Tuula Kallio

Dagmar oli Vuoden toimisto 2108 -tutkimuksessa mukana markkinointiteknologiatoimistot-sarjassa. Meidät valittiin 11 ehdokkaan joukosta finaaliin.

 

Vuoden toimisto -tutkimuksessa kartoitettiin jälleen markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden mielipiteitä heidän käyttämistään toimistoista. Tutkimukseen osallistui 61 toimistoa kahdeksassa eri kategoriassa.

Dagmar oli mukana markkinointiteknologiatoimistot-sarjassa. Meidät valittiin 11 ehdokkaan joukosta finaaliin, mistä olemme todella iloisia. Voiton vei OIKIO Digital Performance Agency ja kunniamaininnan parhaasta digitaalisesta osaamisesta kautta koko toimistokentän sai Columbia Road, jonka ecommerce-osaamiselle nostamme hattua. Hyvälle ei ole häpeä hävitä digitaalisessa osaamisessa.

Kisan kehittäneen Regi Research & Strategi Ab:n toimitusjohtaja Pia Grahn tuntee hyvin kategorioihin liittyvät haasteet.

– Tutkimus on hyvin arvostettu Ruotsissa, sitä on tehty jo 19 vuoden ajan. Eri tyyppisten toimistojen raja-aidat hälvenevät ja siellä on sama tilanne kuin Suomessa: toimiston osaaminen on saattanut laajentua usealle alueelle ja siten osaamista voi arvioida monista eri kulmista. Toimistolle on tärkeä profiloitua ja olla kirkas lupauksessaan, koska tänään on asiakkaan vaikea tietää mitä eri toimistot tarjoavat.

Digitaalinen osaaminen painaa valinnoissa

Digitaalista osaamista pidetään teknologia- ja markkinointitoimistojen tärkeimpänä valintakriteerinä (75 %). Saimme asteikolla 1–10 sen osaamisesta arvosanan 9,2. Peräti 82 % arvioijista luokitteli osaamisemme tasolle 9–10. Silti parannettavaa vielä on – ja siihen tähtäämme edelleen.

Asiakkaiden arvio on loistava kannuste jatkuvaan kehittämiseen. Kiitos avoimista kommenteista.

”Markkinointiteknologioiden toimittajariippumaton osaaminen. Näkemyksellisyys siinä, mitä teknologiaa kannattaa käyttää minkin liiketoimintahaasteen ratkaisemiseen. Ja kyky muuttaa powerpointtien suunnitelmat operatiiviseksi toiminnaksi.”

”Digitaalisuuden laajan kentän ymmärtäminen; data, teknologiat, kanavat ja luovat ratkaisut ovat kaikki hallussa. Ymmärrys asiakkaan tarpeista ja mukautuminen niihin on myös ehdoton vahvuus.”

Suosittelu, strateginen osaaminen, liiketoimintahyöty

Kun asiakkailtamme kysyttiin, suosittelisivatko he Dagmaria toimistona, saimme arvosanan 9,4. Kaikkiaan 55 % antoi täyden kympin. Kiinnostava huomio oli yllättävän suuri vaihteluväli eri toimistojen suosittelussa.

Asiakkaiden liiketoiminnan kannalta oleellisen tärkeissä kriteereissä eli strategisessa osaamisessa ja koetussa liiketoimintahyödyssä saimme yli yhdeksikön.

”Toimistossa on vahvaa strategista osaamista ja kyky ymmärtää asiakkaan liiketoiminta ja tavoitteet.”

Liiketoimintahyöty nähtiin mm.

”Lisääntyneenä myyntinä, parantuneena kustannustehokkuutena, kohonneina brändimittareina.”

”Teknologiavalintoina, jotka on pystytty ottamaan operatiiviseen käyttöön ilman yllätyksiä. Prosessi- ja resursointiohjeistuksina, joiden avulla uusi teknologia on tuottanut mitattavia liiketoimintahyötyjä heti käyttöönotosta lähtien.”

Markkinan tuntemus, ennakointikyky ja laatua, josta halutaan maksaa

Entä ne kriteerit, joissa alalla on asiakkaiden mielestä eniten petrattavaa?

Asiakkaiden toimialan ja markkinan tuntemus on asia, jossa vaatimustaso kulkee turhan usein oletustasolla. Tämäkin kissa on hyvä nostaa pöydälle ja käydä rakentavaa keskustelua. Eikä perehdyttämistä voi sysätä vain asiakkaiden harteille.

”He seuraavat aikaansa ja ottavat aktiivisesti itse selvää.”

Ennakointikyky nousee toimialan ja markkinan tuntemuksesta. Vahvan tietopohjan lisäksi se vaatii näkemyksellisyyttä ja rohkeutta toimia aloitteellisesti.

”Dagmar on aina nähnyt busineksessamme jo askelen eteenpäin ja ehdottanut aina asioita liiketoimintamme kehittämiseksi ennen kuin aika on kypsä niiden toteuttamiseksi organisaatiossamme tai markkinassa.”

Hyvää hinta-laatu-suhdetta voi lähestyä monella tavalla. Toisille laatu tarkoittaa sitä hyvää mitä kohtuullisella panostuksella voi saada. Me näemme sen korkeana laatuna, josta asiakas on valmis maksamaan. Markkinointieknologiatoimistojen keskiarvo oli tällä kriteerillä 8,2, meille asiakkaat antoivat ysin.

Kulttuurin rooli?

Kaikkia Vuoden toimisto -tutkimuksessa menestyneitä toimistoja yhdistää halu kehittyä yhä paremmaksi. Niin meitäkin. Kahden viime vuoden aikana olemme investoineet erityisesti strategeihin, markkinointiteknologian hallintaan, AI-kehitystyöhön, sisältöosaamiseen ja uudenlaisiin työskentelytapoihin. Olemme nöyrästi tunnistaneet kehityshaasteet ja ponnistelleet uuden eteen. Yhdessä koko porukkamme kanssa.

Tämä matka jatkuu edelleen. Lupaamme parantaa.