Outi Hämäläinen

Outi on asiakkuusjohtaja ja strategi, jonka ominta tonttia on asiakkaiden liiketoimintahaasteiden ratkominen. Inspiraatiota tuovat datan avulla oivaltaminen, kuluttajan käyttäytymisen ymmärtäminen ja kaikesta oppiminen. Työpäivän jälkeen vauhdissa pitää arki kolmen futispojan äitinä.

 

Strategisessa suunnittelussa ei ole kyse vuosisuunnittelusta tai toimintamallista, vaan johdonmukaisesta liiketoiminnan kehittämisestä.

 

Strategisessa suunnittelussa ei ole kyse vuosisuunnittelusta tai toimintamallista, vaan johdonmukaisesta liiketoiminnan kehittämisestä. Tällä kehitystyöllä ei ole varsinaista alkua tai loppua, mutta tulosten saavuttamiseksi tarvitaan vahva ja systemaattinen prosessi. Strategista suunnittelua voidaan tehdä hyvin erilaisilla toimintamalleilla, vaikka itse ajattelun viitekehys eli suunnitteluprosessi on sama.

Ketterässä, jatkuvan optimoinnin maailmassa strategisen prosessin tehtävänä on varmistaa, että tehtävät ratkaisut perustuvat aina liiketoiminnan tavoitteisiin. Hyvä prosessi auttaa myös yksinkertaistamaan ja kiteyttämään haasteemme. Saamme selkeät suuntaviivat etenemisestä sekä yhdessä määritetyt keinot haasteiden voittamiseksi.

Strateginen suunnitteluprosessi on ollut Dagmarin asiakastyön kivijalka jo viime vuosituhannelta alkaen. Vuosien saatossa se on kokenut evoluution mediastrategian suunnitteluprosessista strategiseksi ajattelun viitekehykseksi, joka toimii niin brändi-, sisältö- kuin kanavastrategioiden luomisessa.

Prosessin tavoitteena on mahdollistaa tiedolla johdetun, monikanavaisen asiakaskokemuksen rakentaminen. Sen avulla hahmotamme asiakkaan tarpeita asiakaspolun varrella ja tunnistamme brändin keskeisimmät haasteet. Se auttaa ymmärtämään, millaiseen vuorovaikutukseen meidän tulee päästä asiakkaan kanssa ja miten sen teemme.

Strateginen prosessi auttaa myös saamaan omasta organisaatiosta ja kumppaneista kaiken irti. Kun prosessin kautta tunnistetaan mahdollisia tiedon puutteita tai esimerkiksi ristiriitoja tavoitteissa, on helpompi hyödyntää eri asiantuntijoita.

Vahva prosessi takaa myös tekijöistä riippumattoman työn laadun ja varmistaa siten jatkuvuuden liiketoiminnan kehittämisessä. Vahva strategia auttaa tuloksiin datatulvan ja ketteryyden keskellä. Sen mahdollistava prosessi ei siis ole mikään pikkujuttu.

Mitä modernin suunnitteluprosessin tulisi ottaa huomioon?

 

Ymmärrys kasvaa koko ajan.

Meidän tulee ymmärtää millä muuttujilla toimimme, mitkä ovat keskeisimmät onnistumisen mittarit ja miten reagoimme eri tilanteissa? Prosessin on oltava sellainen, jossa ennakoidaan matkan varrella mahdollisesti eteen tulevia tilanteita. Eri osa-alueita on kyettävä työstämään samanaikaisesti.

Vähän ja yksinkertaisia askeleita.

Mitä enemmän vaiheita, sitä enemmän turhaa työtä. Dagmarin strategisessa suunnitteluprosessissa on kolme kulmakiveä: määrittely, suunnittelu ja jalkautus. Jokainen perustuu vahvan ymmärryksen luomiseen. Ymmärrys rakennetaan datan pohjalta, mutta eri osa-alueita lähestytään vain muutaman keskeisen kysymyksen kautta.

Käytä viitekehyksiä harkiten.

Viitekehykset ovat hyvä apu kokonaiskuvan piirtämisessä, mutta niitä kannattaa hyödyntää vain silloin, kun niistä on aidosti hyötyä. Dagmarissa yksi käytetyimmistä viitekehyksistä on asiakaspolku, jota hyödynnetään hyvin erilaisiin tarpeisiin. Sillä voidaan esimerkiksi hahmottaa digitaalista asiakaskokemusta, kartoittaa tietotarpeita, tunnistaa brändin haasteita tai suunnitella sisältöjä. Asiakaspolusta johdettuja viitekehyksiä räätälöidään tarpeen mukaan.

Tarvittavat päätökset ja strategiset valinnat tulee olla osa prosessia.

Hyvä prosessi ei jätä asioita ilmaan, vaan määrittää selkeästi sen, mitä päätöksiä ja valintoja matkan varrella täytyy tehdä, jotta tavoiteltavia tuloksia voidaan saavuttaa.

Validoi säännöllisesti.

Hyvä kattotason prosessi taipuu monenlaiseen toimintamalliin ja tarpeeseen. Prosessin yksityiskohtia on hyvä kuitenkin säännöllisesti arvioida ja räätälöidä tarvittaessa.