Dagmar

Virtuaalijoogaa, Auntie-sparreja, Academy of Brain -valmennuksia ja etähengailua. Dagmarissa on aina panostettu paljon henkilöstön hyvinvointiin, sujuvaan työarkeen ja asiantuntijana kasvamiseen. Poikkeusaikana tukea on lisätty entisestään ja haettu yhdessä rohkeasti uusia toimintamalleja. COO Ulla Aitio kertoo, mitä kaikkea on yhdessä kokeiltu ja mitä niistä on opittu.

Osalle meistä pandemian lisäämä etätyö on tuonut paljon hyvää. Aikaa jää enemmän liikunnalle, perheelle tai vaikka opiskelulle. Mutta tutkimusten mukaan vieläkin suuremman osan työhyvinvointi on heikentynyt merkittävästi pandemian pidentymisen myötä.

Erityisesti nuorten ja yksinasuvien työntekijöiden työuupumus on lisääntynyt ja työn imu vähentynyt. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on vaikeampaa ja olo voi tuntua yksinäiseltä. Teams-palaveriputket väsyttävät, kun aivojemme on vaikeampi lukea virtuaalisesti nonverbaalisia viestejä, kuten ilmeitä ja kehonkieltä. Erillään työskentely tuo epävarmuutta ja uusiin työkavereihin on vaikeampi tutustua. Eikä spontaania hauskuutta voi kalenteroida.

Missä vaiheessa Dagmarissa havahduttiin siihen, että nyt tarvitaan enemmän ja erilaista tukea?

Lisäsimme heti keväällä sisäistä viestintää. Käynnistimme joka maanantaiaamu pidettävät, kaikkien yhteiset viikon starttitapaamiset. Esihenkilötyö oli aluksi keskiössä. Esihenkilöiden kanssa loimme esimerkiksi yhteiset käytännöt Teams-tapaamisiin, jotta yhteydenpito säilyy etänäkin säännöllisenä. Lisäksi järjestimme koko henkilöstöä koskevan virtuaalifasilitointi-koulutuksen. Kesän jälkeen totesimme, että pandemia vain jatkuu, joten tarvitaan lisää uudenlaisia tukimuotoja.

Teittekö kokonaisvaltaisen suunnitelman vai etenittekö nousevien tarpeiden mukaan?

Lähestymme hyvinvointia hyvin kokonaisvaltaisesti. Hyvinvointiin ja tuloksellisuuteen vaikuttavat sekä organisaation että yksilön omat voimavarat.

Jokainen meistä pystyy parantamaan elämänlaatuaan kehittämällä omia voimavarojaan ja itsensä johtamisen taitojaan. Esimerkiksi vahvistamalla stressinhallintaa ja palautumista, työtapoja ja osaamista. Tai vaikka liikkumalla riittävästi ja syömällä terveellisemmin. Näissä tuen tarve on yksilöllisempää ja vaihtelee tilanteiden mukaan. Erityisesti nyt, pandemian aikana.

Organisaation voimavarat luovat koko työyhteisöllemme ja toiminnallemme perustan, joka auttaa myös meitä jokaista yksilönä menestymään. Esimerkiksi kehittämällä yrityskulttuuria, johtamisen ja esihenkilötyön laatua, yhteisöllisyyttä ja työympäristöä.

Kaiken pohjana ovat perusasiat: oikein mitoitettu työmäärä ja töiden vaativuustaso, yhteisön tuki ja säännöllinen oppimista tukeva keskustelu. Nämä ovat kivijalkoja, joiden äärellä ollaan oltu myös poikkeusaikoina. Tämä on vaatinut entistä tiiviimpää esihenkilötyötä. Kysymistä ja kuuntelua.

Muuten henki on ollut hyvin kokeileva, pilotoiva. Ihmistemme hyvinvointi on meille valtavan tärkeä asia, joten olemme kokeilleet spontaanisti erilaisia tukimuotoja – ja jatkaneet parhailta tuntuneita.

Kenen vastuulla tuen suunnittelu on?

Johto kantaa luonnollisesti päävastuun. Työskentelemme tiiviisti HR-tiimin ja esihenkilöiden kanssa. Haluamme luoda kulttuuria, jossa jaksamisestakin voidaan puhua avoimesti ja säännöllisesti. Se auttaa jakamaan yhteisiä huolia ja madaltaa kynnystä ehdottaa ratkaisuja. Kuka vain on voinut ehdottaa erilaisia toimenpiteitä.

Kerro esimerkkejä, mitä kaikkea olette tehneet?

SykeTribe-valmennusohjelma. Heti keväällä tarjosimme kaikille mobiilisovelluksen, josta sai valita kausisuunnitelmat ja treeniohjelmat kolmesta hyvinvointipolusta: terveyttä ja toimintakykyä, kuntoa ja suorituskykyä tai stressinhallintaa.

Virtuaalijooga. Dagulaisten omaan, ohjattuun puolen tunnin joogaan voi osallistua aina keskiviikkoaamuisin.

Academy of Brain -valmennukset. AoB-valmennukset keskittyvät psykologisiin taitoihin (soft skills). Ne auttavat kehittämään tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Näitä verkkovalmennuksia voi käydä läpi joko itsenäisesti tai fasilitoitujen opintopolkujen kautta. Esimerkiksi Forward-opintopolku tukee onnistumista ja kehittymistä muuttuneessa arjessa ja etätyöskentelyssä. Lead ohjaa parempaan johtamiseen.

