Sakari Forslund

1. Liiketoiminnan tarpeiden määrittely

Ennen varsinaista valintaa on syytä luoda hyvä ymmärrys siitä, miksi järjestelmää ollaan hankkimassa ja kuinka se muuttaa yrityksen tapaa toimia. Miten järjestelmää aiotaan käyttää ensi vaiheessa ja kuinka käyttö kehittyy ajan myötä. Kuka vastaa organisaation sisällä järjestelmän käytöstä vai onko käyttö ulkoistettu.

Asiakkuudenhoitomallien kuvaus on käytännönläheinen tapa määritellä tarpeet. Esimerkiksi kuvaamalla hoito- ja kommunikaatiomallit uusille asiakkaille, ristiinmyyntiin ja passivoituville asiakkaille. Kuvausten yhteydessä saadaan selville, mitä dataa on tällä hetkellä saatavissa ja millaista dataa tarvitaan jatkossa hoitomallien luomiseksi.

2. Järjestelmän valinta

Järjestelmän valintaa varten on liiketoiminnan tarpeet kuvattava ominaisuuksina, joita järjestelmältä vaaditaan. Esimerkiksi voidaanko liidejä pisteyttää tai verkkosivuja personoida järjestelmän avulla, kuinka kampanjoita orkesteroidaan tai miten kontaktihistoriaa kerätään.

Tässä vaiheessa tarvitaan myös järjestelmähankkeiden läpiviennin osaamista, sillä valitettavasti myös järjestelmätarjoajat ovat usein varsin IT-lähtöisiä ja lisensointi saattaa olla hyvinkin vaikeaselkoista. Valinta vaatii mutkatonta yhteistyötä markkinoinnin, myynnin ja IT:n välillä. On oltava selkeä yhteinen visio tarvittavista ominaisuuksista, jotta valinta tulee varmasti palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen tavoitteita ja tapaa toimia.

3. Järjestelmän implementointi

Itse järjestelmän implementointi on mahdollista tehdä jopa muutamassa viikossa siten, että hoitomallit ovat luotuna. Toki järeämpien järjestelmien kohdalla implementointi voi kestää useita kuukausia. Kouluttautuminen järjestelmän käyttöön on syytä tehdä huolella, ja on myös varauduttava siihen, että tukea järjestelmän käyttöön tarvitaan tiiviisti etenkin alkuvaiheessa. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo valintaa tehdessä.

Koko järjestelmävalinnan ajan on hyvä pitää mielessä myös kumppaneiden osaaminen ja heidän roolinsa automaation valinnassa ja operoinnissa. Me Dagmarissa autamme asiakkaitamme ymmärtämään kuinka markkinoinnin automaatiosta saadaan kaikki hyödyt irti ja millainen on sopiva automaatiojärjestelmä mihinkin tarpeeseen.