Petri Vatanen

[dagmar_large_image bigimage=”6698″ /]

Iso osa suomalaisista startupeista keskittyy joko kuluttajaliiketoimintaan tai myynnin ja markkinoinnin alueelle. Tämä luultavasti siksi, että niihin liittyvät haasteet ovat selkeämmin hahmotettavia ja niihin on helpompi tarttua luomalla parempaa asiakaskokemusta digitalisoidulla – kulurakenteeltaan halvemmalla – palvelulla.

Perinteisessä teollisuudessa on selvästi vähemmän startupeja, joiden kanssa vakiintuneemman yrityksen olisi helppo kehittää omaa liiketoimintaansa. Tämän ei kannata estää yhteistyön aloittamista, sillä vaikka startupit eivät pystyisi tarjoamaan valmista tuotetta tai palvelua hyödynnettäväksi, erilainen kulttuuri ja tekemisen tapa voivat tuottaa paljon uusia ideoita sekä tuoda nopeamman tekemisen syklin kehitykseen.

Mitä tulisi huomioida startup-yhteistyössä?

1. Kirkasta tavoitteesi ennen yhteistyön aloittamista.
Jotta vakiintuneen yrityksen innovaatio- ja kehitystyö hyötyisi startup-yhteistyöstä, tulee omien tavoitteiden olla kirkkaat. Tämä koskee niin lyhyttä kuin pidempää aikaväliä. Tulevaa ei voi koskaan ennustaa täysin varmasti, joten tavoitteiden tulee olla niin joustavia, että ne pystyvät vastaamaan mahdollisiin suuriinkin alaa mullistaviin ideoihin. Jos omat kipukohdat tai tulevan suunta eivät ole selvillä, ei startup-yhteistyökään kykene tuottamaan kuin irtoideoita.

2. Listaa tai pyydä yhteistyökumppaniltasi lista startupeista, jotka auttavat pääsemään tavoitteisiin.
Lyhyen aikajänteen tavoitteiden täyttämiseksi on usein järkevintä etsiä startupia, jonka luoma palvelu täyttää nopeasti oman palvelutarjoaman aukon tai kehittää sitä nopeasti oikeaan suuntaan. Pidemmän aikavälin tulevaisuus ei ole yleensä yhtä selkeä, jolloin kannattaa keskittyä ymmärtämään megatrendejä sekä suurempaa muutosta ajavia innovaatiotoimijoita. Ajatuksia ei kannata rajata liikaa, eli katse kannattaa suunnata rohkeasti myös oman toimialan ulkopuolelle.

3. Pidä huoli, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.
Yhteistyö vakiintuneemman yrityksen kanssa ei ole startupeille mikään itsestäänselvyys. Tuote tai palvelu saattaa olla luotu syömään markkinaosuutta samalta liiketoiminta-alueelta. Kaikki startupit eivät siis halua yhteistyötä, mutta iso osa tarvitsee jossain vaiheessa palvelunsa kehittämiseen joko rahallista tukea tai syvempää ymmärrystä tuotteen tai palvelun käytöstä ja toimialasta. Yhteistyön on oltava sananmukaisesti yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet hyötyvät prosessista.

4. Ole valmis muuttumaan ja muuttamaan omia toimintamallejasi.
Usein vakiintuneen yrityksen kehityksessä suurin hidaste on oma toimintakulttuuri ja prosessit. Jos yritys pääsee muutosprosessiin ennen kilpailijoitaan, se tuottaa parhaassa tapauksessa pitkällä aikajänteellä hyötyä.

5. Arvioi erilaisten yhteistyömallien mahdollisuudet.
Yhteistyön malleja on useita. Niistä on hyvä sopia ja puhua avoimesti ennen yhteistyön aloittamista. Yritys voi toimia asiakkaan roolissa startupille ja auttaa tuotekehityksessä. Startup voi auttaa yritystä tuotteistuksessa. Yritys voi myös toimia palvelun rahoittajana, jakelijana, osa-omistajana – tai pyrkiä ostamaan koko toiminnan. Kannattaa miettiä millaiset yhteistyömallit ovat mahdollisia ja katsoa tapauskohtaisesti millaisella mallilla yhteistyötä tehdään.

6. Kysy startupeilta myös hylätyistä ideoista.
Myös startupien kannattaa miettiä omia ideoitaan eri näkökulmasta. Se idea, jonka businessmallin löytäminen on ollut erittäin vaikeaa ja on sen takia hylätty pienen potentiaalin tai skaalausvaikeuksien takia, voi ehkä ratkaista jonkin suuremman yrityksen ongelman ja tarjota heidän asiakkailleen parempaa asiakaskokemusta. Näiden ideoiden käyttäminen vakiintuneen liiketoiminnan parantamiseen voi tarjota startupille mahdollisuuden hankkia tulovirtaa suunnista, jotka eivät ole olleet muuten taloudellisesti kiinnostavia. Startupin hylkäämä idea voi siis tarjota toiselle yritykselle arvokkaan mahdollisuuden kilpailuedun hankkimiseen.

Alkuun pääset helposti Dagmarin kanssa

Dagmar järjestää asiakkailleen startup-tapaamisia, joiden kautta pääset nopeasti sisään omaa toimialaasi  uudistaviin startupeihin. Järjestämme teille valmiiksi valmistellun päivän, jossa valitut startupit esittelevät ideansa ja omat tavoitteensa yhteistyölle. Valitsemme startupit yhdessä kanssanne lähiajan tavoitteittenne mukaan.

Autamme myös pidemmän aikavälin innovaatiotyössä luomalla tarvittaessa laajemman kattauksen, alaanne vaikuttavista trendeistä globaalisti vaikuttaviin startupeihin. Usein pidemmän aikavälin tavoitteiden täyttämiseen liittyy myös pidempi kehitystyö. Autamme teitä valitsemaan oikean kumppanin, jonka kanssa kehitystyötä voidaan tehdä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Kun haluat nopeuttaa liiketoimintanne tai markkinointinne kehitystyötä, ota jo tänään yhteyttä Satu Mäkeen (satu.maki@dagmar.fi) tai Petri Vataseen (petri.vatanen@dagmar.fi).