Auntie. Matalan kynnyksen valmennuksellinen hyvinvointipalvelu. Lyhyet, luottamukselliset nettitapaamiset mielen asiantuntijoiden kanssa auttavat ratkaisemaan vaikeuksia ajoissa, ennen kuin ne pääsevät keriytymään kriiseiksi asti. Käsiteltävä teema voi olla vaikkapa stressi, unettomuus, motivaation puute tai jokin henkilökohtaisen elämän kipupiste, johon on hyvä löytää ratkaisu ammattilaisen tuella.

AoB:n psykologi, aivotutkija Ville Ojasen tietoiskut. Ville on räätälöinyt meille teemoja, joiden äärelle pysähdymme parin viikon välein Viikon starteissamme. Saamme lisää ymmärrystä esimerkiksi siihen, miksi ihminen toimii tietyllä tavalla ja käytännön vinkkejä, joita voi kokeilla arjessa. Teemoja ovat olleet mm. työn ja vapaa-ajan tasapaino, miten yhteinen ymmärrys varmistetaan etänä, yhteisöllisyyden vitamiinit ja niiden puutostilat sekä henkinen jaksaminen.

Mehiläisen digivalmennukset. Teemoina mm. Nuku paremmin, Voi hyvin työssä, Lähde liikkeelle, Syö terveellisemmin, Hengähdä ja Voi paremmin.

Osaamisen kehittämisen -ohjelma. Osaamisen kehittämisen ohjelmaamme on tarkennettu ja täydennetty muuttuvien tarpeiden mukaan. Heti keväällä ryhdyimme tukemaan lisää sujuvaa työarkea esimerkiksi vahvistamalla fasilitointiosaamistamme. Koulutetut fasilitoijamme ovat saaneet asiakkailtamme ja kumppaneiltamme todella upeaa palautetta workshopien ja muiden työpalaverien vetämisestä. Ohjelmaamme sisältyy sekä kaikille yhteisiä tilaisuuksia, kuten näkemysaamut että osaamisryhmien omia oppimishetkiä, kuten plannerfoorumit ja esihenkilöfoorumi. Olemme mukana myös yhtiöryhmätason valmennuksissa, kuten puoli vuotta kerrallaan kestävässä mentorointiohjelmassa.

Etähengailu. Porukkamme on ideoinut ja järjestänyt virtuaalisia hauskanpidon hetkiä muutaman viikon välein. Hupihetkien ohjelmassa voi olla vaikka kymppitonnivisailua tai musavisaa, pääasia että ne tuottavat iloa ja vaihtelua työpäivään, ja samalla voi tutustua uusiin kollegoihin. Myös kokemus ulkopuolisen kumppanin järjestämästä, koko henkilöstölle suunnatusta virtuaalipelistä oli erittäin myönteinen.

Millaisia oppeja olette saaneet?

Koska jokaisen tilanne on erilainen, jaksamiseen ja hyvinvointiin tarvitaan erilaista tukea. Tärkeintä on luoda ilmapiiri, jossa on turvallista puhua avoimesti jaksamisesta ja esimerkiksi siitä, miksi otamme käyttöön vaikkapa mielen hyvinvoinnin tuen palveluja.

Jotta hyvät neuvot ja uudet toimintamallit eivät jää vain Teams-puheeksi, tarvitaan selkeitä ohjeita, miten niitä voi viedä käytäntöön. Esimerkiksi lista siitä, miten kannattaa edetä, jotta haluttu toiminta tulee osaksi arkea.

On myös tärkeää jättää tilaa avoimelle juttelulle. Vaikka palaverissa ennen varsinaisen asiaosuuden käsittelyä. Kun kaikille saadaan luotua kiva, inhimillinen ja turvallisuuden tunnetta lisäävä fiilis, vaikeimpienkin asioiden käsittely sujuu paremmin.

Hyvin fasilitoidut etäpalaverit ja uudet työskentelyalustat ovat myös lisänneet ymmärrystä jokaisen mielipiteen huomioimisen tärkeydestä. Työskentely alustoilla, joissa on mahdollisuus tuoda esiin omia näkökantoja verbaalisesti tai vain kirjallisesti, on lisännyt kokonaisymmärryksen kasvamista rutkasti. Siitä kiitos meidän aktiiviselle porukallemme. Kaikki ovat lähteneet innoissaan mukaan.

Kokemuksemme mukaan tukea pitää olla saatavissa eri tasoilla, myös hyvin matalalla kynnyksellä. Lisäsimme mahdollisuuden henkilökohtaiseen sparraukseen, koska saimme viestiä, että työterveyshuollon psykologipalveluihin turvautuminen voi joskus olla kynnyksen takana.

Millaista palautetta olette saaneet?

Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta, joka kannustaa jatkamaan. Tämä maaliskuun henkilöstöpulssista poimittu ote lämmitti kaikkia suuresti:

Kiitos, että korona-arkeen on annettu tietoa ja työkaluja. Tulee vahva tunne siitä, että välitetään ja halutaan olla läsnä arjessa. Se tuntuu ihanalle. Auttaa kun tietää ettei ole yksin ajatustensa kanssa, tämä on ”normaalia” ja saa työvälineitä ihan ajatuksenkin kirkastamiseen. Kiitos valtavasti tuesta ja tähän asiaan panostamisesta. Kiitos myös ihanille työkavereille jotka ovatläsnä kun tarvitsee ❤”