Petri Vatanen

 

1.   Kerää asiakasdatasi siiloista käytettäväksi

Vuoden 2017 suurin keskustelunaihe on ollut EU:n yksityisyydensuojaan kohdistuvat tarkennukset sekä asiakasdata. Ensi vuonna keskustelu aiheen ympärillä vain kiihtyy. Samalla kun viimeistelette asiakasdatan säilönnän kuvaamista, miettikää, kuinka saatte datan aidosti myös parempaan käyttöön.

Yksi suurimmista hidasteista tiedolla johdetun markkinoinnin ja asiakaskokemuksen edistämisessä on yleisen osaamistason lisäksi asiakasdatan siiloutuneisuus. Jos joudutte valitsemaan, mihin teknologia-alueeseen ensi vuonna panostatte, suosittelemme panostamaan asiakasdatan saamiseen siiloista. Data on kaiken muun tekemisen perusta ja mahdollistaja tiedolla johdetussa markkinoinnissa.

CRM, DMP, Customer Data Platform (CDP), Data Cloud, Event Grid, Tag Management, GDPR, ePrivacy

2.  Mittaa asiakkaiden käyttämät polut

Yhtenäisen asiakasdatan ja varsinkin kaikista asiakkaan kohtaamispisteistä kerätyn käyttäytymistiedon avulla voidaan tunnistaa asiakkaiden käyttämät polut heidän asioidessaan yrityksen kanssa. Data mahdollistaa polkujen mittaamisen ja analysoinnin. Näin saadaan arvokasta tietoa omien palvelujen ja viestinnän kehittämiseen. Dagmarin Sami Aittovaara on kirjoittanut aiheesta hieman laajemmin.

CDP, Journey Analytics, Path Analysis

3.   Orkestroi viestintäsi asiakaspolkujen tärkeisiin kohtiin

Data ja asiakaspolkujen analysointi auttavat myös kohdentamaan viestinnän oikeisiin kohtaamispisteisiin ja kanaviin. Tämä vaatii datan saamista työkaluun, jolla hoidetaan viestinnän orkestrointia ja laukaistaan viestiketjuja liikkeelle. On harvinaista, että markkinoinnin automaation työkalut pystyvät aidosti orkestroimaan viestejä kaikkiin kanaviin, mutta jos data on saatavilla, se on jo asteen helpompaa.

On hyvä varmistaa, että käytössänne oleva tai hankinnassa oleva työkalu pystyy välittämään ja viemään viestin kaikkiin asiakkaittenne käyttämiin kanaviin. Alkuun pääsee pienemmälläkin panostuksella, kun keskittyy vaikka taktisesti tärkeimpiin kanaviin. Kyvykkyyksiä voi skaalata toiminnan kehittyessä – kunhan työkaluvalinnoissa on otettu huomioon haluttu lopputulema.

Marketing automation (MA), Journey Orchestration Engine (JOE)

4.  Mahdollista personointi kaikissa kanavissa

Perinteisen markkinoinnin automaation vahvuutena on se, että sen hallitsemissa kanavissa personoidun viestin lähettäminen onnistuu usein varsin vaivattomasti. Sähköpostin ja tekstiviestin personointi on nykyään jo helppoa ja useat yritykset ovat pystyneet personoimaan asiakaspalvelukanaviensa viestinnän jo vuosia. Sivuston personointia varten löytyy useimmista automaatioalustoista ominaisuuksia ja tarjolla on useampia työkaluja.

Personoinnin ulottaminen omista medioista maksettuihin ulkoisiin medioihin vaatii vielä enemmän työtä, mutta on jo auttavasti mahdollista. Haasteen tuo maksetun digitaalisen mainonnan pohjautuminen enemmän segmentteihin kuin yksilöihin, joten niissä personointia tulee vielä lähestyä enemmän massapersonoinnin kulmasta.

