Dagmar

Dagmar käynnistää helmikuussa puolen päivän pituisista moduleista koostuvan valmennussarjan, jossa käydään läpi markkinoinnin eri osa-alueita. Mistä perusasioista kannattaa pitää tiukasti kiinni, missä taas on ravistelun ja uudelleen ajattelun paikkoja.

Valmennuksen aikana avataan ajatuksia, etsitään uusia mahdollisuuksia ja käydään läpi tämän päivän tuoreimmat työkalut kotimaisen ja kansainvälisen case-aineiston avulla. Kohderyhmien määrittelystä ja tuntemuksen lisäämisestä kilpailuedun kirkastamiseen sekä suunnitteluprosessien ravisteluun ja tehoa tuovien mittarien valintaan. Koulutussarja on suunnattu markkinoinnin päätöksentekijöille, jotka haluavat olla ajan tasalla markkinoinnin uusimmista opeista ja työkaluista.
Modulisarja alkaa kaikille yhteisillä teemoilla ja sitä jatketaan syksyllä valmennettavien toiveiden mukaan syvennettävillä osioilla.
Valmennuksia järjestetään sekä kaikille avoimina ryhminä että yrityskohtaisesti räätälöityinä.
Koulutus koostuu seuraavista kolmesta modulista:
1)  Kohderyhmäymmärrys liiketoiminnan menestyksen taustalla
Ensimmäisen modulin aiheena on, miten asiakaslähtöisyys viedään markkinoinnissa puheista käytäntöön ja miten kohderyhmien muuttuviin odotuksiin voidaan vastata. Modulissa käydään läpi uusinta kohderyhmädataa, muuttuvia ostoprosesseja ja kohderyhmien mediankäytössä tapahtuvia muutoksia. Miten kohderyhmädatasta päästään todelliseen kohderyhmäymmärrykseen ja miten se viedään käytäntöön?
2)  Uniikki positio kovenevassa kilpailijakentässä
Toisessa modulissa saadaan hyvä katsaus kilpailijaymmärrykseen ja oman kilpailuedun kirkastamiseen liittyviin periaatteisiin, työkaluihin ja prosesseihin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tutkimukset johtamisen välineenä, mitä voimme oppia onnistuneista positioinneista sekä oman kilpailuedun kääntäminen vaikuttavaksi ja tulokselliseksi markkinointiviestinnäksi.
3)  Markkinointi-investointien tuoton parantaminen
Kolmas moduli keskittyy keinoihin parantaa markkinoinnin ROI:ta. Modulissa käydään läpi tuloksellisen markkinoinnin suunnittelun prosessi, erilaisia budjetointi- ja seurantamalleja sekä markkinoinnin tulosten mittaamisen keinoja, markkinoinnin ja myynnin yhteisen kielen luomiseen. Aiheina ovat myös kokeileva markkinointi sekä markkinointikumppanien tehokas johtaminen.
Haluatko kutsun valmennukseen? Lähetä viesti osoitteeseen dagmar(at)dagmar.fi
Lisätietoja hinnoista ja sisällöstä: auli.viippola(at)dagmar.fi ja minna.mehtala(at)dagmar.fi