Ilkka Keskiväli

Ilkka on Director, Advanced Analytics, jonka intohimona on tiedolla johtaminen ja sen mahdollistaminen sekä käyttöönotto asiakasorganisaatioissa.

 

Dashboard-ratkaisujen kehittäminen alkaa tavoitteiden ja niitä vastaavien KPI-mittarien määrittelyllä. Strategiset tavoitteet tulevat yleensä yrityksen johdosta, kun taas taktiset ja operatiiviset tavoitteet määritellään usein esimerkiksi KPI-workshopissa, jossa on mukana eri asiantuntijoita. Joillekin tärkeä mittari on CPC (operatiivinen), toiselle sivustotrafiikki (taktinen) ja kolmannelle myynti (strateginen).

KPI-mittariston määrittelyssä voidaan käyttää apuna kehittynyttä analytiikkaa, jolla selvitetään muuttujien yhteydet tavoitesuureisiin. Kun muuttuja X ennustaa tavoitemittarin muutosta, se kannattaa valita mukaan.

Vaatimukset hyvälle KPI-mittarille ovat johdettavuus, luotettavuus ja validiteetti. Mittariin tulee pystyä vaikuttamaan toimenpiteillä, saatavilla on oltava luotettavaa dataa ja mittarin tulee kuvata ilmiötä, jota halutaan mitata.

Seuraavaksi selvitetään, miten tarvittavat datat saadaan yhteen paikkaan ottaen huomioon raportointityökalun vaatimukset. Täytyykö työkalun esimerkiksi mahdollistaa käyttäjien välinen kommentointi tai pureutuminen syvemmälle dataan?

Työkaluja on nykyään moneen lähtöön: joissain tietokanta datoille sisältyy itse työkaluun, toisissa tietokanta tulee perustaa erikseen. Usein on myös mahdollista lukea erillisiä csv-tiedostoja, mikäli datalähteeseen ei ole API-rajapintaa.

Mikäli dataa halutaan hyödyntää muutenkin kuin raportoinnissa, esimerkiksi kehittyneen analytiikan avulla ROMI-mallinnuksissa tai asiakassegmentoinnissa, dataan täytyy päästä kiinni analysointityökalulla. Tai data on vähintäänkin mahdollista ottaa ulos tietokannasta jatkokäsittelyä varten.

Kun pohjatyö on valmis ja sopiva työkalu valittu, päästään toteuttamaan dashboardeja. Dashboardien rakentaminen on iteratiivinen prosessi, joten käytännön toimivuutta kannattaa olla mukana kommentoimassa yksi vastuuhenkilö jokaisesta sidosryhmästä. Kommentit auttavat kehittämään dashboardia kaikille mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja informatiiviseksi.

Dashboardin kautta eri sidosryhmät saavat päivittäin, viikoittain tai kuukausittain päivittyvät näkymät omalle työpöydälleen. Niiden avulla voidaan lisätä markkinoinnin tehoa KPI-mittareihin vaikuttavilla toimenpiteillä.

Dashboardien edut korostuvat dynaamisilla näkymillä, jolloin mittareita ja visualisointeja voi suodattaa haluamillaan dimensioilla. Tarkasteluun voidaan valita esimerkiksi tietyn KPI:n kehitys yksittäisen tuotteen tai kategorian osalta vuosi-, kuukausi- tai päivätasolla verrattuna vaikkapa vastaavan ajanjakson mediainvestointeihin.

Parilla harkiten rakennetulla näkymällä korvataan kymmeniä tai jopa satoja perinteisiä staattisia Power Point -kalvoja. Tämä säästää rutkasti aikaa (ja rahaa) kalvojen tekijältä sekä hieman aikaa juuri oikean tiedon etsijältä. Eikä enää tarvitse miettiä, missä on se viimeisin kalvosarja ja onko se tämä: Mohtly_KPI_report_2017_08_FINAL_v2_tämä.pptx.

 

Kun haluat virittää KPI-mittaristosi kuntoon, ota yhteyttä Dagmarin analytiikkatiimiin!