Joni Tillström

Data

Dataa on jo nyt lähes ylitsevuotavan paljon. Markkinoijan yksi suurimmista haasteista kiteytyykin datan ymmärtämiseen, priorisointiin sekä käyttökelpoiseksi saattamiseen. Yhdistämällä tutkimukset, segmentoinnin, mallinnukset sekä teknologiset kyvykkyydet, pystymme rakentamaan perustan tehokkaalle digitaaliselle markkinoinnille, joka hyödyntää polttoaineenaan syvällistä ymmärrystä pelikentästä – ei ainoastaan dataa.

Markkinoinnin automaatio terminä nousee pintaan toistuvasti, mutta pääasiallisesti keskusteluissa pureudutaan sähköpostiin, applikaatioihin sekä verkkosivustoon inbound-kanavina. Laajentamalla markkinoinnin automaation käsitteen kattamaan myös maksettu mainonta, jota toteutetaan tiedolla johdetusti, pystytään myös asiakaskokemusta ja -polkuja suunnittelemaan holistisemmin.

Modernin markkinoijan ”graalin maljana” voidaan pitää saumatonta asiakaskokemusta, jossa data ja asiakasymmärrys ovat kokonaisuuden keskiössä, markkinoinnin automaatio esimerkiksi ohjelmallisella ostamisella höystettynä toimii orkestroijana ja lopputulemana on aidosti asiakkaan ehdoilla suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus.

Utopiasta käytäntöön

Datan tehokas hyödyntäminen vaatii teknologisia kyvykkyyksiä, kuten Data Management Platformin (DMP) tai muun alustan, johon voidaan keskittää kaikki liiketoiminnalle kriittiset datalähteet sekä kanavat, joissa tätä jäsenneltyä ja analysoitua tietoa tullaan hyödyntämään.

[dagmar_large_image bigimage=”6551″ /]

Integroimalla DMP:n ohjelmallisen ostamisen työkaluihin sekä markkinoinnin automaatioon, voidaan oma data siirtää tehokkaasti digitaalisten kanavien lävitse. Toisen ja kolmannen osapuolen datalla on myös oma, erityinen roolinsa onnistuneen asiakaskokemuksen rakentamisessa; ulkoisista lähteistä saatavalla datalla pystytään rikastamaan luotuja segmenttejä, personoimaan aktiviteetteja ja viestejä sekä kohdentamaan toimenpiteitä aiempaa tehokkaammin.

Asiakkaan polkua verkossa voidaan kuvata alla olevan prosessin avulla esimerkiksi seuraavasti: Uuden asiakkaan hankinta lähtee liikkeelle kiinnostuksesta, jota kasvatetaan esimerkiksi sisältöyhteistyön avulla kohderyhmälle relevantissa ympäristössä. Tarinallisuutta rakennetaan ottamalla haltuun oikeat sisällöt esimerkiksi videomainonnan keinoin. Potentiaalista asiakasta ohjataan kohti ostotapahtumaa hyödyntämällä sekä omaa että ulkoisten lähteiden dataa saumattomasti. Konversion toteuduttua asiakkaasta ryhdytään luomaan (anonyymiä) profiilia, jonka avulla asiakkuutta syvennetään ja kasvatetaan tekemällä yhä personoidumpaa ja relevantimpaa viestintää – monikanavaisesti, tottakai.

[dagmar_large_image bigimage=”6552″ /]