06.09.2018 / Data Science

Tutkimuksen ja analytiikan liitolla kohti personoitua markkinointia

Oikea viesti oikealle ihmiselle oikeassa kanavassa oikeaan aikaan. Sitä markkinoijat haluavat. Yhä tarkemmin kohdistettuja, räätälöityjä sisältöjä, jotka puhuttelevat ihmisiä yksilöinä. Aidosti kiinnostavia viestejä, jotka maksimoivat markkinoinnin tehon. Tälle tielle saadaan tehokkaita työkaluja, kun markkinatutkimuksen ja analytiikan taitajat istuvat saman suunnittelupöydän ääreen.
Author

Mikko Koski

COO Mikko Koski työskentelee asiakasanalytiikan, markkinoinnin tuloksellisuuden sekä muiden data- ja analytiikkapalveluiden kehityksen parissa RADLYssa.

Markkinatutkimuksen kautta kerätyn tiedon yhdistäminen kovaan asiakasdataan, kuten CRM- ja mainonnanhallintajärjestelmiin avaa monia mahdollisuuksia markkinoinnin räätälöintiin.

 

Markkinatutkimuksen kautta kerätyn tiedon yhdistäminen kovaan asiakasdataan, kuten CRM- ja mainonnanhallintajärjestelmiin avaa monia mahdollisuuksia markkinoinnin räätälöintiin.

Dagmarin asiakkaat ovat saaneet hyviä tuloksia esimerkiksi motiivipohjaisen kuluttajasegmentoinnin integroinnista omaan asiakaskantaan. Yksi tapa integrointiin on tehdä ensin omille asiakkaille kysely, jolla tunnistetaan segmentit. Saadun datan avulla rakennetaan ennustemalli, jolla voidaan määritellä kaikkien asiakkaiden todennäköisyys kuulua eri segmentteihin. Näin päästään analysoimaan asiakaskantaa kuluttajasegmentoinnin näkökulmasta.

Tutkimustieto yhdistetään eri datalähteisin mallinnuksella. Tämä edellyttää sitä, että tutkimuksen ja datalähteen välillä on riittävästi yhteistä tarttumapintaa. Esimerkiksi segmentoinnin integroinnissa asiakaskantaan on tarkistettava, että segmenttejä määrittävää tietoa löytyy myös asiakaskannasta. Tiivis yhteistyö tutkijoiden ja analyytikkojen kesken auttaa suunnittelemaan parhaan kokonaisuuden.

Asiakasdatan rikastaminen tutkimusdatalla mahdollistaa mm. asiakassegmenttien mukaan räätälöidyt sisällöt ja asiakkuusmarkkinoinnin toimenpiteet. Tutkimuksella kerätty tieto voi liittyä segmenttien lisäksi esimerkiksi ostoaikeisiin tai asenteisiin.

Tutkimusdatalla voidaan rikastaa myös digitaalista evästedataa. Sen avulla digitaalista mainontaa saadaan kohdennettua paremmin ja sisältöjä räätälöityä segmenttien mukaan. Myös esimerkiksi verkkosivuja voidaan personoida segmenttikohtaisesti – olipa kyseessä tunnistamaton tai tunnistettu asiakkuus.

Mallinnuksissa on erilaisia menetelmiä ja niiden verifiointitapoja on paljon. Dagmarin asiantuntijat auttavat valitsemaan kulloinkin tuloksellisimman ratkaisun.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Mikko Koski, Director of Advanced Analytics, mikko.koski@dagmar.fi tai Ville Rekula, Customer Insight Director, ville.rekula@dagmar.fi

Lisää aiheesta