Ilari Viippola

Ketterä markkinointi, Lean Marketing, Growth Marketing, kokeilukulttuuri, scrum, agile.

 

Markkinoinnin ketteryydestä kysyvä saa niin monta vastausta kuin on vastaajaa. Asiakas haluaa ketteryyden tarkoittavan nopeampaa läpimenoa, läpinäkyvää prosessia ja parempia tuloksia. Toimisto haluaa sen tarkoittavan vähemmän hyväksyttämiskierroksia ja kustannuslaskelmia ja enemmän läpinäkyvyyttä kaikkeen siihen työhön, jota asiakas ei yleensä näe. Kuluttaja toivoo sen tarkoittavan vähemmän häiritsevää ja enemmän palvelevaa markkinointia, kanavasta riippumatta.

Ketteryys tarkoittaa paljon erilaisia (ja toisistaan erillisiä) asioita eri ihmisille, ja väliin mahtuu myös valitettavan paljon ilmaa. On paljon helpompi sanoa olevansa ketterä kuin osoittaa tekevänsä markkinointia ketterästi.

Dagmarissa olemme testailleet nyt puolisen vuotta ketterän markkinoinnin käytäntöjä. Samalla olemme kirkastaneet itsellemme, mitä ketterä markkinointi tarkoittaa meillä käytännön tekemisessä. Oppeja on tullut paljon niin toimivista kuin vähemmän toimivista työskentelymalleista. Nostan tässä esiin kolme tähän mennessä tärkeimmäksi noussutta oppia.

1. Läpinäkyvyys

Ketterä markkinointi perustuu siihen, että kaikki työ on kaikkien muiden nähtävillä koko ajan. Dagmarissa tämä tarkoittaa sitä, että myös asiakkaalla on pääsy tähän näkymään.

Kun työ on läpinäkyvää ja kommunikoimme omasta työstämme jatkuvasti muille, avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tehokkuuteen. Voimme tehdä järkevämpiä kokonaisuuksia, ja turhat päällekkäisyydet eri toimijoiden kesken voidaan minimoida. Tätä on hyvä harjoitella esimerkiksi Kanban-taulun avulla.

2. Yhteistyö

Kun yhteistyötä tekevä tiimi näkee mitä pitää tehdä ja sillä on myös mandaatti ratkaista asiat parhaaksi katsomallaan tavalla, tiimihenki kasvaa ja sitoutuminen vahvistuu. Dagmarissa huomasimme jo kauan sitten, että parhaat tulokset syntyvät, kun työskentelemme asiakkaan kanssa aidosti tiiminä, eikä toimisto ole vain ulkoistettu osa markkinointiprosessia.

Ketterässä markkinoinnissa asiakas ja toimisto päättävät toimenpiteistä yhdessä. Tämä vähentää brief-debrief-tarjous-hyväksyntäkierroksia, joihin kuluu yleensä viikkoja. Ketterä yhteistyö ei tarkoita kuitenkaan sitä, että päätöksiä tehdään kiireessä vain siksi, että kaikki ovat paikalla. Jokaisella osapuolella pitää olla oikeus pysäyttää prosessi ja vaatia aikalisää.

Ketterässä markkinoinnissa asiakas ja toimistokumppanit tapaavat usein. Fasilitointi ja strukturoidut tapaamiset auttavat kehittymään yhteistyön hallinnassa ja palaverien tehokkuuden nostamisessa.

3. Jatkuva kehittäminen

Markkinointi on elänyt vuosikausia kampanjasta toiseen. Työskentelymallimme ovat toisinaan liiaksi hioutuneet sen mukaisiksi. Pyrimme aina tekemään jokaisesta kampanjasta parhaan mahdollisen, joten käytämme paljon aikaa suunnitteluun. Huonona puolena tässä on se, että saatamme pitää turhan hanakasti kiinni työllä ja vaivalla tehdystä suunnitelmasta. Kun kampanja on ohi, analysoimme tulokset. Mutta koska seuraava kampanja on erilainen, emme välttämättä voi ottaa oppeja täysimääräisesti käyttöömme.

Ketterässä markkinoinnissa rimaa ei lasketa alemmas, tuloksia tarkastellaan jatkuvasti – ja mitä tahansa korjausliikkeitä ollaan valmiita tekemään milloin tahansa, jos tavoitteeseen pääsy niin vaatii. Siksi voi olla tehokkaampaa suunnitella hieman vähemmän ja lähteä toteuttamaan hieman aiemmin. Tähän siirtymistä helpottaa se, että koko markkinointia ajatellaan enemmän always-on-mallilla kuin kampanjointina.

Yhdessä analysointi, datan pohjalta toimiminen ja kehitysjonojen päivittäminen voivat tuntua siltä, ettei valmista tule koskaan. Ei pidäkään tulla. Markkinointi ei ole koskaan valmista, koska maailma muuttuu koko ajan. Dagmarissa olemme tukeneet tätä ajattelua mm. Kanban-taulun ja retrospektiivi-kokousten avulla. Ne ovat tuoneet merkittävää parannusta tulosten kehittymiseen.

Lopuksi, jos muutos ketterään markkinointiin pitää tiivistää yhteen sanaan, valitsen sanan ajatusmalli. Ketterä markkinointi on tekijöiden ajatusmallin muuttamista; minkälaisena prosessina ja toimintana markkinointi pitää nähdä. Ketterä (mpi) markkinointi tarkoittaa muutosta niin toimiston kuin asiakkaankin ajatusmalleissa, jotta se saadaan aidosti toimimaan. Työskentelymallit voivat olla monenlaisia – eikä niihin keskittyminen ole tärkeintä. Tärkeintä on ylläpitää läpinäkyvyyden, yhteistyön ja jatkuvan kehittämisen ajatusmallia.