Dagmar

IAB Finlandin Martech-työryhmä julkaisi ensimmäisenä Suomessa Markkinointiteknologian oppaan.

 

Kenen kannattaa lukea Markkinointiteknologian opas?

Opas auttaa erityisesti markkinointijohtajia ja -päälliköitä. Se avaa markkinointikielelle, mitä martech-messias Scott Brinkerin Martech Landscapen sisältämät työkalut ratkaisevat markkinoinnissa ja mitä toimenpiteitä niiden avulla voidaan automatisoida. Suosittelen, että opasta ei ryhdytä lukemalla lukemaan vaan siitä poimitaan pala sieltä täältä – silmäillään ensin ja syvennytään vasta sitten osa-alueisiin oman osaamisen molemmista päistä (heikoimmasta ja vahvimmasta). Martechissa on jäätävä määrä sisäistettävää, joten opas ei ole yhden iltapäivän aikana lukaistava comic strip. Enemmänkin idealähde ja keskustelunavaaja. Ota jokin osa-alue ja katso mitä voit saada teknologia-avusteisesti!

Miksi markkinointipäällikön ja -johtajan kannattaa tutustua oppaaseen?

Tärkeintä on sisäistää, että kaikkiin markkinoinnin osa-alueisiin löytyy apua teknologiasta. Miltei kaikkea voidaan automatisoida ainakin jollain tasolla. Myös markkinoinnissa automaation vieminen niin pitkälle kuin se järkevyyden ja kannattavuuden nimissä on tehtävissä, tulisi olla tavoite. Jos teemme kaiken edelleen manuaalisesti, emme pysy mukana kansainvälisessä kilpailussa. Tarvitsemme teknologiaa työskentelemään taustalla 24/7.

Miksi toimitusjohtajan ja kehitysjohtajan kannattaa tutustua oppaaseen?

Teknologia ei ole enää vain IT:n hankelistoilla. Teknologialla on tärkeä rooli asiakaskokemuksen parantamisessa ja sen myötä myynnin kasvattamisessa. Markkinointi tarvitsee tähän tukea ja resursseja. CEO:n ja kehityspäälliköiden on hyvä tutustua oppaaseen, jotta myös he näkevät kehitysmahdollisuudet ja ymmärtämät automatisoinnin koko laajuuden.

Miten ajatus Markkinointiteknologian oppaan tekemisestä syntyi?

Oppaalle huomattiin selkeä tarve, koska Scott Brinkerin Martech Landscape, jota monessa presentaatiossakin vilautellaan, saa kenet tahansa masentumaan laajuudellaan ja ylettömällä logo-oksennuksella. Markkinointiteknologiasta puhuttaessa liikutaan edelleen liian kaukana markkinoijan arkikielestä ja haasteista. Nyt julkaistu opas on IAB:n ensimmäinen askel kohti yleisen ja kokonaisvaltaisen martech-ymmärryksen kasvattamista Suomessa.

Teknologia kehittyy kovaa vauhtia. Miten opasta päivitetään?

Opasta päivitetään vuoden sykleissä, kuten Scott Brinkerkin päivittää Martech Landscapea.

 

Lataa Markkinointiteknologian opas >>