Reetta Sipura

[dagmar_large_image bigimage=”6514″ /]

Hakukoneoptimointi ja -mainonta toteutetaan usein täysin erillisinä toimenpiteinä. Tällöin kokonaiskuva jää helposti hahmottamatta. Koska molempien toimintojen toteuttaminen saman tiimin sisällä voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta, kannattaa eri yksiköiden välille luoda toimivat tiedon jakamisen käytännöt.

On tärkeää varmistaa, että tieto kulkee molempiin suuntiin. Mikäli tieto ei kulje, on tuotetun datan tehokas hyödyntäminen mahdotonta. Ilman jaetun datan tuomaa näkemystä voidaan menettää osa hakukonemarkkinoinnin potentiaalista.

Parempia tuloksia kustannustehokkaammin

Hakukoneoptimoinnin ja -mainonnan integroimisen merkittävin arvo piilee kokonaiskuvassa, jossa eri osa-alueet tukevat ja tehostavat toisiaan. Kun olemassa oleva data tunnistetaan ja sitä hyödynnetään suunnitelmallisesti, voidaan sekä parantaa tuloksia että säästää kuluissa.

Esimerkiksi hakudataa hyödyntämällä voidaan kehittää laskeutumissivuja ja niiden sisältöjä hakukoneystävällisempään suuntaan. Tämä parantaa sivuston käyttäjäkokemusta ja voi vaikuttaa kävijämääriin merkittävästi. Laadukkaat laskeutumissivut taas vaikuttavat hakukonemainonnan laatupisteisiin ja näin mainosten klikkihintoihin. Sivuston sisältöjen kehittäminen palvelee ennen kaikkea verkkosivuston kävijää – potentiaalista asiakasta – jolle prosessin myötä voidaan tarjota entistä relevantimpaa ja kiinnostavampaa sisältöä.

Potentiaalinen asiakas etsii yhä useammin tietoa tuotteista tai palveluista hakukoneen avulla ennen ostopäätöksen tekemistä, myös kivijalkaliikkeissä. Tiedonhakuvaiheessa hakija saattaa luottaa enemmän luonnolliseen hakutulokseen, mutta palatessaan tekemään ostosta voi hintatiedolla varustettu hakukonemainos toimia paremmin. Kohderyhmien hakukäyttäytymisen tunteminen ja yhtenäinen hakukonestrategia mahdollistavat viestien sekä sisältöjen räätälöinnin. Viime kädessä yhteistyöstä hyötyy myynti.

Kokonaiskuva auttaa näkemään tarkemmin

Hakukone tulisikin nähdä tärkeänä osana yrityksen ostopolkua. Näin sekä sivuston optimointi että maksettu mainonta saadaan toimimaan yhdessä kohti tavoitteita ja asetettuja maaleja, oli kyseessä sitten asiakkaiden ohjaaminen kohti kivijalkaa tai verkkokaupassa tehdyt ostokset. Hakutermien ja kohderyhmien ymmärtämisen sekä ostopolun eri vaiheiden tunnistamisen avulla on mahdollista tuottaa suuria synergiaetuja. Ymmärtämällä kokonaiskuvaa voidaan myös tunnistaa tehottomat toimenpiteet ja kehittää niitä. Näin digitaaliseen markkinointiin käytetyt resurssit pystytään allokoimaan järkevästi ja dataan perustuen.

Tehottomasti toteutettu hakukonemarkkinointi on kuin heittäisi rahaa roskakoriin. Hakukoneoptimointi ja -mainonta tulisi toteuttaa kuten muukin digitaalinen markkinointi, yhtenäisesti ja dataa tehokkaasti hyödyntäen.

Lue lisää datan hyödyntämisestä asiakaspolun rakentamisessa Joni Tillströmin artikkelista Data, markkinoinnin automaatio ja ohjelmallinen ostaminen osana asiakaspolkuja.