Iida Marjosalmi

Iida toimii Dagmarin Drive-yksikössä markkinoinnin strategina ja digitaalisen markkinoinnin sekä markkinoinnin transformaation ja teknologioiden asiantuntijana. Tulevaisuuteen katsova ja aikaansaava kehittäjä, joka innostuu kaikesta uudesta ja haluaisi toteuttaa jo senkin, joka ei ole ihan vielä mahdollista.

Haaste 1: Markkinoinnin arvoa ei tunneta

Moni markkinoija samaistuu tilanteeseen, jossa oman yksikön arvoa yrityksessä ei tunnisteta eikä pääsyä kulmahuoneisiin ole. Tällaisessa asemassa oleva markkinointiyksikkö joutuu poikkeustilassa leikkausuhan alle usein ensimmäisten joukossa. Arvostuksen puute johtuu useimmiten siiloutuneesta organisaatiosta, heikosta tiedon jakamisesta ja yhteisen kielen puuttumisesta. Organisaation eri yksiköt toimivat itsenäisesti, jakavat toisilleen huonosti tietoa ja puhuvat usein samoista asioista, mutta vain itselleen ominaisin termein fokusoituen omalle yksikölleen tärkeisiin asioihin.

Ratkaisu 1: Strateginen ja liiketoimintalähtöinen markkinointi

Markkinointi, joka toimii strategisesti ja liiketoimintalähtöisesti, on arvostettu organisaatiossaan. Liiketoimintalähtöistä toimintamallia lähdetään tavoittelemaan kehittämällä koko markkinoinnin toimintaa. Ensin määritetään liiketoiminnan kasvua tehokkaasti tukeva visio ja osoitetaan johdolle tavoitetilan todellinen vaikutus liiketoimintaan. Vision saavuttaminen vaatii realistiset ja tarkat suunnitelmat, jotka toteutetaan yhdessä organisaation ja kumppaneiden kanssa ketterillä toimintavoilla.

Haaste 2: Historiatietoon nojaava markkinointi

Tänä päivänä data, teknologia ja analyysi tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia kehittää mittaamista ja tiedon analysointia laadukkaamman markkinoinnin toteuttamiseksi. Mahdollisuuksista huolimatta monet markkinoijat nojautuvat edelleen kapea-alaisesti olemassa olevaan historiatietoon. Edellisen vuoden kampanjaraportteihin, olettamuksiin ja omiin kokemuksiin. Poikkeustila osoitti viimeistään sen, että maailma muuttuu niin valtavalla vauhdilla, ettei historiatietoon nojaaminen anna enää riittävästi vastauksia toimenpiteiden suunnitteluun.

Ratkaisu 2: Ennustava ja ajoissa reagoiva markkinointi

Markkinoijien on oltava askeleen edellä. Taustapeiliin tuijottamisen sijaan markkinoijien tulisikin pyrkiä ennustamaan asiakkaidensa tarpeita ja alati muuttuvaa ympäristöä. Koko organisaation tasolla toteutettavat ennustavat mallinnukset sekä selkeästi visualisoidut, liiketoimintaa tukevat dashboard-näkymät mahdollistavat uudenlaisen ennustavan markkinoinnin mallin, jossa pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin jo ennen kuin he itse tietävät tarpeita edes olevan.

Haaste 3: Omien asiakkaiden arvoja tai toimintamalleja ei tunneta

Olemme Dagmarissa auttaneet kevään aikana useita asiakkaitamme analysoimaan poikkeustilan aiheuttamia muutoksia asiakkaiden käyttäytymisessä, toiveissa ja tulevaisuuden näkymissä. Monille markkinoijille poikkeustila osoittikin, että omien asiakkaiden tuntemus ei ole riittävän syvällisellä tasolla. Vastaaminen asiakkaiden uusiin, nopeasti muuttuneisiin odotuksiin on koettu puuttuvan tiedon vuoksi lähes mahdottomaksi. Monet markkinoijat ovat tauottaneet mm. mainonnan toimenpiteitä siinä pelossa, että he viestivät asiakkailleen asioita, joita asiakkaat eivät halua kuulla.

Ratkaisu 3: Asiakasymmärryksestä nouseva ja sitä kasvattava markkinointi

Markkinoijien pitää kyetä tarjoamaan asiakkailleen juuri heitä palvelevaa sisältöä ja reagoida muuttuviin tilanteisiin rohkeasti tietoon perustuen. Kuluttajat odottavat brändien ottavan kantaa ja luottavat rehellisyyteen. Toimiva markkinointi rakennetaan laaja-alaisen asiakasymmärryksen päälle ja markkinoinnilla onkin usein mahdollisuus toimia organisaatiossaan ns. asiakastiedon insight-tiiminä. Aito asiakas-insight ja -ymmärrys muokkaavat myös markkinoinnin prosessit asiakaslähtöisiksi ja avaavat myös organisaation sisäisiä siiloja, kun esimerkiksi myyntiä ryhdytään kehittämään saman asiakastiedon päälle.

Haaste 4: Automaatio-, data- ja organisoitumistarpeet heikolla tasolla

Tekoäly, algoritmit, teknologia ja data mullistavat tulevaisuuden markkinoinnin. Markkinoinnin edelläkävijät, usein suuret toimijat, alkavat kehittää markkinointiaan erityisesti haastavina aikoina, sillä he tietävät sen olevan keino ponnistaa kriisin jälkeen uudelle tasolle ja kasvattaa rakoa kilpailijoihin. Edelläkävijämarkkinoijien antama yhtenäinen asiakaskokemus asettaa markkinoinnin riman korkealle, sillä asiakkaat odottavat samanlaista kokemusta myös muilta markkinoijilta.

Ratkaisu 4: Algoritmiseen markkinointiin valmistautuva markkinointi

Nyt viimeistään markkinoijien tulee analysoida oma markkinointinsa maturiteetti ja valmistautua uuteen, algoritmisen markkinoinnin aikakauteen. Algoritminen markkinointi kattaa kaikki isot markkinoinnin osa-alueet, joissa siirrytään lineaarisesta markkinoinnista non-lineaariseen, jatkuvaan ohjelmiin ja automatisaatioon perustuvaan markkinoinnin malliin. Organisaatioiden kyvykkyyksiä lähdetään rakentamaan askel kerrallaan manuaalisesta toiminnasta kevyen automatisoinnin kautta siilojen purkamiseen ja asiakaspolkujen integrointiin ja lopulta prediktiiviseen ja täysin autonomiseen markkinoinnin toimintamalliin.

 

 

Haluatko käynnistää markkinointisi uudistamisen? Ota yhteyttä: iida.marjosalmi@dagmar.fi