Dagmar

Yleensä hankinnan on hoitanut markkinointiosasto. IT-osasto on usein ohitettu teknologian hyödyntämisen nopeuttamiseksi. Näin IT-osasto on osin aivan aiheesta ja osin syyttä saanut leiman kehityksen jarruna.

Scott Brinker julkaisi tammikuussa uuden markkinointiteknologian kenttää kuvaavan kalvon (Marketing Technology Landscape). Kehityksen vauhdista kertoo paljon se, että siinä esiintyvien yritysten määrä on vuodessa lähes tuplaantunut. Vaikka kenttä alkaa olla yksittäiselle markkinointijohtajalle tai -päällikölle mahdoton hallita, markkinointiteknologioiden hallitseminen on nyt entistäkin tärkeämpää.

Jotta teknologioihin panostetut investoinnit saadaan kannattaviksi, tulee myös markkinoinnin teknologioita johtaa. Miten kannattaa edetä? Tässä muutamia vinkkejä (Marketing Land):

Kuten muunkin muutoksen johtaminen, kaikki alkaa tavoitteista. Mitä haluamme saada markkinoinnilla aikaan? Mitkä markkinoinnin teknologiat voivat auttaa meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa? Se mihin yrityksen liiketoiminnalla tähdätään, sanelee myös markkinointiteknologioiden tarpeen.

Tämän jälkeen tulee tutkia nykytilannettamme. Mitä järjestelmiä hyödynnämme nyt ja mihin? Mikä on osaamisen tasomme näiden teknologioiden kattavalle ja ennen kaikkea tuottavalle käytölle? Käytämmekö kumppaneita markkinointiteknologioiden hyödyntämisessä? On tärkeää hahmottaa, missä yritys on tällä hetkellä järjestelmien, niiden hyödyntämisen ja ylipäätään osaamisen tasolla.

Tavoitteiden ja nykytilan ymmärrys antaa meille avaimet markkinointiteknologioiden suunnitelmalliselle johtamiselle. Teknologiastrategian tulee antaa vastaukset ydinkysymyksiin, joita ovat esimerkiksi: Millä teknologioilla voimme varmistaa, että tavoitamme oikean kohderyhmän ja pystymme tuottamaan optimaalisen asiakaskokemuksen, ensi kohtaamisesta uudelleenostoon? Miten voimme integroida eri järjestelmiä niin, että käytössämme on paras mahdollinen data, vaikkapa kohdentamiseen? Millaiset investointitarpeet meillä on lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

Ennen suunnitelman toteuttamista on tärkeää määrittää mittarit, joilla voimme todentaa onnistumistamme. Teknologian tuottaman ROIn mittaaminen on hyvä pitää mielessä. Kuten aiemmin mainitsimme, uusien markkinointiteknologioiden määrä kasvaa päivittäin. Kannattaa siis pitää suunnitelma ja sen toteuttaminen mahdollisimman ketteränä, jotta uusien, potentiaalisesti tehokkaampien vaihtoehtojen implementointi olisi myös mahdollista.

Kun kaipaat apua yhä laajenevan markkinointiteknologiakentän kartoittamiseen ja suunnitelmalliseen johtamiseen, ota yhteyttä. Omaamme usean vuoden kokemuksen erilaisista järjestelmistä ja niiden tehokkaasta hyödyntämisestä markkinoinnissa. Antti Kallio: antti.kallio@dagmar.fi, Petri Vatanen: petri.vatanen@dagmar.fi