Ville Helanen

Verkkokaupasta ja verkkomyynnin kehittämisestä kiinnostunut Digital Planner. Uskoo uuden testaamiseen ja automaatioon. Lähestyy haasteita rohkeasti uusista kulmista. Vapaa-ajan intohimoja ovat koripallo, musiikki ja kokkailu.

Mainonnan jonkinasteinen automaatio tekee tuloaan lähes jokaiseen digimainonnan kanavaan. Manuaalisen optimoinnin tarve vähenee ja alati viisastuvat algoritmit kasvattavat rooliaan. Dagmarin Digital Planner Ville Helanen kertoo, miten voit säästää aikaasi ja automatisoida hakumainonnan manuaalisia prosesseja.

Miksi juuri nyt on oikea aika muuttaa hakumainonta automatisoiduksi?

Hakumainonta on parhaimmillaan todella tuottavaa, ja se tuokin ison osan monen yrityksen verkkomyynnistä. Samaan aikaan hakumainonta voi viedä paljon aikaa ja resursseja. Kampanjoiden optimointi, mainosten kirjoittaminen ja tulosten analysointi isolla mainostilillä on työlästä.

Koneoppimisen ja datan myötä iso osa manuaalisesta työstä voidaan automatisoida. Hyvä esimerkki aikaa säästävästä automaatiosta ovat responsiiviset mainokset, jotka ovat vähentäneet käsin kirjoitettujen mainosten tarvetta.

Kun hakumainonnan automaation yhdistää yksinkertaiseen tilirakenteeseen, voidaan hakumainonnan kautta tulevaa verkkomyyntiä tehostaa huomattavasti. Lisäksi hakumainonnan automatisointi voi vähentää tilinhallintaan tarvittavaa manuaalista työtä jopa 20 %.

Mikä on yksinkertainen tilirakenne?

Yksinkertaisen tilirakenteen tarkoitus on tukea mahdollisimman tehokkaasti Googlen koneoppimista ja Smart Biddingiä.

Smart Bidding räätälöi hakumainonnan hintatarjouksia koneoppimisen ja signaalien, kuten ajan, paikan ja käytetyn laitteen avulla. Tekoäly analysoi konversiodatan ja signaalien perusteella hakuja ja päättelee, onko niistä mahdollista päästä haluttuun tulokseen.

Lue lisää Smart Biddingistä täältä.

Yksinkertaisen tilirakenteen ideana on riisua hakutilin kampanjarakenteesta kaikki potentiaalista hakuvolyymia rajoittavat tekijät, kuten tarkat hakusanat ja hintatarjouksen muokkaukset.

Tarkoituksena on käyttää ainoastaan laajoja hakusanoja, jolloin Googlella on mahdollisuus muita signaaleja tulkiten päätellä, olisiko yksittäisistä hauista mahdollista saada haluttu konversio toivottuun hintaan. Google tulkitsee hakujen taustalla olevia signaaleja niin tehokkaasti, että mainokset saadaan pienen oppimisjakson jälkeen näkymään mahdollisimman relevantteihin hakuihin.

Miksi käyttää yksinkertaista tilirakennetta?

  1. Se säästää reilusti manuaaliseen optimointiin käytettyä aikaa.
  2. On helposti skaalattavissa.
  3. Optimointi perustuu dataan ja signaaleihin.
  4. Vähentää inhimillisten virheiden marginaalia.
  5. Lisää laadukkaan liikenteen määrää.

Lopuksi

Yksinkertaisen tilirakenteen avulla voit kasvattaa verkkomyyntiä sekä pienentää klikki- ja konversiohintoja.

Yksinkertainen hakutilin rakenne ja Smart Biddingin hyödyntäminen sopivat erityisesti mainostajille, joilla on verkkomyyntiä. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä hakumainonnan kautta saatavaa dataa (liikennettä, impressioita ja konversioita.)

Automatisoinnin kautta saatavat suurimmat edut ovat työkustannuksien pieneneminen, tulosten helppo skaalaaminen ja konversiomäärän kasvattaminen.

Automaatio tekee tuloaan kaikkialle ja erityisesti hakumainonta on muuttumassa vahvemmin automatisoituun malliin. Olemalla mukana muutoksessa aikaisessa vaiheessa, varmistat kilpailukykysi tulevaisuudessa, voit säästää rahaa ja kasvattaa myyntiäsi.

Ota yhteyttä, niin selvitetään, mitä hyötyjä teidän markkinointinne saisi hakumainonnan automatisoinnista ja hakutilin yksinkertaistamisesta: ville.helanen@dagmar.fi