Mikko Koski

 

Dagmar Drive koostuu neljästä eri asiantuntijaryhmästä: Data science -osaamiseen erikoistuneesta Advanced Analytics -tiimistä, verkkopalvelukehitykseen keskittyvästä Content Experience -tiimistä, strategista markkinatutkimusta tekevästä tutkimusyksiköstä sekä markkinointiteknologioissa konsultoivasta Martech-tiimistä.

 

Dagmar Drive koostuu neljästä eri asiantuntijaryhmästä: Data science -osaamiseen erikoistuneesta Advanced Analytics -tiimistä, verkkopalvelukehitykseen keskittyvästä Content Experience -tiimistä, strategista markkinatutkimusta tekevästä tutkimusyksiköstä sekä markkinointiteknologioissa konsultoivasta Martech-tiimistä.

Vuosi 2018 osoitti markkinoijien vahvan kiinnostuksen juuri näitä osaamisalueita kohtaan. Projekteja tilattiin ennätysmäärä ja uudenlaista tarjoamaa kehitettiin laajasti. Kiinnostuksesta todistaa myös Driven myyntikate, joka kasvoi 30 % yli 200 toteutetun projektin siivittämänä. Asiantuntijoiden määrä lisääntyi ja osaaminen monipuolistui – Driven asiakkaiden käytössä on nyt yli 30 tiedolla johtamisen ammattilaista. Seuraavassa eri tiimien kiteytystä viime vuoden tapahtumista.

Advanced Analytics

Asiakkaiden tarpeet liittyivät viime vuonna entistä enemmän jatkuvaan tekemiseen, muun muassa markkinoinnin mittaamisessa.

Asiakkaat avasivat nykyisiä ja tulevia tarpeita Drivelle. Advanced Analyticsin tuotekehityksessä siirryttiin siksi kohti entistä monipuolisempia datalähteitä ja koneoppimista hyödyntävien automaatiosovelluksien kehitystä. Oman tekoälyteknologian kehitystavoitteet näkyivät myös uusissa rekrytoinneissa, joissa korostuivat ohjelmistotuotantoon liittyvä osaaminen. Nuoria lupauksia kasvatettiin yliopistoyhteistyössä; Aalto-yliopistolle valmistui kaksi diplomityötä.

Vuoden 2019 aikana Advanced Analytics -tiimissä kiihdytetään omien tekoälysovellusten kehitystä ja kaupallistamista. Ne vauhdittavat asiakkaitten tekemisestä entistäkin tuloksellisempaa niin Suomessa kuin maailmalla.

Content Experience

Content Experiencen asiakkaat hyötyivät verkkopalvelujen ja asiakaskokemuksen jatkuvasta kehittämisestä.

Tekemisen kulmakiviin kuuluva hakukoneoptimointi uudistuu jatkuvasti. Content Experiencen asiantuntijat eivät tyydy muutosten seuraamiseen, vaan kulkevat aina vähintään askeleen edellä. Viime vuonna Advanced Analytics -tiimin osaajien kanssa käynnistetty kehitys- ja työkalunrakennusyhteistyö jatkuu ja kiihtyy 2019. Tavoitteena on vastata vieläkin paremmin hakukonemarkkinoinnin muutokseen avainsanapohjaisesta hausta semanttiseen hakuun. Tämä on erityisen tärkeää Suomessa, jossa kansainvälisiä, geneerisiä työkaluja ei usein voida täysin hyödyntää.

Tutkimus

Asiakkaiden kanssa toteutettiin ennätysmäärä liiketoimintaa ohjaavia strategisia projekteja, joissa käytettiin laajasti erilaisia datalähteitä. Tiimin asiantuntijat suunnittelivat uusia malleja, joissa asiakkaille räätälöidyt segmentoinnit helpottivat strategista päätöksentekoa ja integroituivat asiakkaiden tietojärjestelmiin sekä käytännön operatiiviseen tekemiseen.

Uudet datapohjaisen sisällöntuotannon mallit ja vaikuttajamarkkinointi kiinnostivat asiakkaita vuonna 2018. Näiden tueksi Dagmar Stories ja Driven tutkimusyksikkö kehittivät uusia tutkimuspalveluita. Asiakkaiden kansainvälistyessä globaali tutkimustoiminta yli kaksinkertaistui, kun asiakkaita autettiin kasvamaan yhä uusille markkinoille.

Martech

Vuosi 2018 teki Martechista todella kuuman suuremmassa kuvassa. Yhä useampi organisaatio nosti asiakaskeskeisyyden markkinointistrategiansa johtotähdeksi ja etsi teknologiasta tukea toteutukseen.

Asiakaskeskeisyyden uusi nousu vauhditti myös ajattelumaailmaa isoon loikkaan: markkinointi nähdään nyt vahvemmin osana kokonaisvaltaista asiakaskokemuksen tuottamista. Sen myötä yrityksissä ryhdyttiin puhaltamaan enemmän yhteen hiileen teknologiahankkeissa. Asiakasdatan arvostus koki uuden nousun jäykkien CRM-hankkeiden raunioista ja katseet keskittyivät ratkaisuihin, joilla asiakasdata saadaan aktivoitua kaikkiin kanaviin.

Asiakaspolkusuunnitelmat sulautuivat vahvemmaksi osaksi sisältö-, data- ja teknologiasuunnittelua ja -toteutusta. Keskustelu markkinoinnin automaatiosta harppasi eteenpäin ja monien asiakkaiden kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kokonaisorkestrointia.

Vuosi 2018 vei keskustelua ja toteutusta täysin oikeaan suuntaan – rakentamaan markkinoinnin ja asiakaskokemuksen rautateitä kuntoon, jotta asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin myös markkinoinnin avulla.

Driven asiantuntijajoukko odottaa vuoden 2019 etenemistä mielenkiinnolla. Luvassa on täysin uusia, kiinnostavia avauksia sekä datan ja teknologian hyödyntämiseen liittyvää yhteistyön syventämistä asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

 

Kirjoittanut Mikko Koski, Advanced Analytics – tiimin vetäjä (mikko.koski@dagmar.fi)

Miten juuri sinun organisaatiosi voi kehittää tiedolla johtamista? Pohdinnoissa sparraa myös Dagmar Driven kokonaisuudesta vastaava Krista Elopuro (krista.elopuro@dagmar.fi)