Katariina Uljas-Ahl

Dagmarin CBO, jonka sydäntä lähellä ovat markkinointiviestinnän tuloksellisuus ja kustannustehokkuus. Karaten pariin palanneella pitkän linjan mediatoimistoammattilaisella on intohimona löytää kontaktihintojen takaa kuluttajien mediakäytön arki, juhla ja tulevaisuus.

Vuosittaiset trendikatsaukset ja analyysit saapuvat varmasti kuin jaffa-appelsiinit potkukelkalla talven tullen. Keskustelua leimaa sesonkiluonteisuus, vaikka trendit ja markkinoinnin muutosvoimat värittävät ja työllistävät arkeamme läpi vuoden, kirjoittaa Dagmarin CBO Katariina Uljas-Ahl. Hän kiteytti markkinointivuoden 2021 muutosvoimaisimmat trendit ja johti niistä toimenpidelistan kehitystyölle.

Kaiken läpäisevä iso teema on edelleen markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen muutos, joka haastaa meitä kaikkia. Kompleksisuuden kasvu nostaa esiin monia kysymyksiä: Miten johdamme markkinoinnin transformaatiota? Miten varaudumme odottamattomaan ja kehitämme uutta? Miten varmistamme, että meillä on oikeanlaista osaamista ylläpitää muutosvauhtia.

1. Strateginen elastisuus on elinehto.

Taakse jäänyt vuosi on testannut monen markkinoijan kärsivällisyyttä ja muutoksensietokykyä toden teolla. Toimintamalleja, budjetteja ja strategioita on päivitetty vauhdilla tilanteiden muuttuessa. Samalla on havahduttu siihen, että etukäteen systemaattisesti mietityt skenaariomallit ja joustava markkinointistrategia nopeuttavat päätöksentekoa ja auttavat sopeuttamaan markkinointia niin odotetun kuin odottamattoman edessä.

  • Kehitä markkinoinnin skenaariotyöskentelyä ja prediktiivisyyskyvykkyyttä.

2. Matka algoritmiseen ja datalla johdettuun markkinointiin jatkuu.

Tehokkaiden data- ja automaatiokyvykkyyksien rakentaminen vaatii investointeja sekä uuteen osaamiseen että työkaluihin. Tiekartta algoritmisen markkinoinnin maailmassa ei ole helppo tai selkeä, mutta panostukset oikeisiin työkaluihin, datan eettisyyteen ja laatuun sekä sen organisointiin ja käytettävyyteen maksavat itsensä takaisin parempana asiakasymmärryksenä ja kokonaisvaltaisempana asiakaskokemuksena.

  • Keskity data- ja tekoälyosaamisen kehittämiseen ja valmistaudu evästeettömään maailmaan.

3. Asiakaskokemus on henkilökohtaista.

Vaatii rohkeutta hypätä aidosti asiakkaan kenkiin ja ottaa vastuuta asiakaskokemuksesta. Digitaalisessa maailmassa asiakkaiden odotusarvot ovat korkealla. Yrityksen sisäiset siilot, synergian ja koordinoinnin heikkoudet ja puute näkyvät myös asiakkaille. Työkalut ja teknologiat ovat välineitä, jotka auttavat brändiä kuuntelemaan, vastaamaan ja toimimaan.

  • Kehitä palvelumuotoiluosaamisen ajatusmalleja ja tarkista, että oma organisoituminen tukee yhtenäisen asiakaskokemuksen tuottamista.

4. Sisällön tarjonnan paradoksi.

Vain taivas on avoinna mielenkiintoiselle ja hyvin tuotetulle sisällölle. Oli sisältö sitten maksullista tai maksutonta, viihdettä tai uutissisältöä, hyvä sisältö kiinnostaa ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Mutta tarjonnan lisääntyessä kuluttajien valinnan vaikeus kasvaa ja odotusarvo myös markkinoijien tuottamaan sisältöön nousee. Miten puhuttelemme asiakkaitamme mielenkiintoisilla ja relevanteilla tavoilla? Sisällöntuotannon personointi ei ratkaise kaikkea, mutta helpottaa merkittävästi arkea.

  • Päivitä sisältöstrategia asiakaslähtöiseksi ja varaudu testaamaan.

5. Sosiaalisen median dilemma.

Sosiaalinen media on asiakaskokemuksen arkea, eikä vaikuttajien roolia kukaan kiistä. Palvelujen ja alustojen määrä kasvaa, kuluttajat jakautuvat yhtä useampiin kanaviin ja yhä useammin kanavat alkavat myös sisällöllisesti muistuttaa toisiaan. Algoritmit ohjaavat ja käyttäjät fragmentoituvat yhä pienempiin yksityisiin intressiryhmiin samalla kun mikrovaikuttajien määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Pitääkö brändien olla läsnä kaikissa kanavissa, ja kenen vaikuttajan kanssa rakentaa vaikuttavaa yhteistyötä?

  • Päivitä sosiaalisen median strategiaskenaariot.

6. Merkityksellisyyden merkitys.

Markkinointi ja mainonta eivät ole yhteiskunnasta irrallisia saarekkeita. Miltä merkityksellisyys näyttää, tuntuu ja maistuu vuonna 2021? Onko vastauksemme ”miksi”-kysymykseen edelleen sama kuin aiemmin?  Miten brändin ja yrityksen merkityksellisyys näyttäytyy arjessa, miten osallistumme keskusteluun vai osallistummeko?

  • Käynnistä viimeistään nyt keskustelu yrityksenne/brändinne olemassaolon merkityksestä.

Kaipaatko sparrauskumppania markkinointinne kehittämiseen, ota yhteyttä: katariina.uljas-ahl@dagmar.fi