Paula Wickström

Dagmar Storiesin projektipäällikkö Paula Wickström innostuu erityisesti hyvästä asiakaskokemuksesta, hyvistä oivalluksista sekä siitä lisäarvosta, joka saa asiakkaan tuntemaan olonsa tärkeäksi.

Oletko kuullut palaverista tai työpajasta, johon jaetaan ennakkoon agenda, kaikki asiat ehditään käsitellä, aikataulu pitää – ja tapaamisen jälkeen jokainen tietää, miten edetään? Jossa ilmapiiri on niin innostava ja rakentava, että introverttikin saa näkemyksensä esiin. Ideoita sinkoilee ja parhaiden edistämisestä sovitaan. Kyllä, tällaisia kohtaamisia syntyy, kun käytetään fasilitoinnin keinoja, lupaa Dagmarin kokenut fasilitaattori Paula Wickström.

”Hienosti valmisteltu ja vedetty etäsetti! Uskon, että saatiin jopa parempi ja tehokkaampi lopputulos kuin olisi livenä saatu.”

Mitä fasilitointi tarkoittaa?

Fasilitoidussa tilaisuudessa tapaamiseen osallistuu tilanteesta ulkopuolinen ohjaaja eli fasilitaattori. Hän innostaa ryhmää keskusteluun niin, että huomio pysyy olennaisessa ja syntyy yhteinen ymmärrys. Kaikki voivat osallistua ja tavoiteltuihin tuloksiin päästään sovitussa ajassa.

Fasilitointiprosessi muodostuu yleensä kolmesta päävaiheesta: selkeytys, ratkaisut ja toimenpiteet. Toteutuskeinoja on monia; hyvä fasilitaattori valitsee parhaan, tilanteen ja ryhmän mukaan. Hän tunnistaa oikeat tavat osallistaa ja luoda turvallinen ympäristö, jossa jokaisen näkemykset ovat arvokkaita ja ne kuullaan.

”Todella inspiroiva tapa käydä brändin sisältösuunnittelua läpi, hyviä ideoita! Ja teknisesti erittäin sujuva palaveri, hyvin valmistauduttu ja pysyttiin aikataulussa, vaikka asiaa oli paljon.”

Fasilitointi helpottaa yhteistyötä niin virtuaalisesti kuin kasvotusten. Etenkin silloin, kun innostava yhteistyö tai tiimihengen nostattaminen on vaikkapa etätyön vuoksi haastavaa.

Esimerkkejä kohtaamisista, joissa fasilitointia on hyödynnetty onnistuneesti:

Aktivoiva ryhmäkeskustelu • strategiaprojekti • esihenkilötyö ja tiimin johtaminen • vuosisuunnittelu • mediapäivä • workshop • uuden liiketoiminnan suunnittelu • retro • isomman ryhmän briefaus • suunnittelutyö • tutkimustiedon purku ja yhteisen ymmärryksen luominen.

”Ketterä workshop, helppo pysyä mukana, keskustelua syntyi sopivasti ja tykkäsin Trellosta työkaluna tämäntyyppiseen tekemiseen – kertakaikkiaan hyvin vedetty!”

