Antti Kallio

Antti Kalliolla on parin vuosikymmenen kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Antin johtama Dagmar Drive vauhdittaa asiakkaiden liiketoiminnan kasvua analytiikan, markkinointiteknologian sekä asiakas- ja markkinaymmärryksen voimalla.

Yritysten välinen markkinointi on ollut perinteisesti hiukan konservatiivisempaa kuin kuluttajamarkkinointi, ja monet kuluttajapuolella tutut kanavat ovat tulleet vasta myöhemmin B2B-markkinoinnin varteenotettavaan keinovalikkoon. Niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Accenture julkaisi viime vuoden lopulla tutkimuksen, johon oli haastateltu yli kahtasataa B2B-yrityksen edustajaa eri toimialoilta. Tutkimus paljasti monia mielenkiintoisia havaintoja tämän hetken tilanteesta sosiaalisen median hyödyntämisessä:

– Suurin osa B2B-markkinoijista pitää sosiaalista mediaa joko hyvin tärkeänä tai erittäin tärkeänä vuorovaikutuskanavana asiakkaisiinsa.
– Vaikka moni allekirjoitti sosiaalisen median tärkeyden, ainoastaan kahdeksan prosenttia yrityksistä hyödynsi sitä tehokkaasti (markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, viestintä).
– Yleisellä tasolla sosiaalisen median käyttöön oltiin tyytyväisiä, mutta käyttöä aiottiin lisätä erityisesti myynnin tukemiseen, asiakaspalvelun parantamiseen, innovaatioiden tarjoamiseen sekä kumppaniyhteistyöhön.
– Ainoastaan viisi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että strategisesti tärkeitten asiakastoimenpiteitten ja sosiaalisen median käytön välillä oli vahva linkki.
– Ainoastaan 11 prosentilla oli tarvittavat järjestelmät ja osaaminen sosiaalisen median toimenpiteitten seuraamiseen ja tehon mittaamiseen.
– Kasvuyrityksillä on usein myönteisempi asenne sosiaalista mediaa kohtaan kuin yrityksillä, joiden liikevaihto on laskussa.
– Lähes 20 prosenttia yritysten päättäjistä oli sitä mieltä, että he eivät pysty tekemään oikeita päätöksiä sosiaalisen median investoinneista.

Tutkimus paljasti, että tällä hetkellä monella B2B-markkinoijalla on jo joitain kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä muun muassa markkinoinnissa. Myös tahtotila somen nostamisesta tärkeämpään, strategiseen rooliin on suuri. Silti varsinaisia tekoja on vielä vähän. Syy löytyy usein oikean osaamisen, resurssien ja tiedon puutteesta.

Case maailmalta: DELL

Mutta toki löytyy myös B2B-yrityksiä, jotka hyödyntävät sosiaalista mediaa jo täydellä teholla. Esimerkiksi monille työpöydältä tuttu DELL.

Pk-yrityksille DELL on suunnannut Facebook-sivuston, DELL for Business, joka tarjoaa alustan yrittäjien keskinäiselle dialogille, toki myös suoraan DELLin kanssa käytävälle keskustelulle. Sivustolta löytyy monia applikaatioita ja videoita eri tarpeisiin. Mukana on pöhinää aiheuttamassa amerikkalaisten pk-yrittäjien oma tosi-tv-kilpailu ”Americas Favorite Small Business”. Luonnollisesti sivustoon liittyy DELL-verkkokauppa yrittäjille.

Suuryrityksille on suunnattu oma sivusto DELL Enterprise, jossa esitellään muun muassa uusimpia tuotteita ja case-esimerkkejä. DELL hyödyntää hyvin aktiivisesti myös Twitteriä, johon on kehitelty kanavia useammalle eri kohderyhmälle. Toki myös Youtube on aktiivisessa käytössä, sekin segmentoituna.

Parasta Dell-esimerkissä on sen takaa löytyvä strategia. DELL on lähtenyt rakentamaan sosiaalisen median presenssiään osana liiketoimintaansa, ei ainoastaan yhdeksi kanavaksi muitten joukossa. Kohdeyleisöt on segmentoitu tehokkaasti. Ja jokaiselle on pyritty rakentamaan sisältöä, joka kiinnostaa ja innostaa jakamaan.

Ota yhteyttä, niin autamme rakentamaan tehokkaan strategian sosiaalisen median hyödyntämiseen myös B2B-markkinoinnissa. Määritellään yhdessä tavoitteet, keinot ja mittarit.