Salla Erkkilä

Salla Erkkilä on luovalla liiketoimintaymmärryksellä varustettu strategi, jolla on monipuolinen kokemus markkinoinnista ja liiketoiminnan kehityksestä. Sallan intohimona on kehittää ja luoda uusia ratkaisuja kiihtyvässä muutoksessa menestymiseen – strategiasta prosesseihin ja uusiin liiketoimintoihin.

Markkinointi muuttuu. Ensin tuli data, sitten tunteet – yksi tai kaksi syväosaamisaluetta ei enää riitä, nyt on oltava multitalentti, moniajoa tekevä moniosaaja. Ilman globaalin pandemian heittämiä haasteitakin tulevaisuuden markkinoijalta edellytetään alati uusia kompetensseja pärjätäkseen. Dagmarin strategi Salla Erkkilä pohtii, millaista osaamista 2020-luvun markkinoija todella tarvitsee.

Markkinoijan kompetenssia, osaamisen leveyttä ja syvyyttä, on pyritty vuosien saatossa havainnollistamaan erilaisin muodoin. 2010-luvun konsulttipuheessa T:n muotoiset markkinoijat omasivat leveän yleisosaamisen ja yhden syväosaamisalueen.

Sittemmin T muuttui Piiksi (Π) ja tarvittiin kaksi syväosaamisaluetta. Parhaimmillaan nämä kompetenssit yhdistävät molemmat aivopuoliskomme – data ja luovuus kulkevat käsi kädessä. Oletko siis Piin muotoinen markkinoija, dataa hyödyntävä, analyyttinen ja luova tarinankertoja?

Maailmassa, jossa mikään ei riitä, ei kahdella syväosaamisalueella pääse mihinkään. Tähän vaateeseen vastaa monipiikkinen kampa, jossa syväosaamisia on valtavasti leveän yleisosaamisen lisäksi. Osaamisten syvyyttä voi havainnollistaa eri pituisilla väkäsillä – avaatko bisneshaasteiden takut vai oletko sittenkin avain yrityksen liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisuun?

Kompleksisuuden kasvu tuo uusia vaatimuksia

2020-luvun markkinoija on innovoinnin moottori ja uusien toimintatapojen pioneeri, tiedon hyödyntäjä ja ennakoiva analyytikko, kuten kollegani Sanna Marttinen osuvasti muotoili. Alati kasvava datapooli ja siitä ammentava analytiikka antaa meille mahdollisuuden muuttua myös ennustajiksi. Kun vaatimuslistalle lisätään ihmisymmärrys ja käyttäytymistieteet, kommunikaatiotaidot sekä liiketoimintaymmärrys ja tulostietoisuus, alkaa tulevaisuuden markkinoijan muoto muistuttaa sitä yhtä virusta

Muodoista viis, muuttuva maailmamme asettaa valtavasti osaamistarpeita markkinoijalle. Tietoa on tarjolla runsaasti ja oman osaamisen kehittämiseen on tarjolla helppoja mahdollisuuksia vaikkapa webinaarien ja podcastien avulla. Toisaalta kompleksisuuden kasvu tarkoittaa, ettei koko taakka voi olla pelkästään markkinoijan harteilla. Transformaation haasteita ei (toivottavasti) ratkota yksin.

Asenne tarvitsee rinnalleen näkemystä

Millaista osaamista markkinoija todella tarvitsee pärjätäkseen 2020-luvulla, post-pandemian aikakaudella? Se, millaisella asenteella markkinoija vie alati monimutkaistuvia kokonaisuuksia eteenpäin, ratkaisee paljon, mutta asenne tarvitsee rinnalleen myös näkemystä. Syväosaajat löytyvät ympärille kyllä, mutta näkemystä ei voi googlettaa (Jan Vapaavuoren sanoja lainatakseni).

Vinkkini sinulle markkinoija on seuraava: ympäröi itsesi erilaisilla aatteilla ja ajatuksilla. Terävöitä omakohtaiseen oivaltamiseesi perustuvaa hahmotustapaa – ymmärrystä ja käsitystä menneestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Vaali ja kehitä näkemystäsi, sillä sen avulla tuotat aitoa lisäarvoa kaikissa käänteissä.

Kun haluat laajentaa näkemystäsi markkinoinnista, ota yhteyttä: salla.erkkila@dagmar.fi