Matti Niskanen

Kuinka teet AdWords-mainontaa asiakasrekisterille?

Asiakaskohdistuksen periaate on tuttu Facebookin ja Twitterin vastaavista mainosratkaisuista. Mainostaja voi ladata AdWordsiin vähintään 1 000 sähköpostiosoitetta sisältävän listan, jota voidaan käyttää kohdeyleisönä Google-haussa, Gmailissa ja YouTubessa. Halutessaan mainostaja voi ennen latausta salata listan osoitteet. Listan jäsenyys kestää pisimmillään 180 päivää.

Google edellyttää, että mainostaja ilmoittaa listaa ladatessaan myös sivun, josta käy ilmi, kuinka kuluttaja voi peruuttaa alkuperäisen sähköpostitilauksensa. Näin varmistetaan, että mainostaja kohdistaa mainontaa omille asiakkailleen. Periaatteena on, että kohdeyleisönä ovat ainoastaan markkinointiin luvan antaneet: jokaisen osoitteen täytyy olla käyttäjän itsensä luovuttama.

Parempaa tuottoa asiakasrekisterin segmentoinnilla

Googlen tarjoama ratkaisu on jälleen muistutus siitä, miten aikaansa seuraava yritys voi käyttää omaa asiakasrekisteriään aktiivisesti digimarkkinoinnissa. Tehokasta asiakkuusmarkkinointia tekevän huoneentaululle kuuluu ainakin kolme keskeistä ohjetta:

  • Kasvata asiakasrekisteriäsi: on etuoikeus markkinoida ihmisille, jotka ovat itse ilmoittaneet kiinnostuksensa mainostajan palveluihin.
  • Päivitä asiakasrekisteriä säännöllisesti: ilman paikkansa pitäviä tietoja viesti ei pääse perille.
  • Analysoi ja segmentoi asiakasrekisteriä aktiivisesti liiketoiminnan tuottaman datan perusteella.

Vähintä, mitä laajan asiakasrekisterin haltijat voivat tehdä, on segmentoida yleisö pienemmiksi osayleisöiksi. Haluatko tehdä oman kampanjan verkkokauppasi asiakkaille, jonka keskiostos on huomattavasti muita suurempi – tee heille räätälöity tarjous! Onko asiakaskannassa paljon passiivisia henkilöitä, jotka tilaavat uutiskirjeen, mutta eivät ole pitkään aikaan ostaneet mitään – aktivoi heitä palaamaan sivustollesi!

Ohjaako asiakaskokemus riittävästi hakusanamainontaasi?

Aktiivinen asiakasrekisterin hyödyntäminen palvelee niin mainostajan kuin kuluttajan etua. Mainostaja varmistaa tavoittavansa kiinnostuneen kohdeyleisön, jonka ostokäyttäytymisestä hänellä on jo kokemusta. Kuluttaja saa vuorostaan nähdäkseen yksilöllisesti räätälöityä mainontaa tuotteista ja palveluista, joista hän on ilmoittanut olevansa kiinnostunut.

Myös hakusanamainonnan rooli tulee ymmärtää entistä paremman asiakaskokemuksen rakentajana, jonka tulee vahvistaa yrityksen valitsemaa strategiaa. Mitä kohdistetumpaa hakusanamainontaa teet tuntemallesi kohderyhmälle, sitä parempaa tuottoa saat myös käyttämillesi panostuksille.
Haluatko ottaa asiakasrekisterin hyödyntämisen tiiviimmin osaksi digistrategiaasi?
Ota yhteyttä: matti.niskanen@dagmar.fi