Mystery Shopping

Mystery Shopping -asiantuntijamme paljastavat asiakkaittenne todelliset kokemukset palvelukonseptinne toimivuudesta ja palvelunne laadusta. Toteutuvatko ne asiakaskohtaamisissa tavoitteiden mukaisesti. Mystery shopping -menetelmä on tehokas ja elintärkeä kehitystyökalu, sillä palvelulupausten lunastaminen kohtaamispisteissä heijastuu vahvasti paitsi asiakaskokemukseen, myös työilmapiiriin ja koko liiketoimintaanne.

Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, joka mittaa palvelunne laatua ja tukee henkilöstönne kehitystä. Testaaja-asiakkaiksi rekrytoidut henkilöt asioivat yrityksenne palvelukanavissa anonyymeinä, kuten tavalliset asiakkaat. He arvioivat ennalta määritettyjä asioita palvelussa ja palvelukonseptissa.

Mystery shopping on yksi tehokkaimmista myynnin ja palveluprosessin tutkimusmenetelmistä: millään muulla tutkimusmenetelmällä ei päästä kiinni myynti- ja palvelukonseptin eri kohtien laadulliseen todentamiseen yhtä syvällisesti. Menetelmä auttaa ymmärtämään, miten tuotteesi, palvelusi, tarinasi ja brändisi näyttäytyvät asiakkaalle.

Mittaamalla ja todentamalla asiakas- ja palvelukokemusta saat tutkittua tietoa toimintanne kehittämiseen. Henkilöstösi saa objektiivista, tavoitteisiin perustuvaa palautetta suoraan asiakkaan näkökulmasta. Sen avulla myyjillänne ja palveluneuvojillanne on mahdollisuus kehittyä alansa parhaiksi.