Nina Honkanen

Strategi, joka pyrkii mahdollistamaan merkityksellistä ja tuloksellista markkinointia myös poikkeusoloissa. Vapaa-ajalla testailee somesta bongaamiaan reseptejä ja lenkkeilee.

Kuluttajan ajan- ja mediakäytön alati pirstaloituessa katseet kääntyvät helposti juuri sillä hetkellä suurinta suosiota nauttiviin kanaviin tai alustoihin. Varsinkin, kun jokin brändi on onnistunut pioneerina ottamaan haltuun kovassa huudossa olevan kanavan ja saanut mahtavia tuloksia aikaan. Palaverissa pohditaan, että miten mekin voisimme onnistua tai miten nyt pitäisi tehdä tuo sama meidän brändillämme.

Puhtaasti kanavakeskeinen ajattelu on yllättävän yleistä, vaikka kaiken tekemisen tulisi perustua kohderyhmän ymmärtämiseen. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää ensin, kuka on se ihminen, jolle juuri meidän brändimme haluaa puhua. Millaiseen ihmiseen haluamme vaikuttaa? Mitkä motiivit ajavat hänen päätöksentekoaan? Millainen elämäntilanne hänellä on? Millainen hän on kuluttajana? Mitä kanavia hän kuluttaa mieluiten? Mistä kanavasta hän kerää inspiraatiota ostopäätöksiinsä? Vaikuttaako mainonta hänen ostopäätöksiinsä?

Kohderyhmä on tunnettava syvästi, jotta markkinointi voi onnistua ja tuottaa tulosta. Ilman kohderyhmäymmärrystä päädytään helposti vääränlaisiin kanaviin ja toteutuksiin. Toteutus ei kolahda kohderyhmään tai ei muihinkaan, sillä kaikkea kaikille ei ole merkityksellistä kenellekään. Ja jos kohderyhmäymmärrys puuttuu, on vaikeampi voittaa tilanteita, joissa esimerkiksi organisaation sisäinen näkemyspaine yrittää ohjata kanavavalintoja mutuperustein.

Strateginen, motiivipohjainen segmentointi auttaa tunnistamaan ja tuntemaan liiketoiminnalle merkittävimmät kohderyhmät

Dagmarissa olemme tehneet asiakkaillemme jo usean vuoden ajan strategista, motiivipohjaista segmentointia. Strategisen segmentoinnin avulla tunnistamme juuri teidän brändillenne relevanteimmat ja potentiaalisimmat kohderyhmät. Tiedämme, ketkä suosivat brändiänne jo nyt ja mistä syistä, ketkä taas kilpailijan.

Segmentoinnin avulla voimme löytää niitä, joille ei tarvitse kommunikoida lainkaan ja toisaalta saamme kiinni kohderyhmiä, joita emme ole aiemmin osanneet edes tunnistaa.

Segmentoinnin avulla opimme ymmärtämään, miten eri kohderyhmät haluavat heitä puhuteltavan, mikä on juuri heille tärkeää tietyn kategorian ostopäätöstä tehdessä – mitkä motiivit ajavat ja ohjaavat heitä.

Asiakaspolkuajattelu yhdistää eri yksiköt kehittämään myyntiä asiakaskokemuksen kautta

Kohderyhmien mielenmaisemaan saa lisää valaistusta asiakaspolkuajattelusta. Se auttaa ymmärtämään, mitkä ovat juuri teidän liiketoimintanne kannalta oleellisimmat asiakaspolun vaiheet ja mahdolliset haasteet, joita kuluttaja kohtaa polun varrella.

Kaikkia haasteita voidaan harvoin ratkoa vain markkinoinnin keinoin. Juuri siksi asiakaspolkutyöskentely on mahtava tapa saada eri liiketoimintayksiköt pohtimaan yhdessä asiakaskokemusta. Miten kohderyhmälle tulee kommunikoida, jotta se tuottaa arvoa ja koetaan enemmän palveluna kuin vain puhtaana push-viestinä. Asiakaspolkuajattelu voi myös avata uudenlaisia kommunikaatiotarpeita ja -kulmia potentiaalisimmalle kohderyhmälle.

Mikäli ensi vuoden suunnitelmanne ovat vielä työpöydällä, nyt on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi kirkastamaan brändillenne tärkeimmät kohderyhmät. Segmentoinnista ja asiakaspolkuajattelusta on apua kohderyhmäajattelun jalkauttamisessa laajemmallekin organisaatioon. Asiakaspolkutyöskentelyn ei tarvitse jäädä vain markkinoinnin työkaluksi; parhaimmillaan se yhdistää esimerkiksi myyntiä ja markkinointia tavalla, jonka tuloksia voidaan raportoida aina kulmahuoneeseen asti.

Ota yhteyttä, niin määritellään yhdessä brändillesi tärkeimmät kohderyhmät ja suunnataan asiakaspolkujen kiinnostavaan ja muuttuvaan maailmaan: nina.honkanen@dagmar.fi