Liidituotannon vallankumous: Kuinka YIT hyödynsi digitaalista optimointia ja asiakaskeskeisyyttäKun ajattelemme digitaalista liidituotantoa, mieleemme saattaa tulla monimutkaisia strategioita ja teknologisia ratkaisuja. Mutta todellisuudessa avain menestykseen on yksinkertaisesti keskittyä asiakkaaseen ja hyödyntää oikeita työkaluja oikealla tavalla. Asiakkaamme YIT on loistava esimerkki siitä, kuinka tehostimme liidituotantoa yhdessä heidän kanssaan digitaalisen optimoinnin ja asiakaskeskeisyyden avulla.

Miksi muutos oli tarpeellinen?

YIT:n digitaalinen liidituotanto kaipasi tehostamista. Vaikka automaatio, ketteryys ja datan hyödyntäminen olivat osa arkea, ne eivät olleet jatkuvia eivätkä systemaattisia. Tavoitteenamme oli paitsi kasvattaa liidien määrää, myös varmistaa, että nämä liidit muuttuvat kaupoiksi.

Miten lähestyimme haastetta?

Strategiamme perustui neljään pääpilariin:

  1. Asiakaskeskeisyys: Asiakkaan todellisten tarpeiden ymmärtäminen ja niiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.
  2. Datan ja teknologian yhdistäminen: Hyödyntämällä dataa ja teknologiaa voidaan tehostaa liidituotantoa ja parantaa asiakaskokemusta.
  3. Älykäs sisältö: Sisällön on oltava vetoavaa ja relevanttia kohderyhmälle.
  4. Ketterä organisaatio: Nopea reagointi markkinoiden muutoksiin ja jatkuva parantaminen.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä toteutimme?

Päivitimme markkinoinnin vision ja rakensimme asiakkaan kanssa strategisen kehitysroadmapin. Panostimme jatkuvan liidituotannon kehittämiseen ja tukimme tiimiläisten osaamisen kasvua. Yhteistyö perustui alusta alkaen vahvaan analyysiin ja realististen tavoitteiden asettamiseen.

Mitä tuloksia saavutettiin?

Tulokset olivat vaikuttavia:

  • Verkkosivuston konversioprosentti kasvoi +12 % yli tavoitteen.
  • Verkkosivujen kautta tuotetut liidit kasvoivat +12 % yli vuositavoitteen.
  • Uudet myyntimahdollisuudet kasvoivat +19 % yli vuositavoitteen.
  • Lisäksi tiimiläisten osaaminen ja yhteistyö eri osastojen välillä parani merkittävästi.

Mitä voimme oppia YIT:n menestyksestä?

YIT:n esimerkki osoittaa, että digitaalisen liidituotannon tehostaminen ei ole pelkästään teknologian tai uusien työkalujen käyttöönottoa. Se on kulttuurin muutos, joka vaatii asiakaskeskeisyyttä, oikeanlaista osaamista ja jatkuvaa kehittämistä. Keskiössä on aina asiakas ja oikeiden työkalujen ja strategioiden avulla voit saavuttaa merkittäviä tuloksia. Kun nämä elementit yhdistetään oikein, tulokset voivat olla merkittäviä.