Mari Svahn

Yläkuvissa Juuso Wäänänen ja Nina Pietiläinen, alakuvissa Ronja Nuoramo ja Joel Pircklen

 

– Dagmarista löytyy tietoa ja osaamista aivan uskomaton määrä. Jo erilaisissa tiimeissä työskentely on todella opettavaista. Lisäksi tarjolla on runsaasti sisäisiä valmennuksia ja koulutuksia markkinointiviestinnän eri kulmista, kertoo Junior Content Planner Joel Pircklen.

Strategi Juuso Wäänänen nostaa esiin omat osaamisfoorumit:

– Monet Dagmarin osaamisfoorumit auttavat pitämään tiedon päivitettynä. Se on erittäin tärkeää alalla, jossa uusia medioita, ratkaisuja ja teknologioita syntyy lähes viikoittain. Näihin uusiin ratkaisumalleihin on hyvä reflektoida perinteisiä markkinoinnin lainalaisuuksia ja miettiä, miten niitä hyödyntää asiakkaan tavoitteiden hyväksi, strategiasta operatiiviseen tekemiseen.

Dagmarissa tuetaan onnistumista sekä valmennetaan ja koulutetaan henkilöstöä monipuolisesti.

– Dagmarissa on kattava sisäinen koulutusohjelma. Viimeisen puolen vuoden aikana olen osallistunut useaan eri koulutukseen: hakumarkkinoinnin perusteet & tekoälyn, markkinointiteknologian ja automaation perusteet ja fasilitointiosaamisen perusteet. Asiakkuusihmisille on kerran kuussa oma koulutusohjelmansa, Asiakasosaamisen Huiput, johon olen osallistunut aktiivisesti, luettelee Client Manager Nina Pietiläinen. Hän kuvailee myös oman esimiehen sekä muiden kollegojen tukea mahtavaksi.

Junior Digital Planner Ronja Nuoramo kertoo osallistuneensa viimeksi Dagmarin kahden SEM-suunnittelijan järjestämään AdWords Academy -koulutuskokonaisuuteen:

– Olen päässyt syventämään osaamistani hakukonemainonnasta sekä siihen liittyvistä muista ohjelmista. Dagmar järjesti myös kattavan koulutuksen GDPR-asetuksesta, joka vaikuttaa meidän kaikkien työskentelyyn.

Entä mitä osaamisalueita Dagmarin asiantuntijat ottavat seuraavaksi haltuun:

  • Joel: ”Seuraavaksi toivon, että pääsen kehittämään yhdessä muiden sisältösuunnittelijoiden kanssa sisällön suunnitteluprosesseja seuraavalle tasolle ja että opin hallitsemaan suvereenisti erilaisia ideoinnin fasilitointimetodeja. Aion myös kehittää osaamistani datan pohjalta tapahtuvan luovan suunnittelun osalta sekä ohjata luovaa ajattelua kohti yhä laajempia sisältökokonaisuuksia ja konsepteja.”
  • Ronja: ”Olen osallistumassa juuri alkavaan Dagmarin Programmatic Academyyn, jossa otan haltuun ohjelmallisen ostamisen. Myös somemarkkinointi on tulossa tutummaksi seuraavan puolen vuoden aikana.”
  • Juuso: ”Seuraavaksi on tarkoitus syventyä AI-oppimiseen sekä sen hyödyntämiseen esimerkiksi asiakaspolun kohtaamispisteiden rakentamisessa.”
  • Nina: ”Olen halunnut ja myös saanut koko ajan enemmän vastuuta asiakkuuksissani. Siirryn kohti kokonaisvaltaisempaa ja strategisempaa roolia. Tämän lisäksi haluan ottaa fasilitointitaitoja paremmin haltuun ja hyödyntää niitä asiakastyössäni.”

Juuso kuvailee Dagmaria oppimisympäristönä erittäin kannustavaksi ja inspiroivaksi:

– Dagmarin asema yhtenä isoimmista markkinointitoimistoista Suomessa takaa sen, että meillä ja asiakkaillamme on käytettävissä koko ajan paras osaaminen, jota jakaa muiden kanssa. Lisäksi suurimmat kansainväliset ketjut yhteistyöverkostoissa pitävät meidät ajan tasalla myös kansainvälisestä kehityksestä.

Ronja on täysin samoilla linjoilla:

– Dagmar on täynnä alansa huippuosaajia, joiden kanssa on aivan mahtava sparrailla. Täällä kannustetaan jatkuvaan uuden oppimiseen ja yksilön kehittymistä tuetaan erittäin monipuolisesti. Täällä uuden oppimiselle hurrataan yhteen ääneen!

 

Dagmarissa tehdään aktiivisesti työtä tulevaisuuden osaamisalueiden määrittelyssä ja haltuunotossa. Jos haluat sparrata tulevaisuuden työstä ja kyvykkyyksistä, pohdit innostavan ja osallistavan työkulttuurin kehittämistä tai olet kiinnostunut Dagmarista työpaikkana, ota yhteyttä henkilöstöjohtaja Mari Svahn, 050 590 1914, mari.svahn@dagmar.fi.