Dagmar

[dagmar_large_image bigimage=”6592″ /]

”Markkinoinnin automaatiohanke ei ole teknologia- vaan ennen kaikkea strategiahanke”, aloitti Soneran Risto Launis oman puheenvuoronsa. Hänen mukaansa Soneralla lähdettiin miettimään tavoitteita. Miten siirrytään outboundista inboundiin, miten vahvistetaan harkintaa, nostetaan konversioita ja siirretään painopistettä ostettujen medioiden hyödyntämisestä omiin medioihin.

”Meidän pitää tuntea asiakkaamme paremmin, tietää mikä heitä liikuttaa ja tarjota enemmän kiinnostavia tarinoita”, linjasi Launis.

”Ennen kuin lähdetään liikkeelle, on tärkeää huolehtia suunnittelusta, mitkä ovat tavoitteet ja miten tuloksia seurataan. Toiseksi on tärkeää miettiä, miten tuotetaan relevanttia sisältöä ja miten sitä jaellaan. Vasta kolmantena tulee asiakaspolkujen automatisointi.”

Kriittisenä tekijänä ja yhtenä suurimmista haasteista markkinoinnin automaatiohankkeissa Risto Launis pitää yritysten kulttuurin muutosta ja sitä, miten sitoutetaan organisaation eri tasot mukaan hankkeisiin. ”On ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että hanke on jatkuvaa kehitystä ja uusien asioiden testaamista sisäisesti ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Oikopolkuja ei ole, vaan on otettava askel kerrallaan”.

Dagmar on ollut auttamassa Soneraa markkinoinninautomaatiotoimittajien valinnassa. Dagmarin Antti Kallio painotti omassa puheenvuorossaan sitä, että automaatiohanke on alussa täysin teknologiariippumatonta. Hän nosti esiin viisi kysymystä, joihin pitää pystyä vastaamaan ennen kuin ryhdytään miettimään, millä teknologialla automaatiota toteutetaan.

1. Miksi automaatio? Tarvitaan selkeää näkemystä siitä, halutaanko markkinoinnin automaatiota tuomaan säästöjä, parantamaan asiakaskokemusta vai helpottamaan viestien hallinnointia ja resurssipulaa.

2. Mitä automaatiolla tehdään? Millaisia toimenpiteitä järjestelmällä on tarkoitus tehdä? Halutaanko liidien hallintaa, verkkosivujen personointia, kohdennettua monikanavaista viestintää vai jotain muuta?

3. Miten automatisoidaan? Onko olemassa olevia rajoitteita? Mitä kanavia käytetään nyt, millaisia prosesseja ja toimintamalleja on käytössä? Miten huolehditaan sisällön hallinnasta ja jakamisesta, ja miten raportoidaan?

4. Milloin automatisoidaan? Millainen on kehityspolku ja mitä tarvitaan heti, mitä myöhemmin? On tärkeää miettiä myös tulevaisuuden visiota, missä haluamme olla muutaman vuoden kuluttua.

5. Kuka automatisoi? Onko organisaatiossa riittävästi osaamista vai tarvitaanko sitä lisää, sisältä tai ulkopuolelta. Kuka käyttää, kuka huolehtii ylläpidosta, jatkokehityksestä, viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

”Teknologioiden vertailuun päästään vasta kun tavoitteet on kirkastettu. Me Dagmarissa autamme asiakkaitamme markkinoinnin automaatiohankkeen kaikissa vaiheissa”, totesi Antti Kallio.

Markkinoinnin viikko ke 21.9.2016

Markkinoinnin automaatio – käytännön kokemuksia liikkeelle lähdöstä
Risto Launis, Director of Strategy, Telia Company ja Antti Kallio, Director, Marketing Technology & Digital, Dagmar