Ida-Maria Erholtz

TV-alan ammattilainen ja vahva visuaalisen ilmaisun osaaja. Innostuu videomarkkinoinnista, tunnelman luomisesta ja kuvan hienosäädöstä. Nauttii somesta ja eri markkinointiviestinnän muodoista, joihin pyrkii keksimään luovia ratkaisuja.

Miksi kannattaa striimata?

Yksi konkreettinen kannustin striimauksen hyödyntämiseen markkinoinnissa on sen valmis yleisö. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jopa 63 % milleniaaleista (n. 18–35-vuotiaat) oli vuoden 2016 loppuun mennessä katsonut ainakin yhden live-striimausvideon. Samasta ikäryhmästä 42 % oli myös itse striimannut. Katsominen ja osallistuminen ovat tästä vain jatkaneet yleistymistään osana sosiaalista mediaa ja siellä tapahtuvaa markkinointia.

Striimauksen suosiota selittää sen ainutlaatuinen interaktiivisuus. Katsojat voivat halutessaan osallistua suoratoistolähetykseen. Jo pelkkä passiivinen katsominenkin antaa tunteen osallistumisesta, kun tapahtumien livetaltiointia voi seurata omalta kotisohvalta. Tai kun brändin kulissien taakse pääsee kurkistamaan vaikka bussimatkan aikana. Mahdollisuuksia on rajattomasti.

Striimauksessa houkuttelee sen välitön vuorovaikutusyhteys toteuttajan ja katsojan välillä. Tämä yhteys kasvattaa parhaimmillaan kuluttajien sitoutumista brändiin ja saa heidät potentiaalisesti jatkamaan brändin luomaa vuorovaikutussuhdetta muiden kuluttajien kesken. Näin brändin ympärille rakentuu luonnollista yhteisöä ja kasvualustaa. Vuorovaikutteisuuden kautta myös striimauksen tuottajat pääsevät kärryille esimerkiksi siitä, mitä asiakkaat haluavat tietää ja mikä heitä puhututtaa juuri nyt. Askarruttaviin kysymyksiin voidaan vastata vaikka kasvokkain eli striimaus mahdollistaa suoran asiakaspalvelun.

Hyvä ja huono striimaus

Hyvä striimaus osallistaa katsojan. Osallistaminen voi olla vaikka tärkeisiin ja askarruttaviin kysymyksiin vastaamista (Q&A). Se voi myös olla ihan vain tavallista keskustelua, jolla esimerkiksi yrityksen tavoitteita pyritään avaamaan lähemmin ja näin vahvistamaan haluttua brändimielikuvaa – tai luomaan kasvot koko brändille. Tai se voi olla tuote-esittelyä katalogeja ja nettisivuja kotoisammassa ympäristössä. Vaihtoehtoja on jokaiseen tarpeeseen. Oleellista on striimaajan ja kuluttajan välisen etäisyyden pienentäminen.

Suoratoisto paljastaa inhimillisyyden ja arvaamattomuuden vuoksi brändistä enemmän kuin editoidut videot. Reaaliaikaisessa toteutuksessa voi aina käytännössä tapahtua mitä tahansa. Katsojia se ei haittaa, sillä epätäydellisyyden on koettu lisäävän esimerkiksi samaistumista. Tutkimusten mukaan kuluttajat sitoutuvat striimaukseen jopa kolme kertaa enemmän kuin editoituihin markkinointivideoihin. Toisaalta, striimauskin voi olla hyvin toteutettuna yhtä suunniteltua, vaikka suunnitelmallisuutta pyritäänkin häivyttämään lopputuloksesta.

Koska striimaus on nimensä mukaisesti suoraa videolähetystä, on sen tekemisellä loistavien mahdollisuuksien lisäksi myös uhkansa. Striimausta ei kannata tehdä vain trendikkyyden ja helppouden vuoksi, vaan sen taustalle tarvitaan markkinoinnin tavoitteita tukeva strategia. Vuorovaikutteisuus ja läpinäkyvyys ovat suunnittelussa avainasemassa. Parhaimmillaan suoratoisto tarjoaa katsojille lisäarvoa ja vahvistaa brändiä julkisuuden, sitoutuneisuuden ja vaikuttavuuden alueilla.

Kuinka striimataan onnistuneesti?

Striimausstrategia luodaan osaksi kokonaisvaltaista videomarkkinointistrategiaa. Toteutus kannattaa aloittaa tarvittavan teknisen kaluston ja kuvauspaikan nopeiden internet-yhteyksien varmistamisella. Suunnittelu lähtee valitun teeman tai käsiteltävän aiheen huolellisella määrittelyllä ja tutkimisella. On olennaista kysyä, mitä perinteisestä markkinointivideosta poikkeavaa voimme saavuttaa striimauksella?

Esimerkiksi Instrumentariumilla striimaus on selkeässä roolissa osana laajempaa asiakkaiden online-palvelua. Instrumentarium modernisoi brändiään Someoptikko-konseptilla, johon kuuluu YouTube-videoita ja Facebook-klinikka.

Hyvä asiakaspalvelu on parasta markkinointia. Siksi myös sisältömarkkinoinnin täytyy lunastaa lupauksemme olla välittävä ja luotettava asiantuntija. Haluamme tuottaa sisältöjä, jotka palvelevat aidosti asiakkaitamme.” – Suomen ensimmäinen someoptikko Oskari Lehvonen.

Instrumentariumille tuotetaan YouTubeen informatiivisia videoita, joissa optikot käsittelevät katsojien toivomia, näköön liittyviä aiheita. Facebook-klinikalla vastataan asiakkaiden kysymyksiin sitä mukaa kun niitä ilmenee, joko striimauksien tai viestien muodossa.

 

 

Vinkit hyvän live-striimauksen tekoon

  • Tekninen kalusto: Videokuvan tekninen laatu erottaa yleensä ammattilaisten striimaukset yksityishenkilöiden tekemistä. Panosta kuvaus- ja äänikalustoon, valaistukseen sekä värimaailmaan. Minimoi taustamelu.
  • Toimiva ja nopea internet-yhteys: Lähetyksen pätkiminen saa katsojat lopettamaan striimauksen seuraamisen herkästi, vaikka sisältö olisikin mielenkiintoista.
  • Määrittele, onko striimaus tarpeeksi merkittävää vain videosisältönsä puolesta (esim. uutiset), vai kannattaako keskittyä vuorovaikutukseen katsojien kanssa (esim. Q&A-tyyppinen lähetys). Molempiin voi panostaa, jos sisältö sen sallii!
  • Erityisesti kännykästä striimausta seuraavat alkavat katsoa lähetystä usein äänen ollessa mykistettynä, joten jo videokuvan tulee herättää katsojan mielenkiinto.
  • Laatu ennen määrää: Yhdellä laadukkaasti toteutetulla striimauksella voi saavuttaa halutun tuloksen helpommin kuin usealla heikompilaatuisella.
  • Muista, että striimaus jää myös taltioksi. Se ei katoa automaattisesti suoratoiston jälkeen.

 

Ota yhteyttä, kun haluat suunnitella tehokasta live-striimausta yrityksellesi: ida-maria.matinlauri@dagmar.fi

 

Lähteitä:

Emarketer. 2017. Most Millennials Have Watched Live Video Online. https://www.emarketer.com/Article/Most-Millennials-Have-Watched-Live-Video-Online/1015277

Yang, C. 2017. Infographic – Marketing Tips for Live Streaming on Social Media. https://www.digitaldoughnut.com/articles/2017/december/marketing-tips-for-live-streaming-on-social-media