Näytä kaikki palvelut Sulje

Markkinoinnin vaikuttavuus

Olemme Suomen johtava toimija markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamisessa. Autamme rakentamaan ja visualisoimaan markkinoinnin ja myynnin KPI-mittariston. Analytiikan ja tutkimuksen avulla selvitämme eri toimenpiteiden suhteet ja vaikutukset myyntiin. Asiakkaamme saavat tuekseen laajat tutkimuksen ja ekonometrisen mallinnuksen tietopankkimme ja toimialakohtaista ymmärrystä markkinoinnin tuloksellisuudesta.

Palvelujamme markkinoinnin vaikuttavuuden alueella:

* KPI-mittariston rakentaminen * kasvuskenaariot ja markkinoinnin ROMI-mallinnus * tilastollinen korrelaatioanalyysi * markkinointi-investointien skenaariolaskenta * budjetin optimointi * liiketoimintaan vaikuttavien ajurien tunnistaminen * myyntiportfolion analyysi ja mallinnus * sosiaalisen median vaikuttavuuden analysointi * verkkopalvelujen kehitys ja webanalytiikka * attribuutiomallinnus * A/B- ja multivariate-testaaminen *mainonnan esitestit ja kampanjatutkimukset * luovien konseptien testaus * toimivien mainostoteutusten valinta * viestikärkien toimivuuden varmistaminen * brändin kehityksen seuranta * tutkimuksen, analytiikan ja verkkodatan integrointi * kampanjatehokkuuden holistinen analyysi

Blogista
Caset