Salo

[dagmar_large_image bigimage=”6690″ /]

1. Kartoita ohjelmallisen ostamisen mahdollisuudet

Ohjelmallisen ostamisen ja fiksun datanhyödyntämisen avulla B2B-markkinoija voi rakentaa tärkeimmille asiakassegmenteilleen hoitomallit, joissa avainviestit ja räätälöidyt sisällöt tavoittavat asiakkaat juuri oikeaan aikaan.

Myös B2B-puolella sekä mediatalojen että ulkopuolisten datatuottajien kyky tarjota ostettavaksi yhä tarkempia päättäjäyleisöjä paranee jatkuvasti. Pystymme haarukoimaan päättäjiä globaalista digiavaruudesta markkinakohtaisesti, muun muassa päätöksentekoalueen ja asematason perusteella. Kun tätä dataa yhdistetään B2B-markkinoijan omaan dataan, jota kertyy esimerkiksi mainonnasta ja omalta sivustolta, saadaan mukaan myös kiinnostusalue- tai ostoprosessidataa.

Esimerkiksi meillä Dagmarissa käytössä olevan DoubleClick Bid Manager -osto-ohjelmiston kautta pääsemme hyödyntämään kymmenien markkina-alueiden päättäjädataa – ja uusia datamahdollisuuksia avautuu viikoittain.

Lisäksi pystymme tunnistamaan joukosta omat nykyasiakkaat esimerkiksi sähköpostiosoitteiden perusteella. Heille voidaan kohdistaa tarpeen mukaan erilaisia viestejä tai uusasiakashankintatilanteissa heidät voidaan sulkea kampanjoinnin ulkopuolelle ja välttää näin hukkakontaktit.

Ostojärjestelmän kautta pystymme Suomesta käsin ostamaan kampanjat, hallinnoimaan niiden peittoa, toistoa, kestoa ja rytmiä sekä optimoimaan jatkuvasti kohti tavoitetta.

2. Globaalit mediakumppanit ja sisältömarkkinointi

Todennäköisesti päättäjäasiakkaanne seuraavat suuria kansainvälisiä medioita, kuten BBC ja Wall Street Journal. Houkuttelisiko mainostaminen niissä?

Toisin kuin usein ajatellaan, pääseminen järkevällä tavalla mukaan isoihin globaaleihin avainmedioihin ei välttämättä vaadi miljoonabudjetteja markkinointiin; mediat pystyvät pilkkomaan yleisöään pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja rakentamaan kiinnostavia yhteistyöpaketteja alueellisesti ja kiinnostusalueen mukaisesti kohdennettuna.

Usein on tehokkaampaa mennä sinne missä päättäjät jo viettävät aikaansa, ja arvostettu media voi tuoda lisäuskottavuutta mainostajan omalle viestille. Olemme neuvotelleet asiakkaillemme globaaleja sisältömarkkinoinnillisia kokonaisuuksia, joilla asiakkaan omat sisällöt on saatu nousemaan juuri oikeille kontakteille oikeissa yhteyksissä.

3. Seuraa LinkedInin kehitystä ja ota siitä kaikki irti

Useimmat B2B-markkinoijat ovat jo tehneet toimenpiteitä LinkedInissä. Siitä ei silti ole välttämättä saatu kaikkia tehoja irti. Muiden sosiaalisen median alustojen tapaan LinkedIn parantaa jatkuvasti muun muassa datakyvykkyyksiään sekä myös mainosalustan ominaisuuksia kohdentamisen ja optimoinnin osalta.

LinkedInin avulla saat hyvän käsityksen esimerkiksi asiakassegmenttien koosta ja koostumuksesta markkina-alueittain: Minkä verran päättäjiä löytyy, millaisia asematasoja he edustavat? Millaisista massoista puhutaan eri markkina-alueilla? Kuinka he käyttävät LinkedIniä ja mitä kilpailijanne siellä tekevät?

Tässä oli kolme digitärppiä globaalille markkinoijalle, tule syksyn aamiaistilaisuuteemme kuulemaan lisää. Tilaa kutsu itsellesi tai kollegallesi osoitteesta dagmar@dagmar.fi.