Tuula Kallio

[dagmar_large_image bigimage=”6542″ /]

Muistan vuosia sitten istuneeni Cannesin mainosfestivaaleilla, kun kansainvälisen yrityksen markkinointijohtaja kertoi, miksi he arvostavat tuloksellisuutta ja luovuutta arvioivia mittelöitä. Kyse oli yksinkertaisesti halusta korottaa rimaa omassa tekemisessään. Taustalla oli tieto siitä, että palkitut työt ja projektit tuppaavat tuomaan enemmän kassavirtaa. Ne lisäävät yrityksen sisällä tervettä kilpailuhalua. Ne pakottavat läpivalaisemaan omia töitä kriittisesti monesta eri kulmasta.

Nyt on oikea aika omien töiden läpivalaisuun. Kilpailuentryä täyttäessä joutuu vielä kertaalleen käymään läpi tavoitteet ja avaamaan niiden linkittymistä liiketoiminnan kasvattamiseen. Kuvattavana on lähtökohtatilanne ja haasteet suhteessa kategoriaan, markkinaan sekä asiakkaisiin. Tehtävänä on kiteyttää strateginen näkemys ja keskeinen idea sekä kuvailla kokonaisratkaisu ja tehdyt investoinnit.

Tuloksellisuudella on ratkaiseva merkitys; mitä selkeämpiä mittareita on käytetty, sitä helpompaa on kuvata tuloksia.

Olen erityisen iloinen kisan uusista kategorioista:

Strategisen markkinoinnin kategoria on tarkoitettu pitkäkestoiselle strategiselle ja menestyksekkäälle markkinoinnille, jolla on vahvistettu brändikokemusta, kasvatettu brändin arvoa ja myyntiä. Markkinoinnissa on huomioitu useita strategisen markkinoinnin elementtejä erityisen taitavasti: tuotekehitys, hinnoittelu, myynnin edistäminen, jakelutieratkaisut.

Teknologiakategoria on tarkoitettu kilpailutöille, joissa teknologian älykkäällä hyödyntämisellä on erityisen suuri rooli. Teknologian rooli voi näyttäytyä monissa eri muodoissa, kyse voi olla esimerkiksi mobiiliteknologiasta markkinoinnissa, datan ja analytiikan hyödyntämisestä, teknologian innovatiivisesta hyödyntämisestä tapahtumassa tai sisältöjen rakentamisesta jne.

Brändätyt sisällöt -kategoria on tarkoitettu kilpailutöille, joissa kohderyhmät on tavoitettu sisällöillä, jotka eivät ole mainontaa.

On todella kiinnostavaa saada toimia uudistuneen kilpailun päätuomarina. Meitä tuomareita on yhteensä 23, kaikki odotamme innolla ja uteliaina entistä monipuolisempia kilpailutöitä. Myös yksittäisiä kampanjoita koskevat työt ovat varmasti edelleen vahvasti mukana –  niiden kautta rakennetaan vaihe vaiheelta haluttua kasvua ja muutosta käyttäytymisessä.