Dagmar

Dagmar testasi keväällä 2012 Pop Up Future Lab -valmennusta yhdessä teknologiakumppaneittensa kanssa. Vastaanotto oli niin innostunutta, että valmennuksia päätettiin laajentaa ja jatkaa syksyllä.

Kulttuuritehdas Korjaamossa järjestetyssä valmennuksessa demottiin nyt muun muassa elämyksellisiä myymäläratkaisuja, kuten aktiivisia näyteikkunoita ja kosketuksen, liikkeentunnistuksen ja äänen hyödyntämistä. Osallistujat kokeilivat ratkaisuja ja ideoivat yhdessä mitä kaikkea esimerkiksi QR-koodit, mobiilikupongit, NFC ja virtuaalinen palkitseminen mahdollistavat.

– Markkinoijilla on nyt tarve löytää vaihtoehtoisia tapoja tavoittaa kuluttajat. Siksi oli hienoa, että Dagmar esitteli Future Labissa ennakkoluulottomasti erilaisia ratkaisuja ja herätteli ajatuksia siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Erityisen kiinnostavaa oli pohtia myymälän roolia tulevaisuudessa. Miten onlinea hyödynnetään myymälöissä ja miten esimerkiksi digitaalisia näyttöjä voidaan käyttää opastamaan ja inspiroimaan. Tulevaisuuden myymälä on yhä useammin paikka, johon tullaan viettämään vapaa-aikaa ja kokemaan elämyksiä, ei niinkään ostamaan, toteaa Lumenen myymälämarkkinoinnista vastaava Susanna Grönblom.

– Monet uudet ratkaisut ovat teknisesti jo olemassa, mutta niiden laaja, monipuolinen hyödyntäminen on vasta tulossa. Siksi suunnittelimme valmennuksen, jossa teknologia tulee omakohtaisemmin tutuksi ja sitä kautta innostaa ideoimaan uutta, kertoo Dagmar Digitalin suunnittelujohtaja Anna Salo.

Valmennukseen liittyvissä alustuksissa käytiin läpi suurta teknologista murrosta, joka muuttaa kaupankäyntiä merkittävästi monella rintamalla. Mitä muutoksia tapahtuu ostoprosessissa ja kivijalkakaupoissa, millaista palvelua erilaiset ihmisryhmät haluavat, miten verkon ja mobiilin rooli muuttuu, millaisia uusia tapoja sitouttamiseen avautuu – ja mitä kaikkea markkinoijan on otettava huomioon. Alustukset sisälsivät runsaasti case-esimerkkejä.

Salon mukaan valmennuksista saa parhaan hyödyn, kun yrityksen eri yksiköt osallistuvat siihen yhdessä; monien uusien ratkaisujen hyödyntäminen vaatii yhä enemmän siilot ylittävää yhteistyötä.

Esimerkiksi Lumene hyödynsi tilaisuutta kutsumalla paikalle omia avainihmisiään.

– Osallistuimme Future Labiin suhteellisen laajalla joukolla: mukana oli niin brändistä kuin onlinesta sekä myymälöistä ja myynnistä vastaavia. Future Lab tarjosi mahdollisuuden keskittyä aiheeseen ja keskustella siitä yhdessä. Saimme hyviä ideoita ja pystyimme samantien pohtimaan mikä onnistuisi käytännössä ja miten esimerkiksi jakelutie suhtautuisi erilaisiin ratkaisuihin, kertoo Lumenen brändimarkkinoinnista vastaava Saija Muona.

Haluatko kuulla lisää Dagmarin yrityskohtaisesti räätälöitävistä valmennuksista? Ota yhteyttä: anna.salo@dagmar.fi