Dagmar

 

AI Lab, tekoälytuotteita globaaleille markkinoille

Dagmarin Advanced Analytics on tuottanut asiakkaille lisäarvoa jo noin 8 vuoden ajan. Markkinoinnin haasteita on selätetty edistyneen analytiikan ja koneoppimisen avulla. Tänä keväänä kehitysvauhti päätettiin nostaa uudelle tasolle.

Advanced Analytics -yksikön vetäjä Mikko Koski ja Data Scientist Ilkka Särkiö julkistivat Kiasmassa AI Labin, Dagmarin uuden osaamisyksikön. AI Lab kehittää markkinoinnin tuloksellisuutta parantavia tekoälysovelluksia uudella vauhdilla ja voimalla – sisäisen startupin innolla ja Dagmarin vahvoilla resursseilla.

AI Labissa sovelluskehitystä viedään eteenpäin pelkästään tuotekehitykselle omistautuneen porukan voimin. Advanced Analytics -yksikön osaajista muodostettua kehitystiimiä on vahvistettu alkuvuoden aikana kourallisella uusia rekrytointeja mm. ohjelmistotuotannon osa-alueelta.

Markkinoinnin tuloksellisuutta parantavia sovelluksia saadaan jatkossa käyttöön nopeammin ja helpommin. Luvassa on skaalattavia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa mahdollisimman laajasti ja globaalisti eri toimialoilla.

AI Labin jo kehittämiä sovelluksia ovat mm. ohjelmallisen ostamisen budjettioptimoinnin työkalu ja työkalu, joka nopeuttaa kampanjoiden perustamista järjestelmiin.

Tuotekehitykseen on ideoitu ja perattu valtava määrä aihioita, joilla tehostetaan mm. sisällöntuotantoa, kohdentamista, personoitua markkinointia ja datan rikastamista.

Tuotekehityksen sparraajaksi perustetaan AI Lab Customer Board. Tiivis yhteys markkinoija-asiakkaisiin pitää huolen siitä, että tuotekehitys ratkaisee todellisia tarpeita ja sovellukset nivoutuvat arjen tekemiseen.

Mainonnan personointi

Dagmarissa tuotantoja vetävä Tuukka Muhonen ja Digital Manager Jussi Kämäräinen kertoivat digitaalisen mainonnan dynaamisesta räätälöinnistä. Miten eri tavoin mainontaa voidaan personoida ja kohdistaa esimerkiksi asiakaspolulla ja miten kokonaisuutta hallitaan.

Mainontaa voidaan räätälöidä esimerkiksi asiakaspolun vaiheen mukaan ja motiivipohjaisen segmentoinnin kautta. Kun jokaiselle kanavalle luodaan omat strategiat ja roolit, tarvitaan myös erilaisia formaatteja sekä kanavaan sopivia sisältöjä. Aineistoja voidaan personoida myös esimerkiksi sijainnin, säätilan ja ajankohdan perusteella.

Tuukka konkretisoi variaatioiden määrää yksinkertaisella laskutoimituksella. Kun asiakaspolulle määritellään viisi kohdentamispaikkaa viidelle eri segmentille, kanavia/formaatteja on seitsemän ja mukana on vielä pari paikan ja ajankohdan mukaista personointikriteeriä, saadaan kokonaisuus, jossa on 350 eri versiota. Ja kun AB-testausta varten tehdään tietysti vielä toiset vaihtoehdot, hallittavia versioita on 700.

Jussi Kämäräinen avasi Sato-casen kautta, kuinka suurten aineistomäärien hallinta onnistuu. Sato räätälöi mainontaansa dynaamisesti monella tasolla. Preferoitu asunto mallinnetaan jokaiselle segmentille. Asunnot räätälöidään alueittain ja viestit segmenttien mukaan. Parhaiten toimivat värit ja ulkoasu valitaan automaattisen A/B-testauksen kautta. Kun mainospohjia on esimerkiksi 170 erilaista versiota ja kohteita on 600, mahdollisia mainonnassa käytettäviä variaatioita on yhteensä 102 000.

Tuukka ja Jussi korostivat, että mitä suurempiin aineistomääriin mennään, sitä tärkeämpää on panostaa aikaa suunnitteluvaiheeseen. Mitä paremmin personointi ja pohjien tuotanto on suunniteltu, sitä vähemmän kokonaisuus vaatii manuaalista ylläpitoa ja mainosmylly pyörii tehokkaan tuottavasti.

Liikkeelle kannattaa lähteä pienin stepein tutkimalla ensin millaista dataa on jo saatavilla ja käytettävissä. Kannattaa aloittaa jostain, koska kohdennuksia ja aineistomassaa voidaan kasvattaa pikkuhiljaa.

Vaikuttajamarkkinointi laajenee ja syvenee

Vaikuttajamarkkinoinnin strategi Salla Erkkilä loi lyhyen katsauksen vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaan ja suuntauksiin. Vaikuttajamarkkinointiin panostetaan nyt enemmän ja sitä tehdään suunnitelmallisemmin ja pitkäjänteisemmin.

Määrällisten mittareiden lisäksi Salla kannusti tekemään enemmän laadullista analyysiä ja tutkimaan kohderyhmää. Ja vaikuttajiakin voi testata, kuten muita kanavia! Tärkeää on myös kaupallisten yhteistyösisältöjen läpinäkyvä merkitseminen. Käytännöt alalla muuttuvat tiuhaan, ja asiantuntijamme seuraavat tilannetta tiiviisti.

 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

AI Lab ja tekoälysovellukset: mikko.koski@dagmar.fi, ilkka.sarkio@dagmar.fi
Mainonnan tuotannot: tuukka.muhonen@dagmar.fi

Mainonnan dynaaminen räätälöinti: jussi.kamarainen@dagmar.fi
Vaikuttajamarkkinointi: salla.erkkila@dagmar.fi

 

Rethinking Marketing 2019 -seminaarikoosteen 1. osa:
Marketing Performance, markkinoinnin transformaatio ja menestyksen eväät