Laura Karinen

Kaiken takana on näkemys

On mahdollista tehdä kallis, upeasti toteutettu kampanja, joka ei saa aikaan toivottua toimintaa kuluttajissa.  Pitää palata alkuun: onko meillä selkeä näkemys siitä kenelle tuotettamme tai palveluamme haluamme mainostaa? Tiedämmekö me mikä tavoittelemaamme kuluttajaa kiinnostaa ja liikuttaa, miten heitä tulee lähestyä? Olemmeko käyttäneet oikeita medioita, joiden avulla tavoitamme haluamamme kuluttajat oikealla viestillä? Kaiken tämän pohdinta on helpompaa, mikäli kampanjasta on tehty kunnollinen kampanjatutkimus. Instru optiikalla kampanjat mitataan säännöllisesti.

Keskiössä ymmärrys

Myös kampanjatutkimuksen suunnittelussa näkemys on tärkeässä roolissa. Tulosten käyttökelpoisuuteen vaikuttaa jo suuresti se, keitä haastatellaan ja miten tuloksia analysoidaan. Kampanjatutkimus tulee toteuttaa niin laajalla näytteellä, että halutun kohderyhmän erillinen tarkastelu on mahdollista. Kampanja saattaa esimerkiksi näyttää toimivan hyvin kokonaisnäytteen tasolla, mutta kohderyhmätarkastelussa voi paljastua, että se toimii hyvin epätodennäköisesti ostoon asti aktivoituvissa ja heikosti omassa tavoitekohderyhmässä. Instru optiikalla tuloksia analysoidaan aina myös omissa tavoitesegmenteissä.

Menestyksen tuo hyödyntäminen

Kampanjatutkimuksesta saadaan selville muun muassa kampanjan eri osa-alueiden onnistuminen: kampanjan kyky herättää huomiota, mediavalintojen onnistuminen, viestin kiinnostavuus, toteutuksen onnistuminen sekä kyky saada aikaan haluttua toimintaa. Kun lopputulemana on selkeät ohjeet siitä, missä on onnistuttu ja missä on parantamisen varaa, päästään tekemään ”asiat vieläkin paremmin”.

Kampanjatutkimus on investointi, joka tuottaa rahat takaisin silloin, kun se tehdään kunnolla. Haluatko varmistaa että kampanjasi tuottavat tulosta? Ota yhteyttä: laura.karinen@dagmar.fi