Dagmar

Tutkimuksen mukaan btob-markkinoijat aikovat panostaa erityisesti uusasiakashankintaan, brändin tunnettuuden kehittämiseen ja asiakasuskollisuuden ylläpitämiseen. Pistesijoille ylsivät myös muun muassa uusien markkinoiden kasvattaminen, tuotelanseeraukset ja tutkimukset. Usko netin ja ennen kaikkea web 2.0:n tuomiin mahdollisuuksiin tavoitteiden saavuttamisessa on vahva.

– Jos ajatellaan, että netin hyödyntämisessä markkinointikanavana on kolme porrasta: informaation välittäminen, aktivoiminen ja osallistuminen/itse tekeminen, niin myös btob-markkinoinnissa eletään nyt vaihetta, jossa ihmisiä kannustetaan osallistumaan ja tekemään itse, toteaa Torvinen.

Yksi osoitus tästä on se, että kysyttäessä, mihin verkkomediaan yritykset erityisesti aikovat satsata, nousi kärkeen omien verkkopalvelujen kehittäminen. Omassa verkkopalvelussa muun muassa videodemojen ja podcastingin hyödyntäminen sekä blogit ovat nyt pinnalla. Toisaalta myös sähköpostisuorat sekä hakukonemarkkinointi kiinnostavat.

– Samanlaisia viestejä saa kuulla myös suomalaisilta mainostajilta. Meillä hakukonemarkkinointi ja -optimointi ovat jopa vahvemmassa roolissa eli niiden hyödyntämisessä on Suomessa vielä paljon mahdollisuuksia.

Vire on kokonaisuudessaan positiivinen, ja myös perinteisten medioiden rooli markkinointipaletissa nähdään vahvana. Niin printin, tv:n, tapahtumien kuin telemarkkinoinninkin osalta löytyy enemmän panostusten kasvattajia kuin leikkaajia; silti suurin osa kertoo säilyttävänsä panostukset nykytasolla. Vain ulkomainonnassa panostuksiaan vähentävien määrä on suurempi kuin panostuksiaan kasvattavien – mutta tässäkin tapauksessa suurin ryhmä muodostuu niistä, jotka uskovat panostustason säilyvän ennallaan.

Kymmenen trendiä viitoittaa tietä

Samaisessa tutkimuksessa selvitettiin myös btob-markkinoinnin trendejä vuodelle 2007. Markkinoinnin roolin nähtiin edelleen vahvistuvan yrityksissä; yksi merkki tästä on markkinointijohdon roolin ja vaikutusvallan kasvaminen. Torvisen mukaan sama trendi on näkynyt viime vuosina Suomessa, ja hän toivoo sen myös jatkuvan.

– Monet trendeistä liittyvät vahvasti nettiin: esimerkiksi Web 2.0:n hyödyntäminen sekä hakukonemarkkinoinnin monipuolistuminen. Nettiin panostamisen myötä videomainosten sekä reaaliaikaisten lähetysten määrän uskotaan lisääntyvän voimakkaasti.

Osallistuminen sosiaalisiin verkostoihin, blogit, nettivideot sun muut jatkavat kasvuaan. Yksi menestysesimerkki netin ominaisuuksien hyödyntämisestä on Linden Labin vuonna 2003 perustama virtuaaliyhteisö Second Life. Useat yritykset ovat perustaneet virtuaaliyhteisöön ”toimipisteensä”, jonka kautta myyvät palvelujaan tai tuotteitaan.

Yhä useammin myös btob-markkinoijat hyödyntävät YouTubea viestinsä välittämisessä. Muun muassa Intel käytti sitä uuden Quad Core -prosessorinsa lanseerauksessa.

Kehittyneempiä mittareita

Samanaikaisesti kasvaa tarve mitata osallistumista ja sitoutumista paremmin ja luotettavammin.

– Tämän haasteen ympärillä on pyöritty myös Suomessa jo jonkin aikaa, vertaa Torvinen. – Selvää on, että pelkät klikkiluvut eivät riitä, nyt tarvitaan keinoja mitata muun muassa palvelujen parissa vietetyn ajan pituutta, sivuille palaamisuseutta, sivuilla liikkumista ja osallistumista. Osalla mainostajista seuranta toimii, ja saatuja tietoja hyödynnetään markkinoinnin suunnittelussa tehokkaasti. Mutta paljon riittää myös tehtävää.

Mittaamisen ja seurannan kehittyminen johtaa väistämättä yhä parempaan kohdentamiseen ja tätä kautta yhä relevantimpaan viestintään. Kohdentamisen ansiosta myös sähköpostisuoriin uskotaan. Samaa tulosta vahvistaa MarketingSherpan tutkimus, jonka mukaan lähes 36 prosenttia vastaajista uskoi sähköpostisuorien vaikutuksen kasvavan merkittävästi ja yli 40 prosenttia ainakin vähän.

Myös yritysten liiketoimintaan kohdistuvat muutokset näkyvät btob-markkinoinnissa. Yksi keskeisimmistä – ja myös Suomessa hyvinkin konkreettisesti näkyvistä – trendeistä on globalisaation vahvistuminen. Uusien kasvuvetureiden löytyminen Aasiasta tai Lähi-Idästä tuo painetta markkinoinnin osaamiseen ja organisointiin.

Mutta ei kaikki pyöri vain virtuaalisuuden ja näppäimistön kautta tapahtuvan kommunikoinnin ympärillä.

– On lohdullista, että samaan aikaan ainakin btob-markkinoinnissa nähdään henkilökohtaisen kontaktin säilyminen tärkeänä. Tapahtumamarkkinoinnin ja vahvasti asiapitoisten seminaarien nousuun uskotaan. Yhä edelleen on onneksi voimissaan myös inhimillinen halu vaihtaa näkemyksiä face-to-face niin kollegoiden kuin asiantuntijoiden kanssa.

Lähteet:
BtoB On-line.com 11.12.2006
MarketingSherpa Email Marketing Benchmark Guide 2007