Salla Lukkari

Dagmar Driven Research Planner Salla Lukkari (vas.) ja markkinoinintiteknologiaa ja dataa konsultoiva Heini Nuutinen.

Puhutaan aluksi kuluttajatrendien ja markkinointiteknologian suhteesta. Miten trendejä voi hyödyntää tulevaisuuden martech-tarpeiden kartoituksessa? Mitä trendit voivat kertoa erilaisten martech-ratkaisujen muutosvauhdista?

Trendeistä näkee, millaisia asiakkaat ovat nyt ja millaisia he kohta ovat. Ne kertovat, millaista työtä meidän pitää pian tehdä ja minkälaisia kokemuksia tarjota asiakkaillemme.

Kokemuksen tuottamiseen tarvitaan työkaluja, olivat ne sitten dataa tai ihmisiä. Työkalupakkia kaivellaan tarpeen mukaan – käytetään olemassa olevia tai hankitaan uusia vasaroita.

Trendien avulla me kaikki voimme ennustaa tulevaa. Ne antavat aikaa valmistautua tulevaisuuteen ja tehdä muutostoimenpiteitä ajoissa. Ne myös antavat osviittaa siitä, mihin suuntaan työkalujemme on kehityttävä, jotta pystymme tuottamaan oikeanlaista markkinointia. Teknologian rooli on olla osana markkinoinnin työkalupakkia, osa rakennustyötä. Trendit ja kuluttajaymmärrys kertovat, millainen talo pitäisi rakentaa.

Ajassamme on paljon hälyä, mikä on vaikuttanut monen trendin syntyyn. Yli 60 % suomalaisista* kokee, että jatkuva ärsyketulva häiritsee ja estää keskittymästä mielekkäisiin asioihin. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa markkinointiteknologioiden osaajana?

Tämä kirittää toimijoita ottamaan vihdoin kaiken irti teknologioista. Konsulttina olen odottanut tätä vaihetta kuin kuuta nousevaa, koska nyt meidän täytyy hioa asiakaskokemus mahdollisimman hyväksi. Nyt täytyy oikeasti alkaa tehdä personoitua markkinointia.

On selvää, että meillä ei voi olla viittä miljoonaa tyyppiä personoimassa mainontaa, vaan tarvitsemme automaatiota, teknologiaa ja dataa.

Yksi iso ilmiö ajassamme on helppouden vaade. Varsinkin nuoret aikuiset satsaavat elämää helpottaviin palveluihin. Minkä arvioit seuraavaksi teknologisen kehityksen mahdollistamaksi areenaksi uusille palveluntarjoajille?

Teknologia mahdollistaa jo nyt niin paljon, että esteenä on enemmänkin ihmisten innovatiivisuus. Ja halu ja rohkeus: hyvän markkinoinnin rakentaminen vaatii tänä päivänä kehitysbudjettia ja yhteistyötä organisaation sisällä. Voittava markkinointi sisältää innovaatioita, joita pitää myydä myös omassa organisaatiossa. Nykyajan markkinointi vaatii pokkaa ehdottaa uutta ideaa, joka tulee luomaan liiketoimintaa ja todistaa, että markkinoinnin työ on oikeasti liiketoiminnallisesti merkityksellistä. Pokan lisäksi, myös business caset auttavat perusteluissa johdolle. *silmänisku*

Jos aiemmin tavoitteena oli optimoitu liidiprosessi, pian sen pitäisi olla automatisoitu. Perusasioiden pitäisi jo olla hallussa. Teknologian roolina on tuoda tehoa ja louhia insightia muuhun kehitykseen ja innovointiin.

Ajassamme on paljon vastuullisuuden eri aspekteihin liittyvää arvopuhetta. Mikä puhututtaa erityisesti markkinointiteknologioihin liittyen?

Tarvitaan enemmän määrittelyä, missä kaikkialla vastuullisuus pitää nähdä. Miten ihmisistä kerättyä tietoa käytetään? Kuka sitä pääsee katsomaan? Henkilödata on kuin alaston kehomme: haluamme itse päättää, kuka sen näkee. Kaikilla on omat rajansa siinä, missä oma intimiteetti alkaa. Tämä vaatii paljon datan hallinnalta.

Vielä toistaiseksi suostumus ilmaistaan pääasiassa muodossa ”kyllä tai ei”. Niiden välimuodot ovat kiinnostavia. Minkälainen toimija brändin pitää olla, että ihmiset haluavat paljastaa itsestään enemmän? Pitääkö meidän yksinkertaisesti olla vain hyviä?

Brändien täytyy miettiä arvontuotantotapojaan. Pitää pystyä kertomaan, mitä hyötyjä ja arvoa suostumuksen antamisesta seuraa. Intimiteetin asteet datan näkökulmasta on opittava tuntemaan paremmin. Mille kaikelle suostumus annetaan? Joskus on hyvä pohtia, onko liiketoiminnalle oikeasti kannattavampaa tehdä ostoprosessista mahdollisimman helppoa sen sijaan, että koetamme kaikin tavoin haalia datapankkia.

 

Haluatko hyödyntää trendejä omassa kehitystyössänne? Ota yhteyttä!
Trendiworkshopit ja -toimialakartoitukset kehitystyön tukena: salla.lukkari@dagmar.fi
Markkinoinnin datatrategiat ja martech-kehitystarpeet: heini.nuutinen@dagmar.fi

*lähde: Dagmarin Digitaalisen median tutkimus, marras-joulukuu 2019, N=1000