Ulla Aitio

COO, jonka vastuulla Dagmarissa asiakkuusyksiköitä ja yhteistyö globaalin kumppanimme Publicis Median kanssa. Markkinoinnin kehittäjä, jonka intohimona on kansainvälisyys ja kasvun hakeminen yrityksille myös Suomen rajojen ulkopuolelta

 

Koska kyvykkyyksissä riittää tasoja ja ulottuvuuksia, niiden johtaminen voi tuntua toisinaan vähintäänkin haasteelliselta. Siksi tarvitaan selkiyttäviä malleja ja työkaluja, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja painopisteitä.

Yhtenä ratkaisuna on kumppaniketjumme Zenithin kehittämä ROI+ Growth Audit -työkalu, jota hyödynnetään globaalisti erityyppisissä tilanteissa ja asiakkuuksissa tunnistamaan kehitysalueita ja niiden kiireellisyyttä.  Dagmarissa olemme hyödyntäneet työkalua esimerkiksi workshop-työskentelyssä asiakkaidemme kanssa.

ROI+ Growth Audit -työkalun avulla arvioidaan kyvykkyyksiä ja nykyistä toimintaa kymmenellä markkinoinnin osa-alueella. Eri osa-alueisiin on kehitetty laaja kysymyspatteristo, jolla kartoitetaan nykytilaa ja mahdollisuuksia. Yhteisen työskentelyn pohjalta syntyy suunnitelma painopisteistä, joihin kannattaa keskittyä, jotta markkinointia saadaan yhdessä kehitettyä jatkuvasti tuloksellisempaan suuntaan.

Työkalun avulla voidaan kehittää mm. seuraavia osa-alueita: digitaalisen markkinoinnin perusta (Digital foundations), data & teknologia, KPI:t ja mittaaminen, kuluttajapolku ja -kokemus, sisällöt ja niihin liittyvät mahdollisuudet.

Data & teknologia -osiossa arvioidaan mm. datan hyödyntämisen syvyyttä ja laajuutta sekä markkinointiteknologiaan liittyvän roadmapin selkeyttä. Miten järjestelmät tukevat asiakaspolun ymmärtämistä ja millaista tukea teknologia tarjoaa markkinointiviestinnän personointiin.

KPIt ja mittaaminen -osiossa pureudutaan siihen, miten selkeitä nykyiset mittarit ovat sekä millä menetelmillä ja missä muodossa niitä seurataan. Samalla varmistetaan, että käytössä on sekä lyhyen että pidemmän aikavälin mittareita, jotka kerryttävät ymmärrystä kasvuun vaikuttavista tekijöistä.

Sisältöihin liittyvässä osiossa tarkastellaan datan käyttöä sisältö- ja teemasuunnittelun pohjana. Miten hyvin erilaisille sisällöille on määritelty selkeät roolit kuluttajapolun eri vaiheissa. Ja miten hyvin sisältöjen räätälöinti vastaa erilaisten alustojen ominaisuuksia ja käyttötapaa.

Growth Audit voidaan toteuttaa myös pureutumalla vain osaan teemoista, aina yrityksen ja tilanteen mukaan räätälöiden. Auditin avulla voidaan priorisoida eri kehitysalueiden kiireellisyyttä ja luoda myös pitkän aikavälin kehityspolkuja.

 

Haluatko hyödyntää Growth Audit -työkalua kyvykkyyksien johtamisessa? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää: ulla.aitio@dagmar.fi