Antti Kallio

Antti Kalliolla on parin vuosikymmenen kokemus digitaalisesta markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Antin johtama Dagmar Drive vauhdittaa asiakkaiden liiketoiminnan kasvua analytiikan, markkinointiteknologian sekä asiakas- ja markkinaymmärryksen voimalla.

Markkinoinnin muutos, asiakaskokemuksen kehittäminen, e-commerce, asiakasymmärryksen syventäminen ja tekoälyn hyödyntäminen kiinnostavat ja puhuttavat markkinoijia yhä enemmän. Viisi vuotta sitten lanseerattu Dagmar Drive ja sen lähes 50 asiantuntijaa tekevät työtä näiden ja monien muiden tiedolla johtamiseen ja markkinoinnin transformaatioon liittyvien asiakasprojektien parissa. Dagmar Driven vetäjä CBO Antti Kallio esittelee yksikön toimintaa.

Dagmar Drive -yksikkö jakaantuu neljään asiantuntija-alueeseen: Advanced Analytics -tiimi on erikoistunut data science -osaamiseen, Content Experience -tiimi verkkopalvelukehitykseen, Insight -tiimi asiakasymmärryksen parantamiseen ja Martech-tiimi teknologiakonsultointiin sekä markkinoinnin transformaation strategiseen konsultointiin.

Advanced Analytics

Advanced Analytics -asiantuntijamme tuovat markkinoinnin ja koko liiketoiminnan johtamiseen kaikki kehittyneen analytiikan palvelut kokonaisvaltaisesti. Käytämme dataa polttoaineena niin markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen kuin liiketoiminnan uudistamiseen. Hyödynnämme suunnittelussa monipuolisesti mm. koneoppimista ja muita kehittyneitä menetelmiä.

Mittaamme markkinoinnin vaikuttavuutta ja selvitämme myyntiin vaikuttavia tekijöitä. Vaikuttavuuden mittaamisessa olemme Suomen johtava toimija: tietopankissamme on yli 200 ROMI-mallinnusta. Mallinnuksen avulla myös skenaariotyöskentely on huomattavasti tehokkaampaa. Olemme kehittäneet mm. oman skenaariotyökalun, jolla markkinointipanostusten vaikutuksia myynnin kehittymiseen voidaan ennustaa. Työkalu helpottaa erilaisten budjettiskenaarioiden tehokkuuden arviointia.

Kehittynyt asiakasanalytiikka on yksi voimakkaimmin kasvavista osa-alueista asiakasprojekteissamme. Teemme laaja-alaista asiakasdatan analysointia ja rikastamista. Tavoitteena parantaa asiakaskokemusta ja erilaisten toimenpiteiden tehokkuutta, esimerkiksi rakentamalla ”Next Best Action”-malleja.

Katso webinaarisarjamme asiantuntijaesitys:
Kehittynyt asiakasanalytiikka – tehoja ja ymmärrystä markkinointiin
Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa on noussut yhä suurempaan rooliin myynnin ja markkinoinnin yhteisenä työkaluna kohti parempaa tulosta ja asiakaskokemusta. Kuuntele tietoisku kehittyneistä tavoista hyödyntää asiakaskantadataa. Mukana case-esimerkkejä eri lähestymistavoista ja ratkaisuista myynnissä ja markkinoinnissa.
Katso tallenne täältä

Content Experience

Content Experience on kokonaisvaltaiseen verkkopalvelukehitykseen erikoistunut tiimimme, joka palvelee asiakkaita sekä teknisissä että sisältöihin liittyvissä taktisissa ja strategisissa asioissa.

Palveluvalikoimamme kattaa monipuolisesti verkkopalvelun elin- ja kehityskaaren, alustavalinnoissa avustamisesta ja sivustomigraatioista hakukoneoptimointiin, sivustoauditointeihin, konversio-optimointiin sekä esimerkiksi taksonomiamäärityksiin ja hakukoneoptimoitujen sisältöjen tuotantoon.

Tiedämme, miten tuotetaan verkkopalvelua, joka vastaa asiakkaidemme liiketoiminnallisiin tavoitteisiin sekä heidän asiakkaidensa tarpeisiin. Järjestämme vuosittain lukuisia koulutuksia verkkopalvelukehitykseen liittyvistä aiheista, kuten hakukoneystävällisestä sisällöntuotannosta, työkaluista ja sisältöjen indeksoitumisen hallinnasta.

Katso webinaarisarjamme asiantuntijaesitys:
Miten hakudataa voi hyödyntää sisällöntuotannossa sytykkeenä?
Data on mitä parhainta polttoainetta vaikuttavalle sisällöntuotannolle. Nappaa asiantuntijoittemme tiivis näkemyspaketti, miten dataa ja luovuutta yhdistetään tehokkaasti. Mukana case-esimerkkejä.
Katso tallenne täältä

Insight

Insight-tiimimme peruskiviä ovat näkemyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus. Tuotamme tarvittavaa tutkimustietoa sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin.

Lähtökohtamme kaikessa tekemisessä on strateginen; tutkimuksen ja siitä johdetun insightin tuottaminen lähtee liiketoiminnan tarpeista ja sen tehtävänä on palvella niitä. Myös operatiivisen toiminnan tuloksellisuutta mittaava tutkimus liitetään osaksi yrityksen laajempia strategisia tavoitteita.

Toteutamme asiakkaillemme vuosittain yli 200 ad hoc -tutkimusta. Niiden lisäksi hyödynnämme lukuisia valmiita tutkimuksia ja datanlähteitä. Käytämme laajasti erilaisia tutkimusmenetelmiä syvähaastatteluista strategisiin segmentointeihin.