Content personalisation, DCO, CDP, Custom audiences, Targeting

5.  Keskitä sisältöjen hallinta ja mittaa sisällön toimivuus

Markkinoinnin automaatio ja monikanavainen markkinointiviestintä tarvitsevat toimiakseen hyvää sisältöä. Vielä yllättävän harva yritys hyödyntää tiettyyn kanavaan tekemäänsä sisältöä tehokkaasti muissa viestintäkanavissa. Sisältöjen keskittäminen ja niiden järjestäminen hyvällä taksonomialla ja metatiedolla helpottaa uudelleenkäyttöä. Monella yrityksellä on jo nyt jonkinlainen Asset management -työkalu, jonka kanssa pääsee hyvin eteenpäin. Kun sisältöjen toimivuudesta kerätään mahdollisimman paljon dataa, saadaan tietää, mitä sisältöä kannattaa käyttää useassa kanavassa. Ne yritykset, jotka kykenevät liittämään sisältöjen toimivuuden asiakasdataan ja asiakaspolkujen seurantaan, ovat pitkällä jopa kansainvälisesti verrattuna.

DAM, CMS, Metadata, Taxonomy

6.  Aloita testit tekoälyn hyödyntämisessä markkinoinnin tehostamiseksi

Automaation lupaus on tehostaa markkinointiviestintää vähentämällä ihmisten manuaalisia työvaiheita. Koneoppimisen ja tekoälyn harteilla on osa tuosta tehostuspaineesta, mutta algoritmit tarvitsevat riittävästi dataa oppiakseen. Jos yritykselläsi ovat jo kaikki edelliset kohdat datan osalta kunnossa, olette asemoituneet loistavasti tekoälyn hyödyntämiseen. Mutta sen kanssa pääsee liikkeelle jo eri osa-alueillakin ja käyttökohteet tuottavat varmasti hyötyjä. Ensimmäisiä käyttökohteita voivat olla esimerkiksi oikean kohderyhmän valitseminen kampanjan kohdennukseen sekä oikean kanavan valinta viestin lähetykseen. Dagmar on kirjoittanut tekoälystä markkinoinnissa lyhyen tietopaketin, jonka voi tilata täältä: https://www.dagmar.fi/analytiikka/tilaa-maksuton-markkinoijan-ai-tietopaketti/

Artificial Intelligence, Machine learning, Supervised learning, Unsupervised learning, Neural network, Reinforcement learning

7.  Paranna markkinoinnin kokonaisuuden hallintaa ja operatiivista toimintaa yhteistyöalustalla

Suomessa hyödynnetään vielä melko vähän yhteistyöalustoja markkinoinnin operatiivisessa tekemisessä. Markkinointiorganisaatioilta kuluu paljon aikaa kokonaisuuden ohjaamiseen ja eri kumppaneiden kanssa toimimiseen. Tarjolla on useita eri työkaluja, joiden kautta koko prosessi voidaan hoitaa. Niiden avulla kaikesta tekemisestä syntyy jälki, kaikki toimijat ovat tietoisia edistymisestä ja tekevät töitä saman tavoitteen eteen. Kokonaisuuden hallinta helpottuu huomattavasti ja operatiiviset prosessit tehostuvat. Työkalujen lisäksi tarvitaan rohkeutta tarkastella nykytekemistä, avointa kommunikaatiota kumppaneiden kesken ja pohdintaa, voisiko pienilläkin muutoksilla tehdä asioita fiksummin.

MRM, MRM 2.0, Collaboration tools, Marketing Operations Management, Project Management

8.  Kehitä osaamista systemaattisesti tiedolla johdetusta markkinoinnista ja asiakaskokemuksesta

Jätimme tarkoituksella loppuun sen kaikkein tärkeimmän asian eli osaamisen. Kaikki edellä mainitut teot ja niissä onnistuminen vaativat osaamista. Siksi markkinointiteknologian tärkein osa-alue ovatkin ihmiset ja heidän osaamisensa. Luokaa yhdessä teille paras tiekartta tiedolla johdettuun markkinointiin. Kartta, jossa työkalujen rinnalla kulkee koko ajan se transformaation jalkauttava taika eli osaamisen lisääminen vaihe vaiheelta kaikkien markkinointia tekevien parissa.

<3, Data Driven Marketing Transformation, Lifelong Learning