6 syytä miksi kannattaa valita ulkopuolinen fasilitaattori

 1. Kaikki voivat olla osallistujina ja keskittyä käsiteltävään asiaan.
  Kun vetovastuu on fasilitaattorilla, kaikki voivat keskittyä olennaiseen. Ulkopuolinen fasilitoija auttaa myös ristiriitaisissa tai kipeissäkin tilanteissa, joissa tunteet ovat pinnassa tai ilmassa on jännitteitä.
 2. Aikataulu ja ajankäyttö tehostuvat.
  Osallistujien työaikaa käytetään järkevästi ja ryhmä etenee oikeaan suuntaan. Kokenut fasilitaattori tuo lisäarvoa jo tapaamisen suunnitteluun ja pitää huolen, että tavoitteeseen päästään aikataulussa.
 3. Parhaat menetelmät ja teknologiat onnistumiseen.
  Fasilitaattori rakentaa innostavan ympäristön, jossa jokaista kuullaan. Fasilitaattori osaa lukuisia eri menetelmiä osallistamiseen, ryhmätyön tehostamiseen ja eri näkökulmien avaamiseen – ja valitsee parhaat tavoitteiden ja ryhmän mukaan. Hän tuntee myös teknologian uudet mahdollisuudet.
 4. Ulkopuolinen energia ja innostus tarttuvat.
  Kokenut fasilitoija nostaa esiin keskustelunaiheita, jotka inspiroivat ja herättävät uusia ideoita. Hän nauttii ihmisten kanssa työskentelystä ja tekee kaikkensa ryhmän onnistumisen eteen.
 5. Haastavimmatkin kohtaamiset saadaan ohjattua maaliin.
  Suuri ryhmä, vaikea ryhmätilanne, monimutkainen aihe, vahvat erimielisyydet tai erityisen korkeat tavoitteet vaativat ammattilaisen ohjaamaan tapaamista haluttuun suuntaan. Mitä mutkikkaampi asia on, ja mitä useampiin se vaikuttaa, sitä arvokkaampaa on neutraali prosessin ohjaus.
 6. Koko organisaatio hyötyy fasilitoinnista.
  Modernit yhdessä tekemisen metodit parantavat koko työyhteisön onnistumisen mahdollisuuksia. Ne vahvistavat mielikuvaa yrityksestä, joka kykenee uudistumaan työelämän murroksessa. Fasilitoidut työpajat tai tapaamiset antavat tehon lisäksi intoa ja energiaa tekemiseen, etenkin etäaikana. Ne jopa parantavat ihmisten sitoutumista työhön ja työnantajaan.

”Oli hyvä koulutus ja hauskaa, etenkin kehuseinä ja pienryhmät otetaan heti käyttöön.”

Fasilitaattori voi kasvaa myös omasta organisaatiosta.
Toisinaan oman tiimin ulkopuolelta organisaatiosta tuleva, osaava vetäjä voi jo olla riittävän neutraali keskustelunohjaaja. Omaan organisaatioon voi kouluttaa muutaman innokkaan fasilitaattorin ja kehittää sisäisiä prosesseja kohti fasilitointia hyödyntäviä, innostavia ja tuloksellisia tapaamisia.

”Todella hienosti fasilitoitu iso ja kompleksi kokonaisuus. Ryhmäkeskustelut olivat hedelmällisiä.”

Dagmarista saat avuksesi kokeneita fasilitaattoreita sekä fasilitointikouluttajia

Dagmarissa olemme koko organisaationa sitoutuneet fasilitoituihin tapaamisiin, ja palaverimme eivät tunnetusti ole turhia eivätkä tehottomia. Olemme kouluttaneet asiantuntijoitamme fasilitointiin ja teemme erilaisia sisäisiä tai asiakasfasilitointeja viikoittain niin virtuaalisesti kuin kasvotusten. Fasilitoimme tapaamisiamme aina määriteltyä tavoitetta vasten, jolloin tuloskin on onnistunut.

Meiltä saat palavereihisi tai työpajoihisi kokeneen fasilitaattorin silloin, kun haluat neutraalin vetäjän ja haluat koko tiimin keskittyvän asian työstöön. Voimme myös kouluttaa henkilöstöänne fasilitoinnin keinoihin, jolloin omatkin ihmisenne voivat ryhtyä tekemään pieniä, onnistuneita muutoksia arkeen.

Kaipaako organisaatiosi tai palaverisi tehokkaampaa ohjausta? Dagmarin osaavat fasilitoijat auttavat teidät onnistuneisiin ja tuloksellisiin tapaamisiin! Ota yhteyttä, niin jutellaan tarpeistanne paula.wickstrom@dagmar.fi

Paula Wickström on tehokkaiden ja onnistuneiden palavereiden varmistaja. Paula on fasilitoinut virtuaalisesti ja fyysisesti erilaisia yhteistyöpalavereita säännöllisesti ja myös valmentanut yritysten avainhenkilöitä innostavimpiin tapaamisiin. Paulan energia ja innostus tarttuvat ja palautteet fasilitoiduista palavereista ovat erinomaisia.