Parhainkin tutkimus palvelee yritystä vasta sitten, kun tulokset integroidaan operatiiviseen toimintaan, kuten markkinointiin, myyntiin, CRM-järjestelmään, mainonnanhallinnan järjestelmiin, ja muihin online-datoihin. Kokeneet asiantuntijamme auttavat myös integroinnissa, jotta tutkimuksista johdetut näkemykset saadaan ohjaamaan päätöksentekoa ja päivittäistä tekemistä.

Katso webinaarisarjamme asiantuntijaesitykset:
Tiedolla johdettu innovointi
Tiedosta ponnistavat innovaatiot asettuvat paalupaikalle kaupallisessa menestyskisassa. Hyödynnä asiantuntijamme vinkit, kuinka luot innovoinnin taustalle tukevan perustan.
Katso tallenne täältä

Näin puhut 2020-luvun kuluttajalle
Millainen on uuden vuosikymmenen kuluttajan mielenmaisema? Miten eri toimialojen yritykset ovat tarttuneet trendeihin? Esimerkkejä luvassa!
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin 2020-luvun kuluttajaa ympäröivästä maailmasta haettiin vastaukset Dagmarin kattavalla trendikatsauksella.Tervetuloa saamaan ensikosketus uuden vuosikymmenen alun suurimpiin trendeihin eli tarjonnan tulvaan, itseen keskittymiseen ja arvopuheeseen. Saat myös työkaluja siihen, miten minkä tahansa alan toimija voi tarttua aikamme ilmiöihin oikealla tavalla.
Katso tallenne täältä

Martech

Kaikki martech-tiimimme jäsenet ovat kokeneita digitaalisen markkinoinnin ammattilaisia. Autamme niin teknologiaan liittyvissä operatiivisissa kysymyksissä kuin teknologian ja automaation mahdollistaman muutosstrategian luomisessa. Kuinka löydetään tehokkaimmat teknologiset ratkaisut ja parhaat toimintatavat niiden täysmittaiseen hyödyntämiseen.

Asiantuntijoillamme on erittäin laaja teknologinen osaaminen. Autamme ymmärtämään, miten hyödyntää tehokkaimmin teknologisia ratkaisuja, kuten DMP, DSP, DAM, CRM, CDP, JOE, CMP (Ala rakastaa akronyymeja ;-)). Esimerkiksi silloin, kun dataa halutaan käyttää paremmin vaikkapa personointiin tai manuaalisia työvaiheita halutaan automatisoida vaikkapa raportointiin liittyen. Olemme usein mukana kilpailuttamassa markkinointijärjestelmiä, tekemässä business case -laskelmia sekä implementoimassa teknologiaa asiakkaidemme olemassa oleviin järjestelmäarkkitehtuureihin. Toimimme myös markkinoinnin tulkkina IT:n suuntaan, jotta liiketoiminnan vaatimukset tulevat varmasti oikein ymmärretyiksi.

Olemme asiantuntijatukena myös mm. markkinoinnin digitalisoitumisen strategisessa suunnittelussa. Määrittelemme yhdessä tavoitellun vision ja teemme nykytila-analyyseja sekä vaiheistettuja tiekarttoja vision saavuttamiseksi. Käytämme tehokkaita viitekehyksiä, joiden avulla asiakkaamme pystyvät kirkastamaan esimerkiksi asiakaspolkuja sekä data-, teknologia- ja osaamistarpeitaan.

Katso webinaarisarjamme asiantuntijaesitykset:
Kohti personoitua ja monikanavaista markkinointia
Löytyykö organisaatiostanne pidemmän aikavälin suunnitelma personoidun ja monikanavaisen markkinoinnin rakentamiselle? Ohjaako asiakasdata markkinointitoimenpiteitä? Mm. yllä olevat kysymykset askarruttavat asiakkaitamme.
Katso tallenne täältä

Kasva asiakaspolkutyön ammattilaiseksi: asiakaspolut markkinointiviestinnässä
Asiakaskokemus muodostuu kaikista niistä kohtaamispisteistä, jotka sijaitsevat asiakaspolun eri vaiheissa. Siksi asiakaspolkujen tunnistaminen ja kuvaaminen ovat avainasemassa markkinoinnin vaikuttavuuden ja myynnin kasvattamisessa.
Osallistu asiantuntijaoppaamme johdolla oppiretkelle asiakaspolkujen maailmaan.
Katso tallenne täältä

Organisaation kyvykkyydet ja valmiudet algoritmiseen markkinointiin
Kuljemme kohti algoritmista markkinointia, jossa luovutamme yhä enemmän valtaa operatiivisista päätöksistä algoritmeille samalla kun itse siirrymme taustalle strategisempiin tehtäviin. Täydelliseen tekoälyjen ohjaamaan tulevaisuuteen on kuitenkin vielä vuosien kehitystyö, mutta millaisia askelia tulevaisuutta kohti kuljetaan? Millä maturiteetin tasolla oma yrityksesi on nyt? Entä huomenna?
Tule kulkemaan asiantuntijamme kanssa algoritmisia portaita.
Katso tallenne täältä

Dagmar Driven asiantuntijat auttavat myös teidän yritystänne markkinoinnin tranformaatiossa. Ota yhteyttä:

Antti Kallio, Chief Business Officer, Dagmar Drive ja Martech, antti.kallio@dagmar.fi, 040 529 8069
Ilkka Keskiväli, Director of Advanced Analytics, ilkka.keskivali@dagmar.fi
Henri Kangassalo, Head of SEO, henri.kangassalo@dagmar.fi
Kirsi Laakso, Customer Insight Director, kirsi.laakso@dagmar.fi, 050 346 3481
Ville Rekula, Customer Insight Director, ville.rekula@dagmar.fi, 043 82 007 50