Liidituotannon tehostus digitaalisen optimoinnin ja asiakaskeskeisyyden keinoin – YIT

Tausta ja tavoitteet

YIT:llä oli vahva tahtotila tehostaa digitaalista liidituotantoaan. Automaatio, ketteryys ja datan hyödyntäminen arjessa oli ajoittaista ja vaati vahvaa kehitysotetta.

Asetimme seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet:

 1. Tehostaa liidituotantoa ja kasvattaa liidien määrää
 2. Saada liidit kotiutumaan kaupaksi

Tärkeimmiksi strategisiksi kehityskohdiksi määritimme seuraavat:

 • Asiakkaan aidosti keskiöön tuominen
 • Datan ja teknologian liiton muodostaminen
 • Älykkään ja vetoavan sisällön rakentaminen
 • Ketterän organisaation muovaaminen

Lähestymistapa

Toimimme kumppanina strategisen kehityksen suunnittelussa ja jalkautuksessa sekä jatkuvan liidituotannon optimoinnissa.

Avaintehtäviksi tunnistettiin mm. seuraavat toimenpiteet:

 • Markkinoinnin vision päivitys
 • Strategisen kehitysroadmapin rakennus
 • Strategisten kehitysprojektien ohjaaminen
 • Jatkuvan liidituotannon kehittäminen
 • Osaamisen kasvattamisessa tukeminen

Yhteistyö pohjasi hyvään alkuanalyysiin sekä realisten tavoitteiden määrittelyyn. Jatkuva kehitys tapahtui yhdessä organisaation eri osaajien kanssa laajentaen samalla tiimiläisten omia kyvykkyyksiä.

Lopputuotos ja tulokset

Projektin lopputuotosten oli tärkeää tukea YIT:tä muutoksessa kohti asiakaskeskeisempää, digitaalisempaa ja tehokkaampaa liidituotantoa. Lopputuotoksissa korostuivat työkalut, jotka antoivat parempia kyvykkyyksiä priorisoida kehitystä sekä luoda asiakaslähtöisempää digitaalista myyntiä ja kokemusta.

Lopputuotokseen sisältyi:

 • Tavoitteet ja kehityssuunnitelma
 • Sisältöstrategia
 • Data-driven -osaamisen kasvatus
 • Asiakaspolkujen mäppäys ja asiakaskeskeinen toimintamalli
 • Markkinoinnin datastrategia
 • Markkinoinnin vision kirkastus
 • Evästeetön maailma ja first-party –datakyvykkyydet
 • Personoinnin kehitysroadmap

Kehitys toi voittoja monella eri rintamalla, jotka kaikki vaikuttivat lopulta myynnin kasvuun.

 1. Myynti tehostui
  • Verkkosivustovierailuissa päästiin asetettuun tavoitteeseen & verkkosivuston konversioprosentti kasvoi +12 % yli asetetun tavoitteen
  • Verkkosivujen kautta tuotetut liidit +12 % yli vuoden tavoitteiden
  • Uudet myyntimahdollisuudet +19 % yli vuoden tavoitteiden
 2. Osaaminen kasvoi
  • Tiimiläiset innostuivat asiakasdatasta
  • Oivallukset uudesta tekemisestä ja tarpeista kasvoivat
 3. Yhteistyö parani
  • Asiakasdata toi liiketoimintajohdon yhteen
  • Yhteinen personoinnin roadmap
  • Yhteistyö palvelukehitystiimin kanssa parani
  • Myynti kiinnostui tuloksellisesta markkinoinnista